Strona główna

Substancja toksyczna Medium pochłaniające


Pobieranie 28.02 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar28.02 Kb.

Substancja toksyczna

Medium pochłaniające

Zakres stężeń

w próbkach kontrolnychZalecane metody analityczne

1.

2.

3.

4.

Żelazo


filtr membranowy

50 – 500 g

spektrofotometryczna 1/

filtr membranowy

50 – 500 g

PN-79/Z-04066.02 (ASA)

Mangan

filtr membranowy

30 – 300 g

spektrofotometryczna 1/

filtr membranowy

30 – 300 g

PN-79/Z-04125.02 (ASA)

Chrom

filtr z włókna szklanego

2 – 8 g

PN-87/Z-04126.03 (kol)

filtr membranowy

2 – 8 g

PN-79/Z-04126.01 (ASA)

Kadm

filtr membranowy

4 – 30 g

PN-75/Z-04102.02 (kol)

filtr membranowy

4 – 30 g

PN-85/Z-04102.03 (ASA)

Miedź

filtr membranowy

20 – 150 g

PN-77/Z-04106.01 (kol)

filtr membranowy

20 – 150 g

PN-79/Z-04106.02 (ASA)

Benzen


węgiel aktywny

10 – 400 g

PN-Z-04016-10:2005 (GC)

Toluen

węgiel aktywny

100 – 1000 g

PN-78/Z-04115 (GC)

Octan etylu

węgiel aktywny

50 – 5000 g

PN-68/Z-04051 (kol)

węgiel aktywny

50 – 5000 g

PN-78/Z-04119.01 (GC)

Fenol

woda

10 – 200 g/ml

PN-70/Z-04044 (kol)

woda

10 – 200 g/ml

PN-86/Z-04159.02 (GC)

Butanol

woda

200 – 2000 g/ml

PN-61/Z-04071 (kol)

woda

200 – 2000 g/ml

PN-86/Z-04155.02 (GC)

Metanol


woda

100 – 620 g/ml

PN-66/Z-04038 (kol)

woda

100 – 620 g/ml

PN-81/Z-04028.01 (GC)

Amoniak

woda

30 – 200 g/ml

PN-71/Z-04041 (kol

PN-90/Z-04009 (kol)Ditlenek azotu

woda

1 – 10 g/ml

PiMOŚP 2/

wg Katalogu Domka 3/


kol - metoda kolorymetryczna

GC - metoda chromatografii gazowej

ASA - metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej1/ - metoda spektrofotometryczna

2/ - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, CIOP-PIB, nr 4 (38), Warszawa 2003.

3/ - Metody manualnych pomiarów zanieczyszczeń atmosferycznych. Pomiary imisji

tlenku azotu. Oznaczanie metodą kolorymetryczną z kwasem sulfanilowym.Katalog pod redakcja Domka i Skorupskiego. Instytut Ochrony Środowiska 1990.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość