Strona główna

Stutthof Pamięć, Twórczość, Ekspresja. Muzea i miejsca pamięci a wyzwania współczesności


Pobieranie 46.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar46.97 Kb.
Stutthof 2.0. Pamięć, Twórczość, Ekspresja. Muzea i miejsca pamięci a wyzwania współczesności.

Konferencja z okazji 50-lecia Muzeum Stutthof w Sztutowie10 maja 2012, czwartek

Obrady plenarne, miejsce: sala kinowa

10.00-10.20

Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie

Otwarcie konferencji i powitanie gości

10.20-11.00

Marcin Zaborski, socjologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Współczesne miejsca pamięci w Polsce. Spojrzenie nie tylko w przeszłość

11.00-11.20

Dyskusja

11:20-11:40

Kawa

Sesja I: Tworzenie narracji i obiektów muzealnych dla różnych grup odbiorców

Prowadząca: dr hab. Prof. UAM Małgorzata Fabiszak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu11.40-12.00


Magdalena Kruk-Kuchcińska, Marketing i Promocja, Anna Wickiewicz, Dział Oświatowo-Wystawienniczy,

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-OpoluNarracja historyczna na najnowszych wystawach stałych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Aspekt edukacyjny

12.20-12.40

Alicja Wójcik, Sekcja Programowa, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Trudne-proste słowa. Program dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

12:40-13:00

Małgorzata Mrozek, kognitywistyka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Przeżywanie a nie zwiedzanie

13:00-13:20

Dyskusja

13:20-13:50

5-cio minutowe zaproszenia na postery

13.50-14:30

Sesja posterowa:

Anna Weronika Brzezińska, etnologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Pamiątki do (nie)pamiętania?
Mikołaj Smykowski, etnologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Pamięć rozproszona. Kierunki przemieszczeń przedmiotów poobozowych na przykładzie KL Stutthof
Tomasz Michalik, archeologia i kognitywistyka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Pikseloza przeszłości. Edukacja historyczna a gry komputerowe - od puzzli po serious games
Maria Wąchała, Dział Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Formy upamiętniania i sposobów narracji, dotyczących lat 1945-1956 na przykładzie wystawy Krakowianie wobec terroru 1939-45-56
Aleksandra Wolska, Dział Zarządzania Inwestycjami, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Produkt turystyczny. Tajemnice II Wojny Światowej na Dolnym Śląsku
Karolina Zielazek-Szeska, historia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Performatywne tworzenie obiektu muzealnego dla Muzeum Historii Żydów Polskich – projekt „Re!konstrukcja Gwoździec”


14.30-15.20

Lunch

Obrady w sekcjach

Sesja II: Rola muzeów martyrologicznych i miejsc pamięci w kształtowaniu pamięci zbiorowej i tożsamości narodowej na różnych poziomach edukacji, w tym w ramach kształcenia ustawicznego

Prowadzący: Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie

Miejsce: Sala kinowa


Sesja III: Reprezentacja obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w sztuce i dyskursie publicznym

Prowadząca: dr hab. Anna Ziębińska-Witek, kulturoznawstwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieMiejsce: Mała sala konferencyjna

15.20-15.40

Ewa Matlak, Sekcja Programowa, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Nauczyciel, edukator, multiplikator

Andrzej Pakuła, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Warszawski

Problematyka Zagłady i próby jej upamiętnienia/uobecnienia w teatrze polskim XXI wieku

15.40-16.00

Marcin Owsiński, historia, Dział Oświatowy, Muzeum Stutthof

(Z)rozumienie historii. Historyczne uwarunkowania regionalne i ich rola w działalności merytorycznej Muzeum Stutthof w Sztutowie

Jacek Małczyński, kulturoznawstwo, Uniwersytet Wrocławski

Odwracanie krajobrazu. Rewitalizacja miejsc Zagłady w sztuce współczesnej na przykładzie Winterreise Mirosława Bałki oraz Magdaleny Hueckel i Tomasza Śliwińskiego

16.00-16.20

Dyskusja

16.20-16.40

Przerwa kawowa

16.40-17.00

Kamila Gieba, filologia polska, Uniwersytet Zielonogórski

Formy podtrzymywania pamięci zbiorowej na przykładzie Stalagu VIII C Sagan

Katarzyna Bojarska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Obóz-Muzeum. Afektywna przestrzeń przekazu doświadczenia traumatycznego

17.00-17.20

Alicja Zbierzchowska, pedagogika, Uniwersytet Gdański

Działania animacyjne jako sposób odpominania miejsc zapomnianych. Na podstawie projektu badawczo-rozwojowego „Tożsamość i lokalność. Pohulanka (1946): Gdańszczan budowanie na niepamięci"

Konrad Matyjaszek, architektura i studia kulturowe, University of Edinburgh

Pamięć i przestrzeń. Rola fotografii w określeniu relacji traumatycznej pamięci i jej miejsca

17.20-17.40

Kornelia Kajda, archeologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Muzeum w pamięci czy niepamięci? Specyfika Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII jako miejsca pamięci

Izabela Kowalczyk, historia sztuki i kulturoznawstwo, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Nadmiar grozy – w kontekście dyskursów artystycznych odnoszących się do Zagłady


17.40-18.00

Maciej Falski, Tomasz Rawski, socjologia i slawistyka, Uniwersytet Warszawski

Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a dyskurs publiczny. Kontekst chorwacki

Paweł Sawicki, Sekcja Wizerunku i Komunikacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

E-Miejsce Pamięci? Wirtualny paradoks w świecie autentyzmu

18.00-18.20

Dyskusja i zamknięcie obrad

18.20

Kolacja

11 maja, piątek

Obrady plenarne, miejsce: sala kinowa

Prowadząca: dr hab. Prof. UAM Małgorzata Fabiszak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

09.00-09.40.


dr hab. Anna Ziębińska-Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Estetyki reprezentacji śmierci w ekspozycjach historycznych

09.40-10.00.

Dyskusja

10.00-10.15

Przerwa kawowa

10.15-11.45

Debata 1: Sztuki audiowizualne a doświadczenie wojny. Pamięć, twórczość, ekspresja

Prowadzący: Andrzej Pakuła, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet WarszawskiUczestnicy:

Janusz Marciniak, Uniwersytet Artystyczny, Poznań

Grzegorz Klaman, Akademia Sztuk Plastycznych, Gdańsk

Izabela Kowalczyk, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań

Wanda Swajda, absolwentka Akademii Sztuk Plastycznych, Gdańsk

Ewa Łowżył, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego, Poznań

10.45-12.05

Przerwa kawowa

Sesja IV: Muzea martyrologiczne w kontekście międzynarodowym

Prowadząca: dr Anna Ziółkowska, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie12:05-12.25

Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Auschwitz – symbol w dyskursie międzynarodowym

12.25-12.45

Magdalena Sacha, kulturoznawstwo, Uniwersytet Gdański

Miejsce Pamięci Buchenvald jako przestrzeń zmiennej komunikacji

12.45.-13.05.

Krystyna Zamorska, antropologia kulturowa

O nauczaniu II Wojny Światowej w Ameryce po-holokaustowej

13.05-13.25.

Małgorzata Wosińska, etnologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Murambi to nie Auschwitz. Dynamika dyskursu o Holokauście w lokalnym dyskursie o ludobójstwie

13:25-13.45

Ewa Bąbol, Dział Edukacji, Państwowe Muzeum na Majdanku

Czego chcą dowiedzieć się w miejscu pamięci młodzi Polacy i Niemcy? Praktyka wizyt w miejscach upamiętniania: cele, treści i formy nauczania historycznego

13.45-14.05

Magdalena Urbaniak, Magdalena Luranc, Centrum Edukacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Kto dociera, a kto nie dociera do Miejsca Pamięci

14.05-14.30

Dyskusja

14.30-15.30

Lunch

15.30-17.00

Debata 2: Muzea martyrologiczne. Potrzeba czy przymus istnienia

Prowadzący: Marek Zając, dziennikarz, sekretarz Międzynarodowej Rady OświęcimskiejUczestnicy:

Dr hab. prof. UG Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Grzegorz Plewik, zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku

Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof

17.00-17.30

Dyskusja

18.00

Uroczysta kolacja


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość