Strona główna

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem


Pobieranie 195.9 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar195.9 Kb.


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51

 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.plZnak sprawy: ZP / 09 / 14


Załącznik Nr 1

do pisma z dnia 20 maja 2014 roku - dot. pyt. i odp. do SIWZ - Nr 1

Załącznik numer 1
............................................ dnia ......................... 2014 roku

OFERTA

PRZETARGOWA

Odpowiadając na ogłoszone postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składam niniejszą ofertę

    1. Niniejszą ofertę składam jako samodzielny Wykonawca *

    2. Niniejszą ofertę składamy wspólnie zgodnie w warunkami określonymi

w punkcie 13.6. SIWZ *
* niepotrzebne skreślić
W przypadku wyboru punktu 1) poniżej należy podać dane Wykonawcy

W przypadku wyboru punktu 2) powyżej, tj. składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum Firm), poniżej należy podać dane pełnomocnika (lidera konsorcjum) zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 13.6.4) SIWZ


Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................


.......................................................................................................................
Adres siedziby: ul. .............................................. miejscowość: ………………..………….
kod: ............................................ województwo: ……………………………
Nr telefonu: ................................................... Nr faksu: .......................................
NIP: ................................................... Regon: .......................................
e-mail: ................................................... www: .......................................

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na powyższy adres oraz podane dane.PAKIET – Nr 1

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych i endoskopów. Płynny koncentrat zawierający w składzie trzy enzymy (proteaza-lipaza-amylaza). Brak zawartości aldehydów i zw. utleniających. Wyrób medyczny klasy II b.

B, TBC, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, herpes) czas działania 5 minut

Kanister 5 l

60

NAZWA HANDLOWA:
2.

Enzymatyczny środek do mycia wstępnego endoskopów zawierający enzymy proteolityczne. Kompatybilny z preparatem z poz.3.

---

Kanister 5 l

25

NAZWA HANDLOWA:
3.

Preparat do dezynfekcji endoskopów i innych wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadocotowego, trwałość roztworu roboczego do 14 dni. Dołączone paski wskaźnikowe do potwierdzenia aktywności roztworu roboczego.

B, Tbc, F, V, S - 5 min

Kanister 5 l

70

NAZWA HANDLOWA:
4.

Preparat 5 enzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) do maszynowego i manualnego mycia narzędzi.Usuwający biofilm, nie pieniący. Stężenie roztworu roboczego: 0,01-0,5%. Klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I.

---

Kanister 5 l

15

NAZWA HANDLOWA:
5.

Płynny srodek neutralizujący o pH ok. 2,5. Do stosowania w myjniach- dezynfektorach. Wyrób medyczny klasy II a.

---

Kanister 5 l

20

NAZWA HANDLOWA:
6.

Produkt płuczący oraz wiążący twardość wody do myjni-dezynfektorów utensyliów sanitarnych. Na bazie dwóch kwasów organicznych. Do usuwania organicznych i mineralnych zanieczyszczeń. Przeznaczony do ochrony generatora pary, układów rurowych i dyszy. Wartość pH ok. 1,5. Dozowanie od 0,5 do 5 ml/l. Wyrób medyczny kl. I.

---

Kanister 5 l

15

NAZWA HANDLOWA:
7.

Sterylne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, w jednorazowych workach, zaopatrzonych w zastawkę uniemożliwiającą cofanie się mydła, dostosowanych do dozowników ściennych. Bez konserwantów, dopuszczony do higieny skóry noworodków i niemowląt.

---

Worek 0,7 l

110

NAZWA HANDLOWA:
8.

Preparat alkoholowy (etanol, izopropylowy, butylowy) bez zawartości dodatkowych składników, jak chlorheksydyna z dodatkowymi substancjami pielęgnacyjnymi zawierający glicerol. Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. W jednorazowych workach dostosowane do dozowników ściennych.

B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV)

Worek 0,7 l

1500

NAZWA HANDLOWA:
9.

Preparat do manualnej dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glutarowego, trwałość roztworu roboczego max. 30 dni. Do opakowania dołączone paski wskaźnikowe do potwierdzenia aktywności roztworu roboczego. Preparat posiada opinię producenta endoskopów np. Olimpus.

B, Tbc, F, V, S

Kanister 5 l

15

NAZWA HANDLOWA:
10.

Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni, przebadane dermatologicznie. Z możliwością stosowania do sprzętu typu: stetoskopy, USG, termometry, kable.
Dostarczane w opakowaniach wkładowych do tub zabezpieczanych klipsem przed wysychaniem.

B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS) - 5 minut,
Tbc – 15 min.

Wkład po 100 chust

400

NAZWA HANDLOWA:
11.

Płynny koncentrat do sporządzania roztworu myjąco-dezynfekującego, do dużych zmywalnych powierzchni, nie zawierający aldehydów, chloru i substancji nadtlenowych.

B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV) roztwór 0,25% -15min

Kanister 5 l

80

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)

PAKIET – Nr 2

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Nie zawierająca barwników i mydła oraz związków alkalicznych, hipoalergiczna, o pH 5-6, zawierająca środki chroniące i nawilżające skórę, przetestowana dermatologicznie.

---

Butelka 1l

300

NAZWA HANDLOWA:
2.

Preparat alkoholowy przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez pochodnych fenolowych. Wymagany status produktu leczniczego.

B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, rotawirus, adenowirus, Herpes Simplex, Vaccinia

1 l

200

NAZWA HANDLOWA:
3.

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, nie zawierajacy aldehydów, chloru i pochodnych fenolowych. Wyrób medyczny.

B,Tbc,F,V (HBV, HIV,,Rota,  Adeno, Vaccinia,Papova, Noro-2min, Polio– 10 minut)

Butelka 1 l ze spryskiwaczem

1100

NAZWA HANDLOWA:
4.

Barwiony alkoholowy produkt leczniczy, do odkażania  i odtłuszczania skóry przed cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, biopsjami, iniekcjami, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Możliwy do stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w ChPL).

B ( w tym Tbc),V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa),F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min

Butelka 1 l

180

NAZWA HANDLOWA:
5.

Bezbarwny alkoholowy produkt leczniczy, do odkażania  i odtłuszczania skóry przed cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, biopsjami, iniekcjami, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Możliwy do stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w ChPL).

B ( w tym Tbc),V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa),F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min

Butelka 250 ml ze spryskiwaczem

800

NAZWA HANDLOWA:
6.

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego mycia całego ciała w przypadku MRSA, usuwania nieprzyjemnych zapachów a także oczyszczania miejsc cewnikowania. Preparat bezbarwny, na bazie poliheksanidyny i betainy. Nie wymaga spłukiwania i zmywania.

B (łącznie z MRSA i ORSA), F

Butelka 500 ml

300

NAZWA HANDLOWA:
7.

Preparat oparty o 1-propanol; do dezynfekcji małych powierzchni; z aplikatorem pianowym, bez zawartości aldehydów i alkoloamin, o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie, możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz do głowic USG. W wersji bezzapachowej.

B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu A)- do 2 min, Tbc-3 min, Polioma-5 min.

Butelka 750ml ze spryskiwaczem

60

NAZWA HANDLOWA:
8.

Povidonum iodinatum 100mg/g ung 20g.

---

tub.

20

NAZWA HANDLOWA:
9.

Povidonum iodinatum 100mg/g ung 250g.

---

opakow

30

NAZWA HANDLOWA:
10.

Gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym.

---

opakowanie a 100 szt

80

NAZWA HANDLOWA:
11.

Povidonum iodinatum płyn 7,5g/100g; butelka 250ml z integralnym atomizerem.

---

fl

20

NAZWA HANDLOWA:
12.

Sterylny roztwór gotowy  do użycia, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym, do usuwania biofilmów z rany, nadający się do stosowania na rany oparzeniowe I-IV stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze.

---

opakow 75ml z atomizerem

10

NAZWA HANDLOWA:Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)

PAKIET – Nr 3

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Bezjodowy, bezbarwny antyseptyk do błon śluzowych, przeznaczony do zabiegów antyseptycznych w ginekologii, dermatologii, proktologii, położnictwie, wenerologii oraz w oddziałach zakaźnych. Zawierający dichlorowodorek octenidyny i alkohol fenoksyetylowy, stosowany bez rozcieńczania.

B, F, V (w tym HIV, HBV)

Butelka 1 l

700

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)PAKIET – Nr 4

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanuran sodu, niezawierający kwasów organicznych. W tabletkach nie większych niż 2,75 g zawierających 1,5 g aktywnego chloru. Możliwość stosowania do przedmiotów mających kontakt z żywnością.

B, Tbc, F, V, S (Clostridium Difficile).

Op. 300 tabl.

250

NAZWA HANDLOWA:
2.

Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol , chlorheksydynę o pH ok.6. Bez zawartości jodu.

B,F,V (HIV, HSV)

Butelka 300 ml

140

NAZWA HANDLOWA:
3.

Środek do dezynfekcji powierzchni na bazie monoperoxyftalanu magnezu.

B, F, V / 15 min

Saszetka 30 g

3000

NAZWA HANDLOWA:
4.

Preparat tlenowy zawierający mononadsiarczan potasu. Do dezynfekcji powierzchni metodą zmywania, do dezynfekcji inkubatorów oraz do zasypywania rozlanych płynów ustrojowych. Trwałość roztworu 1 dzień z możliwością sprawdzenia aktywności przy użyciu wskaźnika. np. na podstawie barwy roztworu. Opakowanie: do sporządzania max. 10 litrów roztworu roboczego.

B, F, V /15 min

Saszetka 200 g

80

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)PAKIET – Nr 5

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 5 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Płyn do płukania z właściwościami neutralizującymi, rekomendowany przez producenta do stosowania w myjni Lischka CDD1060.

---

Butelka 5 l

40

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)PAKIET – Nr 6

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 6 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy. Wartość pH: 10,7-10,8. Dozowanie: 5 ml/l

---

5l

6

NAZWA HANDLOWA:
2.

Płynny koncentrat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Dozowanie: 10 ml/l

B (MRSA, Helicobacter Pyroli), F, TBC, V (Rota i Noro) 5min w temp 55° C

5l

10

NAZWA HANDLOWA:
3.

Gotowy do użycia preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji. Wysoka tolerancja materiałowa.

B, F, V /15 min

Butelka 1000ml ze spryskiwaczem

10

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)


 1. Oświadczam(y), że cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 1. Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie sukcesywnie w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
 1. Oświadczam(y) zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznałem się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
 1. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związany(ch) niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
 1. Oświadczam(y), że akceptuje(my) załączony do SIWZ projekt umowy.
 1. Zobowiązuje(my) się w przypadku wybrania oferty do zawarciu umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Wadium przetargowe do Pakietu Nr …………….………….. w wysokości ………………….. zł wnieśliśmy w dniu .......................... 2014 roku w formie ............................................ .
 1. Oświadczam(y), że (w przypadku wniesienia wadium w gotówce) wpłacone wadium należy zwrócić przelewem na konto w Banku …………………………………………………………. na rachunek Nr: ………………………………………………………………….………...
 1. Wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane oraz parafowane i całą oferta składa się z .................. stron.
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:
 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

..............................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )Informacja dla Wykonawcy:
Formujarz oferty musi być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającym prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość