Strona główna

SzczegóŁowa oferta cenowa pakiet nr 3 Akcesoria do badań urodynamicznych


Pobieranie 21.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.37 Kb.
Załącznik nr 1.3 do SIWZ

...........................................pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Pakiet nr 3 - Akcesoria do badań urodynamicznych

Lp.

Nazwa artykułu

Opis

Producent/nr katalogowy

Jedn. miary

Ilość

Cena jedn. brutto

Wartość brutto

(kol. 6 * kol. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cewnik rektalny dwukanałowy do aparatu Andromeda

9Fr, balon z lateksu 10/30mm opak.=10szt
opak.

102

Konektor przewodu pompy infuzyjnej do aparatu Andromeda

opak.=25szt
opak.

43

Przewód pompy infuzyjnej do aparatu Andromeda

opak.=10szt
opak.

64

Przetwornik ciśnienia do aparatu Andromedaszt.

65

Dren do przetworników ciśnienia do aparatu Andromedaszt.

206

Elektrody powierzchniowe

do aparatów PicoFlow2-ZB

opak.=100szt


opak.

107

Papier termiczny

szer. rolki 110mm
szt.

10Razem:
Prosimy o wpisanie do tabeli producenta i nr katalogowy wyrobu

Zamawiający wymaga cewniki i akcesoria, wyłącznie rekomendowane przez producenta wymienionego aparatu


Razem brutto........................................ (słownie.................................................................................................................................................................)

............................dnia.................................... .....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionejZ

ałącznik nr 1.3 do SIWZStrona z
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość