Strona główna

Systemy polityczne i parlamenty


Pobieranie 38.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.73 Kb.
Systemy polityczne i parlamenty

1. AKRITIDIS, LEONIDAS

Parlament Grecji / Leonidas Akritidis, Pavlos Akriditis. - 1998. - 34, [2] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)

Sygn. 342/Czyt. , 1383
2. ANTOSZEWSKI, ANDRZEJ

Systemy polityczne współczesnego świata / Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut. - Gdańsk : Arche, 2001. - 351 s. ; 24 cmSygn. 329/Czyt. , 3903 - 3906 , 936 , 5036 - 5041
3. AUBERT, JEAN FRANÇOIS

Parlament Szwajcarii / Jean François Aubert ; przeł. Bogusław Banaszak. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2000. - 216, [2] s. ; 21 cm . - (Parlamenty Świata)Sygn. 32/Czyt.
4. BOŻYK, STANISŁAW

Kneset parlament Izraela / Stanisław Bożyk. - 2002. - 42, [2] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 328/Czyt. , 1381
5. BOŻYK, STANISŁAW

Parlament Federalny Australii / Stanisław Bożyk. - 1999. - 51, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1363
6. BRODZIŃSKI, WITOLD

Parlament Rumunii / Witold Brodziński. - 2002. - 38, [2] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1371
7. BRODZIŃSKI, WITOLD

System konstytucyjny Węgier / Witold Brodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2003. - 80 s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cm . - (Systemy Konstytucyjne Państw Świata)Sygn. 32/Czyt
8. CAMBY, JEAN-PIERRE

Parlament V Republiki Francuskiej / Jean-Pierre Camby, Pierre Servent ; przeł. Mirosław Granat. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1999. - 141, [3] s. : 2 wykr. ; 21 cm . - (Parlamenty Świata)Sygn. 32/Czyt.

9. CIĄGWA, JÓZEF

Rada Narodowa Republiki Słowackiej / Józef Ciągwa. - 1998. - 45,[3] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)

Sygn. 342/Czyt. , 8071 , 1389
10. CZAJKOWSKI, JACEK

Kongres generalny meksykańskich Stanów Zjednoczonych / Jacek Czajkowski. - 2002. - 42, [2] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1377
11. DONATH, HALINA

Zgromadzenie Krajowe Parlament Republiki Węgierskiej / Halina Donath. - 1993. - 23, [5] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 8073 , 1393
12. ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia politologii / red. Marek Żmigrodzki. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999-2002. - 5 t. ; 24 cm T. 2 Ustroje państwowe / red. Wiesław Skrzydło, Marek Chmaj. - 2000. - 472, [1] s.Sygn. 32/Czyt. , 3780 - 3782 , 979 , 1203
13. GDULEWICZ, EWA

Parlament Republiki Francuskiej / Ewa Gdulewicz. - 1993. - 41, [3] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1379
14. GRZYBOWSKI, MARIAN

Eduskunta parlament Finlandii / Marian Grzybowski. - 2001. - 49,[3] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1391
15. KAROLCZAK, KRZYSZTOF

Kokkai parlament Japonii / Krzysztof Karolczak. - 1995. - 25, [3] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1373
16. KARP, JANUSZ

Sabor Parlament Chorwacji / Janusz Karp, Marian Grzybowski. - 2003. - 43, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt.

17. KARP, JANUSZ

System konstytucyjny Bułgarii / Janusz Karp, Marian Grzybowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 87, [1] s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cm . - (Systemy Konstytucyjne Państw Świata)

Sygn. 32/Czyt.
18. MAHLER, GREGORY S.

Kneset : parlament w systemie politycznym Izraela / Gregory S. Mahler ; przeł. Jerzy S. Kugler. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996. - 239, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty Świata)Sygn. 32/Czyt
19. MIKULI, PIOTR

Parlament Słowenii / Piotr Mikuli. - 2003. - 41, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt.
20. MIKULI, PIOTR

System konstytucyjny Słowenii / Piotr Mikuli. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004. - 74, [1] s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cm . - (Systemy Konstytucyjne Państw Świata)Sygn. 32/Czyt
21. PARLAMENT

Parlament Kanady / oprac. Krystian Complak. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. - 275, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty Świata)Sygn. 32/Czyt.
22. PARLAMENT

Parlament Republiki Austrii / red nauk. Herbert Schambeck ; przeł. Bogusław Banaszak. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. - 334, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty Świata)Sygn. 32/Czyt.
23. PARTIE

Partie i systemy partyjne Europy Środkowej / red. Andrzej Antoszewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 250 s. : tab. ; 21 cm . - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2573)Sygn. 32/Czyt , 4817 - 4822
24. SARNECKI, PAWEŁ

Parlament Federalny Rebubliki Austrii / Paweł Sarnecki. - 1996. - 43, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1365
25. SARNECKI, PAWEŁ

Zgromadzenie Federalne Parlament Kofederacji Szwajcarskiej / Paweł Sarnecki. - 1995. - 33, [3] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1395
26. SKOTNICKI, KRZYSZTOF

System konstytucyjny Czech / Krzysztof Skotnicki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. - 76 s. : mapa, tab. ; 24 cm . - (Systemy Konstytucyjne Państw Świata)Sygn. 32/Czyt.
27. SOBOLEWSKA-MYŚLIK, KATARZYNA

Partie i systemy partyjne na świecie / Katarzyna Sobolewska-Myślik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 238, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cmSygn. 32/Czyt. , 7101 - 7102
28. SOLÉ TURA, JORDI

Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii / Jordi Solé Tura, Miguel A. Aparicio ; przeł. Anna Łabno. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2003. - 195, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty Świata)Sygn. 32/Czyt.
29. SPYRA, JAROSŁAW

Kongres Narodowy Federacyjnej Republiki Brazylii / Jarosław Spyra. - 1999. - 39, [3] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1387
30. SYSTEMY

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 605 s.: il. ; 24 cmSygn. 32/Czyt. , 8183
31. SYSTEMY

Systemy polityczne wybranych państw / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. - 295 s. : il. ; 21 cmSygn. 32/Czyt. , 7226 , 7880 , 7221 - 7224
32. ULICKA, GRAŻYNA

Parlament Republiki Włoskiej / Grażyna Ulicka. - 1992. - 33, [3] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 328/Czyt. , 1398
33. WOJNICKI, JACEK

Zgromadzenie Parlament Albanii / Jacek Wojnicki. - 2005. - 36, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt.

34. WOJTASZCZYK, KONSTANTY ADAM

Bundestag i Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec / Konstanty Adam Wojtaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1992. - 35, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)

Sygn. 8072
35. WOJTASZCZYK, KONSTANTY ADAM

Bundestag i Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec / Konstanty Adam Wojtaszczyk. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1993. - 35, [1] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1375
36. WSPÓŁCZESNE

Współczesne systemy polityczne / red. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 243, [1] s. : il. ; 24 cmSygn. 32/Czyt.
37. ZIELIŃSKI, JACEK

Parlament Łotwy / Jacek Zieliński. - 1997. - 33 s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1370
38. ZIĘBA, ANDRZEJ

Parlament Wielkiej Brytanii / Andrzej Zięba. - 1994. - 43, [5] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1367
39. ŻEBROWSKI, WALDEMAR

Współczesne systemy polityczne : Wielka Brytania Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Francja Szwajcaria Włochy Niemcy Austria Japonia Izrael Polska / Waldemar Żebrowski. - Olsztyn : Studium Kształcenia Ustawicznego Glob, 2000. - 129 s. ; 21 cmSygn. 32/Czyt , 6261 - 6269
40. ŻUKOWSKI, ARKADIUSZ

Parlament Rebubliki Południowej Afryki / Arkadiusz Żukowski. - 2002. - 45, [3] s. ; 21 cm . - (Parlamenty / Kancelaria Sejmu Biuro Informacjne ; red nauk. serii Tadeusz Mołdawa)Sygn. 342/Czyt. , 1385


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość