„Szansa” w latach 2010-2015 Rok akademicki 2010/2011Pobieranie 25.7 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.7 Kb.
Sprawozdanie z działalnośći Koła Nuakowego „Szansa” w latach 2010-2015

Rok akademicki 2010/2011

Opiekun Koła : dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.

Zarząd :

Przewodnicząca: Karolina Skiba

Z-ca Przewodniczącej: Aleksandra Popko

Skarbnik: Krzysztof Żaba

Sekreterz: Agnieszka Kopeć

1. Działalność wolontaryjna: Wolontariat w Ognisku TKKF „Przyjaciel Konika” w Forcie 49 „Grębałów” w Krakowie na zajęciach hipoterapii z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie i z dziećmi z wadami wzroku.

2. Działalność naukowa: Wyjazd szkoleniowy dla wolontariuszy uczestniczących w zajęciaciach hipoterapii. Część teoretyczna obejmowała metody Integracji Sensorycznej oraz możliwośći wykorzystania tej metody podczas zajęć hipoterapii. Część praktyczna obejmowała metodykę zajęć hipoterapii.

Rok akademicki 2011/2012

Opiekun Koła : dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.

Zarząd :

Przewodnicząca: Karolina Skiba

Z-ca Przewodniczącej: Aleksandra Popko

Skarbnik: Krzysztof Żaba

Sekreterz: Agnieszka Kopeć

1. Działalność wolontaryjna: Kontynuacja wolontariatu w Ognisku TKKF „Przyjaciel Konika” w Forcie 49 „Grębałów” w Krakowie na zajęciach hipoterapii z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie i z dziećmi z wadami wzroku.

2. Działalność naukowa: Badania wpływu hipoterapii na motorykę i sensorykę u dzieci niepełnosprawnych umysłowo. W badaniach uczestniczyły dzieci niepełnosprawne umysłowo z jednej z krakowskich szkół specjalnych.

Rok akademicki 2012/2013

Opiekun Koła : dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.

Zarząd :

Przewodnicząca: Joanna Charuza

Z-ca Przewodniczącej: Krzysztof Jamka

Skarbnik: Szymon Podsiadło

Sekreterz: Joanna Bergel1. Działalność wolontaryjna :

- Uczestnictwo członków Koła Naukowego „Szansa” w wolontariacie w hospicjum domowym dla dzieci „Alma Spei” . Działalność polegała na towarzyszeniu dziecku i jego rodzinie w zmaganiach z nieuleczalną chorobą oraz zapewnienie opieki fizjoterapeutycznej.

- Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem „Klika” – Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnisprawnych i ich Przyjaciół

- Zorganizowanie na uczelni, akcji zbierania plastikowych zakrętek, na nowy wózek inwalidzki dla podopiecznego stowarzyszenia „Klika”

- Podjęcie wolontariatu na rzecz osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera. Do zadań wolontariuszy należała opieka nad chorym podczas spacerów oraz nieobecnośći w domu rodziny.

2. Działalność naukowa:

- Przeprowadzenie dla członków Koła , warsztatów z Kinesiotapingu , przez Pana mgr Andrzeja Markowskiego , byłego członka Koła Naukowego „Szansa”

- Przeprowadzenie sondażu ulicznego pt.:”Zawód fijzoterapeuty oczami pacjenta”

- Koło w styczniu 2013r. brało udział w X Jubileuszowej Konferencji Koła Naukowego „Motus” , podczas której zaprezentowali się członkowie Koła : • Jamka Krzysztof „Wpływ zastosowanego programu fizjoterapii na wybrane parametry funkcji ręki u pacjentów po chirurgicznej dekompresji I przedziału prostowników nadgarstka” Jubileusz X-lecia istnienia Koła Naukowego „Motus” 2013 • Charuza Joanna „ Sondaż: Progi i bariery wieku podeszłego widziane oczami ludzi młodych i seniorów” Jubileusz X-lecia istnienia Koła Naukowego „Motus” 2013 – Praca ta została wyróżniona

- Publikacja naukowa, członka Koła Naukowego „Szansa” : M. Pieniążek, K. Jamka, J. Szczechowicz: Restytucja funkcji ręki w następstwie zastosowanej fizjoterapii u pacjentów z chorobą de Quervaina leczonych zachowawczo lub operacyjnie, „Fizjoterapia Polska”, 2013, nr 3, 42-46.

Rok akademicki 2013/2014

Opiekun Koła : dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.

Zarząd :

Przewodnicząca: Joanna Charuza

Z-ca Przewodniczącej: Krzysztof Jamka

Skarbnik: Szymon Podsiadło

Sekreterz: Joanna Bergel1. Działalność wolontaryjna:

- Kontynuacja współpracy z domowym hospicjum dla dzieci „Alma Spei”

- Kontynuacjia akcji zbierania nakrętek na nowy wózek inwalidzki dla podopiecznego stowarzyszenia „Klika”

2. Działalność naukowa:

- Organizacja(28-29 marca) , wspólnie z Kołem Naukowym „Motus”, Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt.:”Wyzwania Współczesnej Fizjoterapii- Praca w Zespole Interdyscyplinarnym”

- Wystąpienie członków Koła podczas organizowanej konferencji :


 • Kubasiak K., Bazela J., Jamka G., Jamka K., Żaba K.: „Interdyscyplinarny zespół leczniczy w opinii pacjentów i młodych fizjoterapeutów”

 • Ząbek M., Żmudzińska U., Żaba K., Bergel J., Chlebda K., Charuza J. : „Wybrane uwarunkowania postrzegania zawodu fizjoterapeuty” • Wojtala J., Ząbek M.: „Analiza postawy ciała oceniana systemem Zebris APGMS Pointer u dzieci w wieku 14 – 16 lat” • Charuza J.: „Czy skoliozę da się lubić? Metoda Pressio” • Jamka K.: „Odbudowa funkcji ręki w następstwie zastosowanego programu fizjoterapii u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu łokciowego w rowku”

- Wystąpienia członków Koła podczas innych konferencji:

 • M. Pieniążek, K. Jamka, J. Szczechowicz: „Restytucja funkcji ręki w następstwie zastosowanej fizjoterapii u pacjentów z chorobą de Quervaina leczonych zachowawczo lub operacyjnie" Jubileusz 50-lecia Fizjoterapii i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Poznaniu, 22 - 23 czerwca 2013 r • M. Pieniążek, P. Krężałek, J. Szczechowicz, T. Róg, K. Jamka, A. Markowski: „Zjawisko tenodezy w aspekcie funkcji poślizgowej ścięgien zginaczy palców ręki".praca zaprezentowana podczas XX Międzynarodowych Dni Inwalidy w Zgorzelcu w dniach 20-23 marca 2014. • M. Pieniążek, P. Krężałek, J. Szczechowicz, T. Róg, K. Jamka, A. Markowski: „Zjawisko tenodezy w aspekcie funkcji poślizgowej ścięgna zginacza długiego kciuka".praca zaprezentowana podczas IV Międzynarodowej Konferencji Myśl Rehabilitacyjne prof. Andrzeja Seyfrieda, Warszawa 2.12.2014

- Czynny udział podczas Festiwalu Nauki w Krakowie

Rok akademicki 2014/2015

Opiekun Koła : dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.

Zarząd :

Przewodnicząca: Szymon Podsiadło

Z-ca Przewodniczącego: Daria Ząbczyńska

Skarbnik: Magdalena Pardela

Sekreterz: Joanna Bergel1. Działalność wolontaryjna :

- Porozumienie z fundacją „Helpfull Hand” pomagającą osobą chorym na Stwardnienie Rozsiane. Przygotowania do podjęcia pracy jako wolontariusze.2. Działalność naukowa:

- Zorganizowanie szkolenia na temat fizjoterapii w Stwardnieniu Rozsianym , prowadzonego przez Panią dr Elżbietę Mirek i przygotowującego do podjęcia wyżej wymienionej działalnośći wolontaryjnej.

- Wspólnie w porozumieniu ze wszystkim Kołami Nuakowymi działającymi na wydziale Rehabilitacji Ruchowej, trwają przygotowania do organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

- Wystąpienia członków Koła na Konferencjach Naukowych: • M. Pieniążek, P. Krężałek, J. Szczechowicz, T. Róg, K. Jamka, A. Markowski: „Zjawisko tenodezy w aspekcie funkcji poślizgowej ścięgna zginacza długiego kciuka".praca zaprezentowana podczas IV Międzynarodowej Konferencji Myśl Rehabilitacyjne prof. Andrzeja Seyfrieda, Warszawa 2.12.2014 • K. Jamka, M. Pieniążek, J. Szczechowicz „Restytucja funkcji ręki w wyniku zastosowanej fizjoterapii u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu łokciowego w rowku” VII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 12-13.02.2015

- Publikacje Naukowe członków Koła :

 • K. Jamka , M. Pieniążek, J. Szczechowicz: Odbudowa funkcji ręki w następstwie zastosowanego programu fizjoterapii u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu łokciowego w rowku, „Fizjoterapia Polska”, 2015, nr 1

Rok akademicki 2015/2016

Opiekun Koła : dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.

Zarząd :

Przewodnicząca: Szymon Podsiadło

Z-ca Przewodniczącego: Daria Ząbczyńska

Skarbnik: Magdalena Pardela

Sekreterz: Joanna Bergel

1. Działalność naukowa:

- Wystąpienia członków Koła na Konferencjach Naukowych:Szymon Podsiadło, A. Podgórni „Wpływ pozycji wyjściowej przedramienia i nadgarstka na czynność elektryczną mięśni zginaczy i prostowników nadgarstka i palców podczas globalnego ścisku ręki.” Praca zaprezentowana podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Współczesna Rehabilitacja Oczami Młodych Naukowców”. 23-24.10.2015r.

Krzysztof Jamka „Ocena ubytku i odbudowy funkcji ręki u pacjentów z całkowitym uszkodzeniem ścięgna prostownika długiego kciuka leczonych za pomocą transferów mięśniowych” Praca zaprezentowana podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Współczesna Rehabilitacja Oczami Młodych Naukowców”. 23-24.10.2015r.

Katarzyna Kubasiak „Ocena celowości wprowadzenia rehabilitacji do standardowego postępowania z pacjentem przewlekle hemodializowanym - przegląd piśmiennictwa, obserwacje własne.” Praca zaprezentowana podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Współczesna Rehabilitacja Oczami Młodych Naukowców”. 23-24.10.2015r.

Krzysztof Żaba „Wpływ pozycji stawu skroniowo-żuchwowego na powierzchnie obciążania stóp mierzony platformą barorezystywną.” Praca zaprezentowana podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Współczesna Rehabilitacja Oczami Młodych Naukowców”. 23-24.10.2015r.

Marta Ząbek „Zastosowanie terapii energotonowej w praktyce fizjoterapeutycznej.” Praca zaprezentowana podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Współczesna Rehabilitacja Oczami Młodych Naukowców”. 23-24.10.2015r.

Sprawozdanie sporządził : Szymon Podsiadło
: attachments -> article
article -> WSzSp rzp 333/75/2011 Lublin dn. 2011-11-14 Informacja o wyniku postępowania
article -> WSzSp rzp 333/61/2009 Lublin dn. 2009-10-16
article -> WSzSp rzp 333/43/2011 Lublin dn. 2011-08-12
article -> Księgozbiór Biblioteczki matematycznej mieszczącej się w sali 211
article -> Sformatuj tekst w dokumencie i wstaw hiperłącza z zaznaczonych na zielono nazwisk matematyków
article -> Ustawa z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201, 2
article -> M. P. 2002. 13. 221 z późn zm. Uchwała nr 49 rady ministróW
article -> Narracja w trzech aktach
article -> Dr Agnieszka Ziółkowska, Dr Anna Gronkiewicz Wykaz zagadnień w prawa administracyjnego
article -> Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy