Strona główna

Systemy wbudowane


Pobieranie 3.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar3.79 Kb.
Lista pytań z przedmiotu "Systemy wbudowane"

Wykładowca dr hab. inż. Aleksander TimofiejewRok 2009/2010


  1. Zdefiniuj pojęcie "System wbudowany". Opisz uogólniony schemat funkcjonalny systemu.

  2. Scharakteryzuj interfejs RS-485 oraz funkcje modułu USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter).

  3. Scharakteryzuj interfejs I2C (Inter-Integrated Circuit).

  4. Scharakteryzuj funkcje modułów zerowania mikrokontrolerów.

  5. Scharakteryzuj funkcję modułu ICSP (In-Circuit Serial Programming).

  6. Scharakteryzuj funkcję komparatora analogowego (ang. Analog Comparator).

  7. Scharakteryzuj funkcję modułu modulacji szerokością impulsu (ang. Pulse Width Modulation).

  8. Scharakteryzuj funkcję bloku sterowania portami mikrokontrolera.

  9. Scharakteryzuj elementy języka asemblera MPASM (Microchip's Universal Assembler).

  10. Scharakteryzuj instrukcji asemblera MPASM (Microchip's Universal Assembler).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość