Strona główna

Syllabusy przedmiotów


Pobieranie 0.72 Mb.
Strona1/6
Data19.06.2016
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6Katedra Mikroekonomii

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

PRZEDSIĘBIORSTWO


W GOSPODARCE GLOBALNEJ

Syllabusy przedmiotów

Wydział: Zarządzania

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne I stopniaWykłady specjalizacyjne obowiązkowe:

 • Semestr 04

 1. Globalizacja

 2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 3. Gospodarka zintegrowanej Europy

 • Semestr 05

 1. Konkurencja

 2. Koniunktura gospodarcza

 3. Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa

 • Semestr 06

 1. Analiza danych ekonomicznych

 2. Gra biznesowa

Wykłady specjalizacyjne do wyboru:

 • Semestr 05

 1. Instytucjonalne otoczenie przedsiębiorstwa

 2. Makroekonomiczne tendencje w gospodarce

 3. Międzynarodowa konkurencja i harmonizacja opodatkowania

 4. Polityka gospodarcza

 5. Prawo handlowe w warunkach integracji europejskiej

 6. Przekształcenia sektorowe w gospodarce

 7. Sektor MSP we współczesnej gospodarce

 8. Usługi w globalnej gospodarce

 • Semestr 06

 1. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa

 2. Biznes plan

 3. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie

 4. Kształtowanie społecznego potencjału pracowników

 5. Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa

 6. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka

 7. Przedsiębiorczość

 8. Strategie podatkowe przedsiębiorstw międzynarodowych

 9. Techniki kreatywności

 10. Wskaźniki ekonomiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem


Wykłady specjalizacyjne do wyboru w języku obcym na semestrze 06:

 1. Global Trade System

 2. Globalisation and the changing environment of work
Nazwa przedmiotu:

Globalizacja

Kod przedmiotu:

So – wykłady specjalizacyjne obowiązkowe

Punkty ECTS:

5

Wydział:

Zarządzania

Nadzorowane przez katedrę:

Mikroekonomii

Specjalności:

Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej

Semestr/y:

04 studia dzienne I stopnia

Wymiar:

15 godzin wykładów + 30 godzin ćwiczeń

Prowadzący:

Dr hab. M. Kokocińska, prof. nadzw. UEP; dr M. Kruszka

Cel przedmiotu:

Ukazanie teoretycznych i realnych procesów globalizacji, ocena procesów globalizacji na świecie

Przedmioty poprzedzające:

mikroekonomia

Treść przedmiotu:
Wykład 1:

Istota, pojecie i zakres globalizacji

Wykład 2:

Historia globalizacji – dwa podejścia

Wykład 3:

Ryzyko makroekonomiczne i wzrost gospodarczy

Wykład 4:

Procesy globalizacji i integracji europejskiej

Wykład 5:

Konkurencyjność wobec globalizacji

Wykład 6:

Miary globalizacji

Wykład 7:

Obszary globalizacji – handel międzynarodowy

Wykład 8:

Obszary globalizacji – przepływy finansowe

Wykład 9:

Obszary globalizacji – technologia

Wykład 10:

Obszary globalizacji – migracje

Wykład 11:

Globalizacja a regionalizm

Wykład 12:

Zróżnicowanie regionalne globalizacji

Wykład 13:

Znaczenie konfliktów w postępach globalizacji

Wykład 14:

Przykłady ocen skutków globalizacji

Wykład 15:

Za i przeciw globalizacji

Zalecana literatura:

Globalizacja od A do Z, NBP, 2006, Globalizacja i integracja europejska, PWE, 2005, red. E.Haliżak, R.Kuźniar, J. Simonides, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, K.Kłosiński, A.Masłowski, Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE 2005

Metoda zaliczenia:

egzamin

Język wykładowy:

polskiNazwa przedmiotu:

Gospodarka Zintegrowanej Europy

Kod przedmiotu:

So – wykłady specjalizacyjne obowiązkowe

Punkty ECTS:

4

Wydział:

Zarządzania

Nadzorowane przez katedrę:

Mikroekonomii

Specjalności:

Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej

Semestr/y:

04 studia dzienne I stopnia

Wymiar:

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń

Prowadzący:

dr Lech Wojciechowski

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania zjednoczonej Europy, oraz miejsca Polski w Unii Europejskiej. Przedmiot ma ponadto za zadanie przedstawić skutki wejścia naszego kraju do Wspólnoty europejskiej, zarówno w aspekcie gospodarki polskiej, jak i całej Unii Europejskiej.

Przedmioty poprzedzające:
Treść przedmiotu:
Wykład 1:

Historia integracji europejskiej

Wykład 2:

Instytucje i organy Unii Europejskiej

Wykład 3:

Wspólny rynek i zakres jego swobód

Wykład 4:

Polityka UE w ramach konkurencji i sektora MSP

Wykład 5:

Polityka spójności i handlowa

Wykład 6:

Polityka UE w zakresie zatrudnienia, polityka konsumencka

Wykład 7:

Polityka transportowa i energetyczna

Wykład 8:

Zasady, na jakich Polska przystąpiła do UE

Wykład 9:

Zasady, na jakich Polska przystąpiła do UE

Wykład 10:

Zasady, na jakich Polska przystąpiła do UE

Wykład 11:

Ekonomiczne skutki przystąpienia Polski do UE

Wykład 12:

Zmiany w gospodarce UE po akcesji nowych państw

Wykład 13:

Fundusze pomocowe dla Polski

Wykład 14:

Fundusze pomocowe dla Polski

Wykład 15:

Perspektywy rozwoju UE

Zalecana literatura:

Integracja europejska łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy, Zbigniew M. Doliwa – Klepacki, 2005

Integracja Europejska – wprowadzenie, pod red Macieja Perkowskiego, 2002Metoda zaliczenia:

Zaliczenie końcowe

Język wykładowy:

polskiNazwa przedmiotu:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kod przedmiotu:

So – wykłady specjalizacyjne obowiązkowe

Punkty ECTS:

4

Wydział:

Zarządzania

Nadzorowane przez katedrę:

Mikroekonomii

Specjalności:

Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej

Semestr/y:

04 studia dzienne I stopnia

Wymiar:

30 godzin

Prowadzący:

dr hab. Eugeniusz Z. Czerwieniec, prof. nadzw. UEP

Cel przedmiotu:

Zaznajomienie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej, charakterystyka międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstwa.

Przedmioty poprzedzające:

Mikroekonomia

Treść przedmiotu:
Wykład 1:

Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych

Wykład 2:

Międzynarodowy podział pracy

Wykład 3:

Teorie wymiany międzynarodowej

Wykład 4:

Teorie wymiany międzynarodowej – c.d.

Wykład 5:

Rola handlu zagranicznego w gospodarce

Wykład 6:

Rola handlu zagranicznego w gospodarce – c. d.

Wykład 7:

Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji

Wykład 8:

Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe

Wykład 9:

Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe – c. d.

Wykład 10:

Polityka kursu walutowego

Wykład 11:

Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju

Wykład 12:

Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju – c. d.

Wykład 13:

Polityka handlowa

Wykład 14:

Międzynarodowa integracja gospodarcza

Wykład 15:

Międzynarodowa integracja gospodarcza c. d.

Zalecana literatura:

Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne PWE Warszawa 2002; Krugman P.R., Obstfeld M., Miedzynarodowe stosunki gospodarcze Wydawnictwo Naukowe {WN Warszawa 1993, 1994; Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Praca zb. Pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej – Wyrzykowskiej. PWE Warszawa 1996 i nast.

Metoda zaliczenia:

Egzamin

Język wykładowy:

Polski
Nazwa przedmiotu:

Konkurencja

Kod przedmiotu:

So – wykłady specjalizacyjne obowiązkowe

Punkty ECTS:

4

Wydział:

Zarządzania

Nadzorowane przez katedrę:

Katedra Mikroekonomii

Specjalności:

Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce

Semestr/y:

05

Wymiar:

15 godzin wykładów + 30 ćwiczeń

Prowadzący:

dr Jacek Jankiewicz

Cel przedmiotu:

- zdobycie wiedzy na temat znaczenia strategii konkurencji w osiąganiu celów przedsiębiorstwa,

- zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat analizy sektora i konkurentów,

- analiza struktury przemysłu z punktu widzenia skali mikro,

- zdobycie umiejętności formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstwaPrzedmioty poprzedzające:
Treść przedmiotu:
Wykład 1:

Strategia konkurencji - wprowadzenie

Wykład 2:

Źródła przewagi konkurencyjnej

Wykład 3:

Podstawowe strategie konkurencji

Wykład 4:

Strukturalna analiza sektora

Wykład 5:

Strategie konkurencji – sektor nowy, dojrzewający, schyłkowy

Wykład 6:

Sektory rozproszone - małe i średnie przedsiębiorstwa

Wykład 7:

Sektory globalne i korporacje ponadnarodowe

Wykład 8:

Nabywcy i dostawcy

Wykład 9:

Integracja pionowa

Wykład 10:

Rozbudowa zdolności produkcyjnych i ekonomia skali

Wykład 11:

Analiza konkurentów – zbieranie danych

Wykład 12:

Misja i cele organizacji, formułowanie strategii konkurencji

Wykład 13:

Przed wprowadzeniem strategii – operacje, finanse, marketing

Wykład 14:

Wdrażanie i kontrola strategii

Wykład 15:

Strategie konkurencji – studia przypadków

Zalecana literatura:

M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów

D. A. Aaker, Strategic market management

S. C. Certo, J. P. Peter, Strategic Management: a focus on process

Z. Pierścionek, Strategie konkurencji I rozwoju przedsiębiorstwaMetoda zaliczenia:

Egzamin

Język wykładowy:

Polski
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość