Strona główna

SzczegóŁowy opis oferowanych usług medycznych


Pobieranie 69.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar69.3 Kb.

Ogólnopolski Program Ochrony Zdrowia

Pracowników Oświaty i Ich Rodzin

www.zdrowienauczyciela.pl Program oparty o produkt ze znakiem Teraz Polska


SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH USŁUG MEDYCZNYCHUSŁUGI AMBULATORYJNE

Niezbędne z medycznego punktu widzenia usługi realizowane w placówkach medycznych zakontraktowanych przez Signal Iduna, wymienionych na liście Placówek Medycznych Signal Iduna, takie jak: 1. porady lekarskie

 • w ramach opieki podstawowej

 • w ramach opieki specjalistycznej

 • w ramach wizyty domowej

 1. badania diagnostyczne

 • podstawowe

 • specjalistyczne

 1. specjalistyczne zabiegi ambulatoryjne: ogólnolekarskie, chirurgiczne, ortopedyczne, ginekologiczne, urologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, pielęgniarskie

 2. opieka stomatologiczna

 • okresowa kontrola stomatologiczna


Porady lekarskie

są to usługi medyczne wraz z badaniami diagnostycznymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz do monitorowania leczenia i zabiegami leczniczymi przeprowadzone w Placówce Medycznej Signal Iduna.


Usługi medyczne w zakresie porady lekarskiej przysługujące Ubezpieczonemu to:

 • przeprowadzenie badania lekarskiego: podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy lub rozpoczęciem dalszego postępowania diagnostycznego;

 • wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych podstawowych badań diagnostycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną i profilem danej specjalności medycznej;

 • wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych zabiegów leczniczych, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną;

 • edukacja zdrowotna i zalecenia medyczne;

 • wystawianie zaświadczeń, recept na leki, materiały opatrunkowe i inne.


Porada w ramach opieki specjalistycznej

obejmuje usługi świadczone przez lekarzy następujących specjalności: • alergologia,

 • choroby wewnętrzne,

 • chirurgia,

 • ginekologia i położnictwo,

 • okulistyka,

 • pediatria.

 • chirurgia klatki piersiowej,

 • chirurgia naczyniowa,

 • chirurgia onkologiczna,

 • choroby zakaźne,

 • dermatologia,

 • diabetologia,

 • endokrynologia,

 • gastroenterologia,

 • hematologia,

 • kardiologia,

 • nefrologia,

 • neurochirurgia,

 • neurologia,

 • onkologia,

 • ortopedia,

 • otolaryngologia,

 • pulmonologia,

 • reumatologia,

 • urologia.

Specjalistyczne zabiegi ambulatoryjne:
Zabiegi ogólnolekarskie

 • Cewnikowanie pęcherza moczowego

 • Nakłucia diagnostyczne np. ropnia, węzła chłonnego tarczycy zmiany chorobowej itp.


Zabiegi okulistyczne

 • Usunięcie ciała obcego z oka/powieki

 • Szycie ran powieki

 • Udrażnianie przewodu łzowego

 • Zniszczenie zmian chorobowych


Zabiegi ginekologiczne

 • Koagulacja (elektrokoagulacja, metoda termiczna)

 • Kolposkopia

 • Biopsja endometrialnaZabiegi chirurgiczne

 • Wycięcie zmian skórnych

 • Usunięcia ciała obcego

 • Zmiana opatrunków


Zabiegi ortopedyczne

 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć (gips, stabilizator)
 • Biopsje kości

 • Nakłucie stawów


Zabiegi urologiczne

 • Cystotomia

 • Płukanie pęcherza


Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie

 • Iniekcje podskórne

 • Iniekcje domięśniowe

 • Iniekcje dożylne

 • Wlewy kroplowe

 • Pomiar ciśnienia

 • Inhalacje/nebulizacjeBadania diagnostyczne

są to konieczne z medycznego punktu widzenia usługi medyczne niezbędne do postawienia diagnozy, monitorowania leczenia i/lub, ustalenia właściwego postępowania terapeutycznego.Skierowania na badania diagnostyczne wystawiane są wyłącznie w przypadkach uzasadnionych aktualnym stanem zdrowia Ubezpieczonego lub w celu wykonania badań profilaktycznych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Badania diagnostyczne w ramach opieki specjalistycznej

Diagnostyczne badania laboratoryjne:
Hematologiczne

 • Morfologia krwi 8-parametrowa

 • Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów

 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 • Retikulocyty

 • Erytroblasty
 • Serologiczne

 • Oznaczanie grupy krwi układu A,B,O, Rh (D) z oceną hemolizyn

 • Bezpośredni

 • test antyglobulinowy (Coombsa) ilościowy i jakościowy

Układu krzepnięcia

 • Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) (czas kaolinowo-kefalinowy)

 • Czas krwawienia,

 • Czas krzepnięcia

 • Czas protrombinowy (PT),
 • Czynniki krzepnięcia

 • Fibrynogen (FIBR),

 • Produkty degradacji fibryny

 • Inhibitory krzepnięcia,

 • Plazminogen,

Moczu

 • Białko w moczu,

 • Bilirubina w moczu,

 • Ciała ketonowe w moczu,

 • Erytrocyty/ hemoglobina w moczu

 • Leukocyty w moczu,

 • Glukoza w moczu,

 • Osad moczu,

 • Urobilinogen w moczu.


Biochemiczne

 • Bilirubina bezpośrednia

 • Bilirubina całkowita

 • Bilirubina pośrednia

 • Cholesterol całkowity

 • Glukoza

 • Kreatynina

 • Kwas moczowy

 • Magnez całkowity (Mg)

 • Potas (K)

 • Sód (Na)

 • Amylaza

 • Albumina

 • Amylaza trzustkowa

 • Apolipoproteina

 • Białko całkowite

 • Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny

 • Białko C-reaktywne (CRP)

 • Chlorki (Cl)

 • Cholesterol HDL

 • Cholesterol LDL

 • Cynk (Zn)

 • Czynnik reumatolidalny (RF)

 • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

 • Dopełniacz

 • Ferrytyna

 • Mocznik

 • Hemoglobina glikozylowana HbA1C

 • Transferyna

 • Trójglicerydy

 • Wapń (Ca, Ca++)

 • Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

 • Żelazo (Fe)


Enzymatyczne

 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

 • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

 • Fosfataza alkaliczna

 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

 • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

 • Lipaza

 • Troponiny T/I


Immunologiczne

 • Immunoglobuliny A (IgA)

 • Immunoglobuliny D (IgD)

 • Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

 • Immunoglobuliny E swoiste (IgE) – panel wziewny i pokarmowy

 • Immunoglobuliny G (IgG)

 • Immunoglobuliny M (IgM)

 • Przeciwciała:

 • Przeciwciała anty - HBS

 • Przeciwciała anty – HBV,

 • Przeciwciała anty – HCV,

 • Przeciwciała p/ H. Pylori

 • Przeciwciała p/cytomegalii,

 • Przeciwciała p/toxoplazmozie

 • Przeciwciała p/różyczce

 • Przeciwciała p/cytoplazmie (ANCA)

 • Przeciwciała p/jądrowe (ANA)

 • Przeciwciała p/bakteryjne (Salmonella, Shigella, Borelia, Chlamydia)

 • Przeciwciała Anty TPO

 • Przeciwciała Anty TG

 • Przeciwciała anty-HIV


Hormonalne i metaboliczne

 • Aktywność reninowa osocza (ARO)

 • Aldosteron,

 • Androstendion

 • Androsteron

 • Esteraza acetyloholinowa,

 • Estradiol,

 • Estriol,

 • Gonadotropina kosmówkowa podjednostka beta (beta-HCG)

 • Hormon folikulotropowy (FSH),

 • Hormon luteinizujący (LH),

 • Hormon tyreotropowy (TSH)

 • 17-hydroksykortykosteroidy,

 • Insulina,

 • Kalcytonina,

 • Kortyzol,

 • Parathrmon (PTH),

 • Progesteron,

 • Prolaktyna,

 • Testosteron,

 • Trójjodotyronina wolna (FT3)

 • Tyroksyna wolna (FT4)

Kału

 • Krew utajona w kale,

 • Pasożyty/ jaja pasożytów w kale,

 • Resztki pokarmowe w kale

 • Badanie kału w kierunku Shigella Salmonella

Inne

 • Alfa –fetoproteina (AFP)

 • Antygen nowotworowy CA 125, CA 15-3, CA 19-9

 • Antygen karcynoembrionalny (CEA)

 • Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity

 • Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny

 • Antygen HBs • Antygen HBe

 • ASO

 • Digoksyna

 • Odczyn Waaler-Rose

 • VDRL

 • Próba Tuberkulinowa

 • Cytologia

Badania bakteriologiczne

(posiewy tlenowe, beztlenowe, w kierunku chlamydia)

 • Posiew ilościowy,

 • Posiew izolacyjny,

 • Antybiogram

Badania mykologiczne

Badania wirusologiczne

Badania histopatologiczne
Testy alergologiczne

 • Skórne

 • Wziewne

 • Pokarmowe


Diagnostyczne badania obrazowe

Badania rentgenowskie

 • Zdjęcie klatki piersiowej

 • Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

 • Zdjęcie kręgosłupa szyjnego

 • Zdjęcia kręgosłupa piersiowego

 • Zdjęcia kręgosłupa lędźwiowego

 • Zdjęcia miednicy

 • Zdjęcia odpowiednich stawów i/lub kości długich


GŁOWA I SZYJA

 • zdjęcie czaszki

 • zdjęcie zatok

 • zdjęcie oczodołu

 • zdjęcie zęba celowane

 • zdjęcie pantomograficzne zębów

 • zdjęcia ślinianek podżuchwowych

 • zdjęcia krtani warstwowe


KLATKA PIERSIOWA

 • badanie mammograficzne


JAMA BRZUSZNA (w tym przewód pokarmowy)

 • cholangiografia

 • badanie przełyku

 • badanie żołądka i dwunastnicy

 • pasaż jelitowy

 • wlew doodbytniczy


MIEDNICA (w tym układ moczowo-płciowy)

 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej z miednicą

 • zdjęcia kontrastowe nerek, moczowodów i pęcherza (urografia)


UKŁAD KOSTNY

 • badanie densytometryczne


Badania ultrasonograficzne

 • USG jamy brzusznej

 • USG miednicy mniejszej wykonywane przez powłoki ciała (w tym, USG macicy ciężarnej i ocena płodu)

 • USG oczodołu

 • USG jąder

 • USG sutków

 • USG ślinianek

 • USG tkanek miękkich szyi i węzłów chłonnych powierzchownych

 • USG narządu ruchu, w tym także stawy biodrowe u dzieci

 • USG przezciemiączkowe

 • Badanie dopplerowskie tętnic nerkowych

 • Badanie dopplerowskie tętnic kończyn

 • Badanie dopplerowskie żył kończyn

 • Badanie dopplerowskie tętnic domózgowych

 • Badanie USG przezodbytnicze

 • Badanie USG przezpochwowe.


Tomografia komputerowa (bez kosztu kontrastu)
Rezonans magnetyczny (bez kosztu kontrastu)
Badania izotopowe

 • Scyntygrafia mózgu

 • Scyntygrafia tarczycy/badanie izotopowe czynności

 • Scyntygrafia przytarczyc

 • Scyntygrafia płuc (perfuzyjna, perfuzyjno – wentylacyjna)

 • Scyntygrafia serca

 • Scyntygrafia wątroby/badanie izotopowe czynności

 • Scyntygrafia nerek/badanie izotopowe czynności

 • Scyntygrafia przewodu pokarmowego/badanie izotopowe czynności

 • Scyntygrafia kości


Badania endoskopowe

 • Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego i/ lub w kierunku H. Pylori)

 • Kolonoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego)

 • Rektoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego)

Diagnostyczne badania czynnościowe

UKŁADU ODDECHOWEGO

 • Oddechowe próby ekspozycyjne (prowokacji oskrzelowej nieswoisty, prowokacyjny z alergenem podawanym wziewnie)


UKŁADU KRĄŻENIA

 • Echokardiografia z użyciem techniki Dopplera kolorowego

 • Echokardiograficzna próba wysiłkowa

 • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
 • 24-godzinna rejestracja ekg (badanie Holtera)

 • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi

 • EKG spoczynkowe


Układu Nerwowego

 • Elektroencefalogram

 • Elektromiogram

 • Badanie potencjałów wywołanych wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych


Okulistyczne

 • Perymetria

 • Tonografia

 • Krzywa dobowa ciśnień wewnątrzgałkowych

 • Elektronystgmografia


Otolaryngologiczne

 • Audiometria


Urologiczne

 • Uroflowmetria


Stomatologiczne

Program oparty o produkt ze znakiem Teraz Polska roku 2007r. i prowadzony przez Signal-Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e-mail: program@zdrowienauczyciela.pl telefon: 022 769 00 20; fax: 022 20 13 552 str.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość