Strona główna

Sygn.: 10732 albanese, catherine L. America Religions and Religion / Catherine L. Albanese. Wyd. Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1992. XXV, 548 s.: IL.; 24 cm Sygn


Pobieranie 82.19 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar82.19 Kb.
RELIGIE, TEOLOGIA, BIBLIA, KOŚCIÓŁ

1. ALABRUDZIŃSKA, ELŻBIETA

Der Protestantismus in den Ostgebieten Polens in den Jahren 1921-1939 / Elżbieta Alabrudzińska ; [Tł. Mirosława Szreniawska]. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. - 237, [1] s., [16] s. tabl. ; 24 cm + mapa

Sygn.: 10732
2. ALBANESE, CATHERINE L.

America Religions and Religion / Catherine L. Albanese. - Wyd. 2. - Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1992. - XXV, 548 s.: il. ; 24 cmSygn.: 13534
3. APOKRYFY

Apokryfy Nowego Testamentu / red. Marek Starowieyski. - Wyd. 2. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986 ; 24 cm T. 1 Cz. 1: Ewangelie apokryficzne. - 406 s. : il.Sygn.: 18241
4. APOKRYFY

Apokryfy Nowego Testamentu / red. Marek Starowieyski. - Wyd. 2. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986 ; 24 cm T. 1 Cz. 2: Ewangelie apokryficzne. - 755 s. : il.Sygn.: 18242
5. ARMSTRONG, KAREN

Jerozolima : miasto trzech religii / Karen Armstrong ; przeł. Barbara Cendrowska. - Warszawa : "Prima", 2000. - 560 s. : il. : tabl. ; 20 cmSygn.: 19885
6. AUGUSTYN, ŚW.

Wyznania / św. Augustyn ; przełożył Zygmunt Kubiak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1978. - 305 s. ; 19 cmSygn.: 17885
7. AZEMBSKI, MIROSŁAW

Pod sztandarem proroka / Mirosław Azembski ; il. Gabriel Rechowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1967. - 259, [1] s. ; 20 cmSygn.: 1669
8. BARTLETT, ROBERT

Panorama średniowiecza / Robert Bartlett. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2002. - 336 s.: il. (w tym kolor.) ; 29 cmSygn.: 7/Czyt.
9. BIBLIA

Biblia w nauczaniu chrześcijańskim / red. Józef Kudasiewicz. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991. - 416 s. ; 24 cmSygn.: 19924 - 19926, 17500
10.BOCHEŃSKI, JÓZEF MARIA

Między logiką a wiarą / Józef Maria Bocheński ; rozm. Jan Parys. - Wyd. 3. - Warszawa : Noir sur Blanc, 1995. - 305, [1] s., [8] s. tabl. ; 24 cmSygn. 14708
11.BUDNIAK, JÓZEF

Jednoczeni w różnorodności : tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów / Józef Budniak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - 295, [1] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm . - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,, ISSN 0208-6336 ; nr 2749)Sygn. 14822
12.CALVOCORESSI, PETER

Who,s who in der Bibel / Peter Calvocoressi ; Aus dem Englischen von Angela Hausner. - 14., Aufl.. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005. - 291 s. ; 19 cmSygn.: 2/Czyt.
13. COLE, W. OWEN

Sikhowie : wiara i życie / W. Owen Cole, Piara Singh Sambhi ; przeł. Jolanta Mach. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1987. - 229 s. ; 20 cmSygn.: 5755 - 5760
12. COLLINS, DAVID

Concise Guide to Customs of Minority Ethnic Religions / David Collins, Manju Tank, Abdul Basith. - Brookfield : Ashgate Publishing Company, 1993. - XVII, 66 s.: il. ; 17 cmSygn.: 12806
14.DIALOG

Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce / red. Grzegorz Ignatowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - 175, [1] s. : il. ; 24 cm . - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,, ISSN 0208-6336 ; nr 2604)Sygn. 14755
15.DOKTRYNY

Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Krystyna Chojnicka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - 385, [1] s. ; 23 cmSygn.: 321/Czyt., 3775, 6885 - 6887, 6883, 5057 - 5059
16. DREWERMANN, EUGEN

Worum es eigentlich geht : Protokoll einer Verurteilung / Eugen Drewermann. - München : Kösel-Verlag, 1992. - 511, [1] s. ; 21 cmSygn.: 1263
17. EKUMENIZM

Ekumenizm teologia kultura : księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 65. rocznicy urodzin / red. Krzysztof Konecki, Zdzisław Pawlak, Kazimierz Rulka. - Włocławek : b. w., 2006. - 635, [1] s. ; 25 cmSygn.: 8960
18. ELIADE, MIRCEA

Sacrum mit historia / Mircea Eliade ; wybór Marcin Czerwiński ; wstęp Bogdan Moliński ; przeł. Anna Tatarkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. - 309, [1] s. ; 18 cmSygn.: 4601
19. ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia katolicka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 26 cmT. 5: Fabbri - Górzyński / red. Ludomir Bieńkowski, Piotr Hemperka. - 1989. - VIII, 696 s.Sygn.: 2(03)/Czyt.
20. ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia katolicka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 26 cmT. 6: Graal - Ignorancja / red. Jan Walkusz. - 1993. - VIII, 728 s.Sygn.: 2(03)/Czyt.
21. ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia katolicka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 26 cmT. 7: Ignoratio elenchi - Jędrzejów / red. Stanisław Wielgus. - 1997. - VIII, 728 s.Sygn.: 2(03)/Czyt.
22. ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia katolicka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 26 cmT. 4: Docent - Ezzo / red. Romuald Łukaszczyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz. - 1985. - VIII, 743 s.Sygn.: 2(03)/Czyt.
23. ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia katolicka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 26 cmT. 1: A i [omega] - Baptyści / red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułkowski. - 1985. - XVII, 44, [656] s.Sygn.: 2(03)/Czyt.
24. ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia katolicka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 26 cmT. 2: Bar - Centuriones / red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułkowski. - 1985. - VIII, 712 s.Sygn.: 2(03)/Czyt.
25. ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia katolicka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 26 cmT. 3: Cenzor - Dobszewicz / red. Romuald Łukaszczyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz. - 1985. - VIII, 704 s.Sygn.: 2(03)/Czyt.
26. EVDOKIMOV, PAUL

Prawosławie / Paul Evdokimov ; przeł. Jerzy Klinger. - Wyd. 3. - Warszawa : "Pax", 2003. - 406, [2] s. ; 25 cmSygn.: 11501 - 11502
27. FRAZER, JAMES GEORGE

Złota gałąź / James George Frazer ; przeł. Henryk Krzeczkowski ; przedmowa Jan Lutyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. - 583 s. ; 24 cmSygn.: 15820, 4081
28. GADACZ, TADEUSZ

Filozofia Boga w XX wieku : od Lavelle'a do Tischnera / Tadeusz Gadacz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - 211, [1] s. ; 24 cm. - (Myśl Filozoficzna - WAM)Sygn.: 11161
29. GIRARD, RENE

Kozioł ofiarny / Rene Girard ; przeł. Mirosława Goszczyńska. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - 325, [1] s. ; 20 cm. - (Człowiek i Jego Cywilizacja)Sygn.: 12065
30. GODLEWSKI, JERZY FELIKS

Katolicka myśl kościelna o prawie i państwie / Jerzy Feliks Godlewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 342, [2] s. ; 21 cmSygn.: 3152
31. GRUNDBEGRIEFE

Grundbegriefe der Theologie / (Hrsg) Matthias Viertel. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005. - 509 s. ; 19 cmSygn.: 2/Czyt.
32. GRZELAK, EDWARD

U podstaw polityki wyznaniowej / Edward Grzelak. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. - 225, [3] s. ; 18 cmSygn.: 3235
33. GUARDINI, ROMANO

The humanity of christ : contributions to a psychology of Jesus / Romano Guardini ; przeł. Ronald Walls. - New York : Pantheon Books, 1964. - 146 s. ; 20 cmSygn.: 8928
34. HARRINGTON, WILFRID J.

Klucz do biblii / Wilfrid J. Harrington ; przedm. Roland de Vaux Op ; przeł. Józef Marzęcki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1982. - 508 s. ; 24 cmSygn.: 16078
35. HUXLEY, ALDOUS

Grey eminence : a study in religion and politic / Aldous Huxley. - New York : Harper & Brothers Publishers, 1941. - 337 s. ; 22 cmSygn.: 8926
36. JAN PAWEŁ II

Wiara i kultura : dokumenty, przemówienia, homilie / Jan Paweł II ; wybór tekstów i opracowanie redakcyjne Marian Radwan, Stefan Wylężek, Teresa Gorzkula. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 442 s. ; 21 cmSygn.: 19722
37. JANYGA, WOJCIECH

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania / Wojciech Janyga. - Stan prawny obowiązujący w dniu 30.06.2007 r. - Warszawa : Kancelaria Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. - 330, [1] s. ; 24 cmSygn.: 34/Czyt.
38. JOHN PAUL II

Crossing the Threshold of Hope / Paul II John ; red. Vittorio Messori. - London : Jonathan Cape, 1994. - IX, 244 s. ; 21 cmSygn.: 15818
39. KEENER, CRAIG S.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu / Craig S. Keener ; redakcja naukowa wydania polskiego Krzysztof Bardski, Waldemar Chrostowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2000. - 659 s. ; 24 cmSygn.: 19820
40. KELLY, JOHN N. D.

Reclams Lexikon der Päpste / John N. D. Kelly ; Aus dem Engl. übers. von Hans-Christian Oeser. - 2., aktualisierte Aufl.. - Stuttgart : Philipp Reclam jun., cop. 2005. - 381 s. ; 22 cmSygn.: 2/ Czyt.
41. KIERKEGAARD, SOREN

Okruchy filozoficzne, chwila / Soren Kierkegaard ; z oryginału duńskiego przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył Karol Toeplitz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 422 s. ; 19 cmSygn.: 12005
42. KITAB, SHAKIR

Dekalog żydowsko-chrześcijański w oczach islamu / Shakir Kitab. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. - 159 s. ; 20 cmSygn.: 6241, 6873
43. KOŁAKOWSKI, LESZEK

Jeśli Boga nie ma... : o Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii / Leszek Kołakowski. - Warszawa : Aneks, 1987. - 151 s. ; 21 cmSygn.: 10070
44. KOPYT, EWA

Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie / Ewa Kopyt. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - 94 s. ; 21 cmSygn.: 32/Czyt.
45. KOŚCIÓŁ,

Kościół, Polska, Unia Europejska. - Warszawa : Wydawnictwo "Wokół nas", 2002. - 28, [4] s. : fot. ; 21 cmSygn.: 061/Czyt.
46. KRENZER, FERDINAND

Taka jest nasza wiara / Ferdinand Krenzer. - Paris : Editions du Dialogue, 1981. - 362 s. ; 21 cmSygn.: 17164
47.KRUKOWSKI, JÓZEF

Prawo administracyjne w Kościele / Józef Krukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. - 648 s. ; 21 cmSygn. 14713

48.KUCHARCZYK, GRZEGORZ

Czerwone karty kościoła : męczennicy - ofiary rewolucji / Grzegorz Kucharczyk. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004. - 301 s. ; 21 cm

Sygn.: 6867
49. KUJAWSKI, WITOLD

Kościelne dzieje Sieradza / Witold Kujawski. - Włocławek : Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1998. - 350 s. : 1 faks., fot., 1 pl., portr., rys. ; 24 cmSygn.: 11189
50. LA BIBLE

La Bible : traduction oecumenique. - Wyd. 2. - Paris ; Pierrefitte : Les Editions Du Cere : Societe Biblique Francaise, 1988. - 3095, [1] s., [10] s. tabl. (w tym kolor.) : mapy (w tym kolor.) ; 22 cmSygn.: 4528
51. LEXIKON

Lexikon Theologie : hundert Grundbegriffe / Hrsg. Alf Christophersen, Stefan Jordan. - Stuttgart : Philipp Reclam jun., cop. 2004. - 360 s. ; 16 cmSygn.: 9505
52. LOMBARDI, LUIGI

Ziemia Święta / Luigi Lombardi ; przeł. Włodzimierz Redzioch. - Roma : Edizioni Soprani, 1982. - 143, [1] s.: il. kolor. ; 24 cmSygn.: 17806
53. LURKER, MANFRED

Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach / Manfred Lurker ; przeł. Ryszard Wojnakowski. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1994. - 443 s. : ilustr. ; 24 cmSygn.: 14798
54. LURKER, MANFRED

Słownik obrazów i symboli biblijnych / Manfred Lurker ; przeł. Kazimierz Romaniuk. - Poznań : Pallottinum, 1989. - 306 s. ; 20 cmSygn.: 4723 - 4724
55. Maliński Mieczysław

Elementarz : dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych / Mieczysław Maliński ; [wybór i oprac. Mariola Chaberka].- Kraków : "M", 2004.Sygnatura: 16707/M
56. MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo i rodzina : w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii : praca zbiorowa / red. Adam Ludwik Szafrański. - Lublin : Wydaw. TN KUL, 1985. - 360 s. ; 24 cm. - (Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, ISSN 0239-6823)Sygn.: 3163
57. MARKIEWICZ, STANISŁAW

Państwo i Kościół w Polsce / Stanisław Markiewicz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 270, [2] s., [24] s. tabl. ; 17 cmSygn.: 3236, 3364
58. MARTIN

Martin Luther in ökumenischer Reflexion : Symposium zum 500. Geburtstag des Reformators veranstaltet vom Lehrstuhl für ökumenische Theologie der Akademie für Katholische Theologie in Warszawa 9.-10. November 1982 / herausgegeben Alfons Skowronek. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1984. - 170 s. ; 21 cmSygn.: 10744
59. MASCALL, ERIC LIONEL

Otwartość bytu : teologia naturalna dzisiaj / Eric Lionel Mascall ; przeł. Sylwester Zalewski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1988. - 327 s. ; 19 cmSygn.: 17479
60. Mazurkiewicz Piotr

Kościół i demokracja / Piotr Mazurkiewicz.- Warszawa : "Pax", 2001.Sygnatura: 16544/M
61. MEDIA

Media w społeczeństwie informacyjnym. Sekty i nowe ruchy religijne / red. Ilona Fajfer-Kruczek, Łukasz Tomczyk. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Śląski, 2009. - 111 s. : il. ; 24 cm. - (Współczesne dylematy pedagogiczne)Sygn.: 11057
62. MENENDEZ, ALBERT J.

The Origins of Religious Liberty / Albert J. Menendez. - Silver Spring : Americans United for Separation of Church and State, 1976. - 43 s. ; 18 cmSygn.: 9187
63. MIĘDZYWOJEWÓDZKA SZKOŁA PARTYJNA PZPR W KATOWICACH

Kościół rzymskokatolicki w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej / Janusz Langer ; Międzywojewódzka Szkoła Partyjna PZPR w Katowicach. - [Wyd. 2 uzup.]. - Katowice : Międzywojewódzka Szkoła Partyjna, 1987. - 400 s. : mapy ; 21 cmSygn.: 3232
64. MNIEJSZOŚCI

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczpospolitej 1918-1939 : zbiór studiów / red. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - 422 s. : fot., mapy, rys. ; 24 cmSygn.: 2915
65. MODERNIZACJA

Modernizacja i wiara : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej / red. Michał Góra. - Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2002. - 60, [4] s. ; 21 cmSygn.: 3557 - 3558
66. MUZYKA

Muzyka religijna - między epokami i kulturami / red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - 297, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,, ISSN 0208-6336 ; nr 2632)Sygn.: 12964
67. MYSŁEK, WIESŁAW

Przedmurze : szkice z dziejów Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej / Wiesław Mysłek. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1987. - 250, [2] s. ; 21 cmSygn.: 3155
68. OEXLE, OTTO GERHARD

Społeczeństwo średniowiecza : mentalność - grupy społeczne - formy życia / Otto Gerhard Oexle ; red. Roman Czaja, Zenon Hubert Nowak. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. - 179, [1] s. : il. ; 24 cmSygn.: 2958, 6422
69. PENNEY, SUE

Islam / Sue Penney. - Oxford : Heinemann Educational Ltd, 1987. - 48 s. : il. ; 27 cm. - (Discovering Religions)Sygn.: 12810
70. PENNEY, SUE

Judaism / Sue Penney. - Oxford : Heinemann Educational Publishers, 1995. - 48 s.: il kolor. ; 27 cm. - (Discovering Religions)Sygn.: 12809
71. PETHE, ALEKSANDRA

Ars, fides et ratio : esej teologiczny? : (Tischner, Pasierb, Szymik) / Aleksandra Pethe. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. - 271 s. ; 24 cmSygn.: 15604/M
72. PISMO

Pismo Święte Nowego Testamentu / red. Augustyn Jankowski. - Wyd. 9. - Poznań : Pallottinum, 1997. - 875 s. ; 15 cmSygn.: 19970
73. PISMO

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu / red. Michał Pieter, Marian Wolniewicz. - Wyd. 3. - Poznań : Księgarnia świętego Wojciecha ; 24 cm T. 1: Stary Testament. - 1991. - 944 s.Sygn.: 17083
74. PISMO

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty / przekład Jakób Wujek ; objaśnienia J. Fr. Allioli ; il. Gustaw Dore. - Odbicie 2T. 1: . - Warszawa : Michał Glücksberg, 1878. - XXXVI, [479] s., [94 ] s. tabl.: il.Sygn.: 19950/Czyt.
75. PISMO

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty / przekład Jakób Wujek ; objaśnienia J. Fr. Allioli ; il. Gustaw Dore. - Warszawa : Michał Glücksberg ; 42 cm T. 2: . - 1874. - [538] s., [100] s. tabl.: il.Sygn.: 19951/Czyt.
76. PISMO

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu / red. Michał Pieter, Marian Wolniewicz. - Wyd. 3. - Poznań : Księgarnia świętego Wojciecha ; 24 cm T. 3: Stary Testament. - 1992. - 660 s.Sygn.: 17085
77. PISMO

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu / red. Michał Pieter, Marian Wolniewicz. - Wyd. 3. - Poznań : Księgarnia świętego Wojciecha ; 24 cm T. 4: Nowy Testament. - 1994. - 677 s.Sygn.: 17086
78. PISMO

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu / red. Michał Pieter, Marian Wolniewicz. - Wyd. 3. - Poznań : Księgarnia świętego Wojciecha ; 24 cm T. 2: Stary Testament. - 1992. - 676 s.Sygn.: 17084
79. PISMO

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. - Wyd. 3 popr.. - Poznań : Pallottinum, 1991. - 1428 s. ; 22 cmSygn.: 4725 - 4726
80. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 12. Cz. 2: Księgi Proroków Mniejszych: Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza: wstęp - przekład z oryginału komentarz / red. Edmund Winklarz. - Poznań : Pallottinum, 1968. - 512 s. ; 24 cmSygn.: 17097
81. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 12. Cz. 1: Księgi Proroków Mniejszych: Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza. - Poznań : Pallottinum, 1968. - 423 s. ; 24 cmSygn.: 17096
82. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 6. Cz. 1 Cz. 2 Cz. 3: Księga Tobiasza: wstęp - przekład z oryginału komentarz ; Księga Judyty: wstęp - przekład z oryginału komentarz ; Księga Estery: wstęp - przekład z oryginału komentarz / oprac. Stanisław Grzybek. - Poznań : Pallottinum, 1963. - 156, 170, 181 s. ; 24 cmSygn.: 17090
83. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 6. Cz. 4: Księgi Machabejskie: wstęp - przekład z oryginału komentarz / oprac. Feliks Gryglewicz. - Poznań : Pallottinum, 1961. - 388 s. ; 24 cmSygn.: 17091
84. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 3 uzupełniający: Historia czasów Starego Testamentu / oprac. Józef Jelito. - Poznań : Pallottinum, 1961. - 395 s. ; 24 cmSygn.: 17089
85. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 1. Cz. 1: Księga Rodzaju: wstęp - przekład z oryginału komentarz / oprac. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum, 1962. - 630 s. ; 24 cmSygn.: 17087
86. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 1. Cz. 2: Księga Wyjścia: wstęp - przekład z oryginału komentarz / oprac. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum, 1964. - 372 s. ; 24 cm + 1 karta mapSygn.: 17088
87. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 8. Cz. 2: Księga Koheleta: wstęp - przekład z oryginału komentarz - ekskursy / oprac. Marian Filipiak. - Poznań : Pallottinum, 1980. - 250 s. ; 24 cmSygn.: 17093
88. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 10. Cz. 1: Księga Jeremiasza: wstęp - przekład z oryginału komentarz / oprac. Lech Stachowiak. - Poznań : Pallottinum, 1967. - 536 s. ; 24 cmSygn.: 17094
89. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 10. Cz. 2: Lamentacje Księga Barucha: wstęp - przekład z orygina łu komentarz / oprac. Lech Stachowiak. - Poznań : Pallottinum, 1968. - 182 s. ; 24 cmSygn.: 17095
90. PISMO

Pismo Święte Starego Testamentu / red. Stanisław Łach. - Poznań : Pallottinum ; 24 cm T. 8. Cz. 1: Księga Hioba: wstęp - przekład z oryginału komentarz - ekskursy / oprac. Czesław Jakubiec. - Poznań : Pallottinum, 1974. - 272 s. ; 24 cmSygn.: 17092
91.PODSTAWOWE

Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2008 r. / Departament Badań Społecznych GUS. - Warszawa : Departament Badań Społecznych GUS, 2010. - 32 s. : tab., wykr. ; 21 cmSygn.: 15079
92.POLITYKA

Polityka wyznaniowa : tło, warunki, realizacja / red. W. Mysłek, M.T. Staszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 474, [2] s. ; 21 cmSygn.: 3159
93.PRAWO

Prawo wyznaniowe : wybór źródeł / wybór Krzysztof Warchałowski. - (Wg stanu na 1.06.2000). - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000. - 621 s. ; 20 cmSygn. 14712

94.PRZEWODNIK

Przewodnik po Biblii / red. David Alexander, Pat Alexander. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 1997. - 679 s.: il. ; 22 cm

Sygn.: 14818
95. PRZEWODNIK

Przewodnik po etyce / red. Peter Singer ; red. wyd. pol. Joanna Górnicka. - Wyd. 2. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2002. - 597, [1] s. ; 24 cmSygn.: 1/Czyt., 8355 - 8357
96. PRZEWODNIK

Przewodnik po etyce / red. Peter Singer ; red. wyd. pol. Joanna Górnicka. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1998. - 597, [1] s. ; 24 cmSygn.: 8996
97. RAINA, PETER

Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę / Peter Raina. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1990 ; 20 cm T. 2: Proces toruński. - 656 s.Sygn.: 17056

T. 1: W służbie kościoła. - 382 s.Sygn.: 17055
98. RATZINGER, JOSEPH

Prawda w teologii / Joseph Ratzinger. - Kraków : Wydawnictwo M, 2005. - 155, [1] s. ; 19 cmSygn.: 7144
99. RELIGIJNOŚĆ

Religijność na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej w czasach staropolskich / red. Andrzej Mietz. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2003. - 208 s.: il. ; 24 cmSygn.: 6347
100. RUH, ULRICH

Religion und Kirche in der Bundesrepublik Deutschland / Ulrich Ruh. - München : Indicium Verlag, 1990. - 125 s.: il. ; 21 cmSygn.: 1550
101. RYKLIN, MICHAIL

Mit dem Recht des Stärkeren : russische Kultur in Zeiten der "gelenkten Demokratie" : Essay / Michail Ryklin. - Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2007. - 238 s. : fot. ; 18 cm. - (Schriftenreihe ; Bd. 636)Sygn.: 11996
102. SUPLIKACJE

Suplikacje czasu wojny : antologia polskiej poezji religijnej 1939 - 1945 / wstęp, wybór i opracowanie Józef Szczypka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1983. - 483 s. ; 19 cmSygn.: 5431
103.SZYMAŃSKI, JÓZEF

Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą : słownik biograficzny. T. 1 / Józef Szymański. - Lublin ; Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2010. - 198 s. ; 21 cm . - (Biblioteka Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Nr 16)Sygn. 14719

104.ŚPIEWAK, PAWEŁ

Księga nad księgami : Midrasze / Paweł Śpiewak. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005. - 283, [1] s. ; 20 cm

Sygn.: 8324
105. ŚREDNIOWIECZNA

Średniowieczna pieśń religijna polska / oprac. Mirosław Korolko. - Wyd. 2 zm.. - Wrocław : Ossolineum, 1980. - LXXVI, 287 s. ; 16 cm. - (Biblioteka Narodowa)Sygn.: 12050
106. ŚWIĄTKIEWICZ, WOJCIECH

Między sekularyzacją i deprywatyzacją : socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim / Wojciech Świątkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - 239, [1] s. : il. ; 24 cm . - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336. Socjologia ; nr 2759)Sygn. 14777
107.ŚWIDERKÓWNA, ANNA

Bogowie zeszli z Olimpu : bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego / Anna Świderkówna. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1991. - 407 s. ; 20 cmSygn.: 6118
108. TAZBIR, JANUSZ

Tradycje tolerancji religijnej w Polsce / Janusz Tazbir. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. - 166, [2] s. ; 19 cm. - (Światopoglądy)Sygn.: 3240
109. THE NEW

The new English bible. - Oxford : Oxford University Press, 1970. - 336 s. ; 21 cmSygn.: 13376
110. THE NEW

The New Testament: Revised Standard Version With Pictures. - New York : American Bible Society, [199-?]. - 253, [3] s.: il. ; 29 cmSygn.: 10345
111. THE WAY

The way : the living bible. - USA : Tyndale House Publishers, [197-?]. - 116 s. : ilustr. ; 21 cmSygn.: 8731
112. THEOLOGEN

Theologen : 185 Porträts von der Antike bis zur Gegenwart / Hrsg. Markus Vinzent. - Stuttgart : Verlag J. B. Metzler, cop. 2004. - 252 s. ; 19 cm. - (Metzler kompakt)Sygn.: 2/Czyt.
113. TOLERANCJA,

Tolerancja, Kościół, państwo. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 145, [3] s. ; 20 cmSygn.: 3158
114. UNTERMAN, ALAN

Żydzi : wiara i życie / Alan Unterman ; przeł. Janusz Zabierowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1989. - 311, [1] s. ; 20 cmSygn.: 12067
115. W KRĘGU

W kręgu religii krajów pozaeuropejskich : praca zbiorowa / red. Anna Mrozek-Dumanowska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985. - 311, [4] s. ; 20 cmSygn.: 3177
116. WASILEWSKI, JERZY SŁAWOMIR

Podróże do piekieł: rzecz o szamańskich misteriach / Jerzy Sławomir Wasilewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. - 238, [2] s.: fot.; rys. ; 20 cmSygn.: 3421
117. WEBER, MAX

Szkice z socjologii religii / Max Weber. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1984. - 296 s. ; 20 cm. - (Seria Religioznawcza)Sygn.: 17435
118. WIELKA

Wielka Encyklopedia Geografii Świata / red. Andrzej KostrzewskiT. 15: Religie świata szlaki pielgrzymkowe / Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Elżbieta Wodecka-Bilska. - Poznań : Wydawnictwo Kurpisz, 1999. - VI, 359 s.: il. (w tym kolor.) ; 29 cmSygn.: 91/Czyt.
119. WIELKA

Wielka historja powszechna / red. Jan Dąbrowski, Oskar Halecki. - Poznań : Wydawnictwo "Kurpisz" ; 27 cm T. 5: Czasy nowożytne. - 2 cz.Cz. 2: Reformacja i wojny religijne / Kazimierz Chodynicki, Kazimierz Piwarski. - 1995. - 294 s.Sygn.: 18185
120. WIELKA

Wielka historja powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane / oprac. Jan Dąbrowski. - Warszawa : Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego ; 28 cm T. 5: Czasy nowożytne. - 2 cz.Cz. 2: Wojny religijne i absolutyzm / Kazimierz Piwarski, Władysław Konopczyński. - 1938. - VII, 494 s., [25] s. tabl. (w tym kolor.) : il.Sygn.: 19956/Czyt.
121. WŁOSIŃSKI, MARIAN

W posłudze polskiej edukacji / Marian Włosiński. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2000. - 294, [1] s. ; 21 cmSygn.: 3023
122. ZAGROŻENIA

Zagrożenia i ikonosfera religijnych przekonań integrującej się Europy : materiały z Sympozjum Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku / red. Marian Włosiński. - Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2005. - 147 s. ; 24 cmSygn.: 7728 - 7730
123. ZARYS

Zarys dziejów religii / red. Józef Keller. - Wyd. 3. - Warszawa : Iskry, 1976. - 997 s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cmSygn.: 9118
124. ZARYS

Zarys religioznawstwa : praca zbiorowa / współaut. Józef Borgosz ; red. Józef Keller. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1988. - 598,[1] s. ; 22 cmSygn.: 3369
125. ZIELIŃSKI, MICHAŁ

Religia a moralność / Michał Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. - 133 s. ; 21 cmSygn.: 6085


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość