Strona główna

Szanowni Państwo ! Problematyka uwzględniana w składanych przez Zarząd dorocznych sprawozdaniach z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”


Pobieranie 464.39 Kb.
Strona7/7
Data18.06.2016
Rozmiar464.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Z przedstawionej tabeli wynika, że obciążenia lokatorów na fundusz remontowy stanowiły w 2013 roku 77,50 % całości zakumulowanych środków przeznaczonych na ten cel. Rzeczywisty koszt wykonanych remontów przypadający na 1 m2 eksploatowanej powierzchni wynosi miesięcznie 1,33 zł/m2. Członkowie wpłacali w 2013 r. miesięcznie średnio po 1,10 zł/m2. Koszty remontów w wysokości 0,23 zł/m2 zostały natomiast pokryte wpływami z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych (lokat tzw. wolnych środków), które są nadal głównym źródłem akumulacji środków na sfinansowanie prac remontowych i są przekazywane na ten cel w postaci wyniku (zysku netto) z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.7. Analiza funduszu społeczno - kulturalnego
Wpływy pochodzące z odpisów dokonywanych w ciężar opłat czynszowych oraz uzyskiwane przez Dom Kultury z prowadzonej działalności, jak również wykorzystanie środków finansowych na działalność społeczno - kulturalną w roku 2013 przedstawia Tabela nr 12.
Tabela nr 12 - Wykorzystanie funduszu społeczno - kulturalnego w 2013 roku.


L.p.
WYSZCZEGÓLNIENIE

WPŁYWY

/w złotych/


KOSZTY

/w złotych/

1

Działalność Domu Kultury

47.409,68
2

Wpłaty na fundusz - lokale mieszkalne

145.905,41
3

Wpłaty na fundusz - lokale użytkowe

29.804,40
4

Inne wpływy – sponsorzy „Jesień Kurdwanów”

193.125,69
5

Wynajem sal + reklama

28.964,56
6

Akcje „Zima 2013” i „Lato 2013”

26.130,00

19.773,46

7

Zakup książek dla biblioteki osiedlowej
2.994,45

8

Koszty materialne (prowadzenie stałych zajęć)
3.309,60

9

Osobowy fundusz płac
136.000,00

10

Bezosobowy fundusz płac
12.770,00

11

Narzuty ZUS
22.980,24

12

Odpis na ZFŚS
3.281,79

13

Utrzymanie Domu Kultury (czynsz, telefon, środki czystości)
27.548,84

14

Lektorzy (pracownicy nieetatowi)
37.940,00

15

Klub Seniora „Paradoks
893,61

16

Klub Emerytów i Rencistów
1.471,00

17

Wyposażenie
2.326,97

18

Imprezy okolicznościowe, Dzień Dziecka, Mikołaj itp.
5.134,94

19

Jesień „Kurdwanów 2013”
158.275,32

20

Podatek od nieruchomości
3.770,64

21

Amortyzacja
120,58R A Z E M


471.339,74

438.591,44

Przeznaczenie środków funduszu społeczno - kulturalnego oraz formy prowadzonej działalności zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania poświęconej działalności Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”.

Prezentując najważniejsze zagadnienia działalności Spółdzielni w 2013 roku, a w szczególności jej sytuację ekonomiczną, należy podkreślić ogromny wkład pracy wniesiony przez Radę Nadzorczą oraz jej Komisje problemowe, sprawujące statutowy nadzór nad działalnością Zarządu oraz służące mu swoją roztropną radą i inicjatywą w podejmowaniu decyzji gospodarczych o podstawowym znaczeniu dla Spółdzielni.


1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość