„Studia Warmińskie t. 20 (1983) Szorc AlojzyPobieranie 6.05 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.05 Kb.
„Studia Warmińskie” t. 20 (1983)
Szorc Alojzy, Wstęp, s. 9-11.

Obłąk Jan, Słowo wstępne, s. 15-16.

Pawluk Tadeusz, Urząd penitencjarza wielkiego w czasach kard. Stanisława Hozjusza, s. 17-22.

Górny Jan J., Czynności kard. Stanisława Hozjusza na stanowisku wielkiego penitencjarza, s. 23-30.

Starnawski Jerzy, Z dziejów sławy Stanisława Hozjusza – pisarza i jego biografa Stanisława Reszki, s. 31-46.

Barycz Henryk, Stanisław Hozjusz jako historyk, s. 47-62.

Axer Jerzy, Szesnastowieczne źródło historyczne jako tekst literacki, s. 63-69.

Turek Władysław, Kazania Stanisława Hozjusza, s. 70-77.

Ozorowski Edward, Stanisław Hozjusz pośród teologów polskich XVI wieku, s. 78-88.

Nowak Władysław, Stanisław Hozjusz jako liturgista, s. 89-107.

Włodarski Józef, Inwestycje kulturalne kard. Stanisława Hozjusza w Braniewie, s. 108-114.

Piszcz Edmund, Koncepcje duszpasterskie Stanisława Hozjusza na podstawie jego działalności w diecezji chełmińskiej, s. 115-136.

Borzyszkowski Marian, Koncepcje duszpasterskie Stanisława Hozjusza na podstawie jego działalności w diecezji warmińskiej, s. 137-145.

Józefczyk Mieczysław, Istotne motywy i metoda postępowania Stanisława Hozjusza w Elblągu, s. 146-152.

Cynarski Stanisław, Udział Stanisława Hozjusza w staraniach dworu polskiego o odzyskanie spadku po królowej Bonie, s. 153-162.

Odyniec Wacław, Stanisława Hozjusza poglądy pedagogiczne, s. 163-168.

Szorc Alojzy, Stanisław Hozjusz jako rzecznik interesów polskich i katolickich w Prusach, s. 169-187.

Obłąk Jan, Podsumowanie obrad Sympozjum, s. 188.

Borzyszkowski Marian, Maryjne sympozjum ekumeniczne w Olsztynie, s. 191-192.

Borzyszkowski Marian, II Sympozjum ekumeniczne w Olsztynie poświęcone poezji religijnej Michała Kajki i Andrzeja Samulowskiego, s. 193-195.

Jasiński Janusz, Problematyka religijna i kościelna w życiu i twórczości Andrzeja Samulowskiego, s. 196-211.

Kruk Erwin, Poezja religijna Michała Kajki – jej geneza, s. 212-225.Sprawozdanie z działalności WSD „Hosianum” w Olsztynie, s. 226-231.

Indeksy, s. 232-241.

Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera (1568-1588), A.J. Kalinowska OSB (oprac. i wyd.), s. 247-574.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy