Szkolny zestaw programów nauczania i podręcznikówPobieranie 26.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.45 Kb.
Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

dopuszczony do realizacji z dniem 01 września 2010 r.

w ZSEE w Szczecinie

Typ szkoły: Technikum Elektryczno – Elektroniczne


Przedmioty ogólnokształcące

nr

Przedmiot / Moduł

Podręcznik: autor, wydawnictwo, rok wydaniaj. polski

[kl. 1] Krzysztof Mrowcewicz “Przeszłość to dziś” cz. I iII Stentor

[kl. 2, 3] Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka, “Przeszłość to dziś” cz. I, Stentor,

Ewa Paczoska , “Przeszłość to dziś” cz. II, Stentor[kl. 4] Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński, Tomasz Wroczyński, „Pamiętajcie o ogrodach…” Część II i III, WSiP, poziom podstawowy i rozszerzonyj. angielski

[kl. 1] Matura Solutions Elementary: Student’s Book, Workbook Pack – wybór podręcznika we wrześniu.

[kl. 2] Matura Solutions Pre - Intermediate: Student’s Book, Workbook Pack

[kl. 3] Matura Solutions Intermediate: Student’s Book, Workbook Pack

[kl. 4] Matura Solutions Upper - Intermediate: Student’s Book, Workbook Packj. niemiecki

[kl. 1] K. Łuniewska, Z. Wąsik, M. Zagórna, U. Tworek, , Alles klar 1a, 1b zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2007

[kl. 2] K. Łuniewska, Z. Wąsik, M. Zagórna, U. Tworek, , Alles klar 1b – kontynuacja, Alles klar 2a zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2008

[kl. 3] U. Tworek, Z. Wąsik, K. Łuniewska, Alles klar 2a – kontynuacja, Alles klar 2b,zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2007

[kl. 4] K. Łuniewska, Z. Wąsik , Alles klar 3a i 3b (jeden podręcznik), zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2008historia

[kl. 1] Historia 1 część 1 i 2, „Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności. Średniowiecze”, Operon poziom podstawowy

[kl. 2, 3] Historia 2 „ Czasy nowożytne”, Operon, poziom podstawowy

[kl. 3, 4] Historia 3 „Historia najnowsza”, Operon, poziom podstawowyWOS

[kl. 3] Smutek Z.., Maleska J., Surmacz B., Wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy, OPERON, Rumia 2002Wiedza o Kulturze

[kl. 1] Chmielewski K., Krawczyk J., Wiedza o kulturze, Wydawnictwo Szkolne PWN, poziom podstawowymatematyka

[kl. 1] W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. kl. 1, Matematyka – kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Nowa Era wydanie od 2008r.

[kl. 2] W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. kl. 2, Matematyka – kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Nowa Era wydanie od 2008r.

kl. 3, 4] ???, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. kl. 2, Matematyka – kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Nowa Era wydanie od 2009r.fizyka z astronomią

[kl. 1, 2, 3]

Jadwiga Salach, Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski, Barbara Sagnowska, „Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”, ZamKor, Kraków 2002;[Literatura uzupełniająca]

Jadwiga Salach, Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski, Barbara Sagnowska, „Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych” treści rozszerzające część 1, ZamKor, Kraków 2003;[Literatura dodatkowa]

Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski, Wiesław Mroszczyk, „Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych” treści rozszerzające część 2, ZamKor, Kraków 2004;[kl. 4]

Zbiorowa praca, Fizyka i astronomia, Nowa Era (Cambridge), poziom podstawowy – kontynuacja

chemia

[kl. 1] M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymonska, Chemia ogólna i nieorganiczna, poziom podstawowy cz. I, Nowa Era

[kl. 2] M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymonska, Chemia ogólna i nieorganiczna, poziom podstawowy cz. II, Nowa Erabiologia

[kl. 1] Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt, Jolanta Walkiewicz, Biologia 1, Operon 2005 poziom podstawowy

[kl. 2] Jacek Balerstet, Ewa Bartnik, Ewa Holak, Waldemar Lewiński, Małgorzata, Łaszczyca, Karol Sabath, Grażyna Skirmuntt, Biologia 2, Operon 2005, poziom podstawowygeografia

[kl. 1] Geografia 1, „Bogactwo przyrodnicze Ziemi”, Ortus, poziom podstawowy – podręcznik + ćwiczenia

[kl. 2] Geografia 2 „Człowiek gospodarzem Ziemi”, Ortus, poziom podstawowy – nie kupować podręcznikapodstawy przedsiębiorczości

[kl. 1] A. Mikina, M. Sienna, „Przedsiębiorczość – klucz do sukcesu” Wydawnictwo Rea, poziom podstawowytechnologia informacyjna

[kl. 1] podręcznik będzie podany we wrześniuprzysposobienie obronne

[kl. 1] Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek – Przysposobienie obronne cz. I. Wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pedagogiczne „OPERON”, Gdynia 2007, poziom podstawowy

[kl. 1, 2] Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek – Zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Pedagogiczne „OPERON”, Gdynia 2007

kl. 2] Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek – Przysposobienie obronne cz. II. Wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pedagogiczne „OPERON”, Gdynia 2007, poziom podstawowywychowanie do życia w rodzinie

brak podręcznikareligia

[kl. 1] Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele

[kl. 2] Jestem świadkiem Chrystusa w świecie

[kl. 3, 4] Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinieUwaga: Podręczniki z przedmiotów zawodowych zostaną podane przez nauczycieli prowadzących na początku roku szkolnego.
: downloads
downloads -> Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywa
downloads -> Wydział promocji handlu I inwestycji ambasady rp w minsku
downloads -> Bridgestone Poznań Sp z o o
downloads -> Osoba I misja jezusa chrystusa konferencja nr 0 – wprowadzenie Głębsze poznanie Boga
downloads -> Załącznik do uchwały Nr 1224/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn
downloads -> Uchwała Nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
downloads -> Wspólne spotkanie dla „starych
downloads -> Msza przy udzielaniu bierzmowania
downloads -> Ćwiczenia z Geologii Ogólnej Zakład Geologii Ogólnej I Matematycznej agh
downloads -> Taka sama przyjemność z jazdy i niższa emisja spalin: przyszłość właśnie się zaczyna
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy