Szkoła przyszła do CiebiePobieranie 30.83 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.83 Kb.Człowiek – najlepsza inwestycja


Projekt : "Szkoła przyszła do Ciebie" nr WND-POKL.09.03.00-04-015/10 w ramach działania 9.3

Punkt zamiejscowy: Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie ; 87-410 Kowalewo Pomorskie

Typ szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie


WIELKIE RYCHNOWO


HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

(II SEMESTR, 2012/2013)


semestr 5 LRR - opiekun Elżbieta Arbart


DATA

GODZINA

PRZEDMIOT

Nauczyciel egzaminujący

TYP EGZAMINU
31.05.2013 r.

16.30 - 18.00

Język polski

Alina Sztal

pisemny01.06.2013 r.

15.30 - 17.00

Matematyka

Maria Będlin

pisemny01.06.2013 r.

17.00 - 18.30

Język angielski

Dorota Lendecka

pisemny02.06.2013 r.

8.00 - 12.30

Język polski

Alina Sztal

ustny02.06.2013 r.

8.00 - 12.30

Matematyka

Maria Będlin

ustny08.06.2013 r.

8.00 - 12.00

Historia

Maria Wojciechowska

ustny08.06.2013 r.

8.00 - 12.00

Geografia

Radosław Wiśniewski

ustny09.06.2013 r.

8.00 - 15.00

Język angielski

Dorota Lendecka

ustny09.06.2013 r.

8.00 - 15.00

Biologia

Kacper Gąska

ustny


Gronowo, 06.05.2013 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy