Strona główna

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem


Pobieranie 168.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar168.39 Kb.


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51

 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.plZnak sprawy: ZP / 13 / 12


Załącznik Nr 1

do pisma z dnia 08 maja 2012 roku - dot. pyt. i odp. do SIWZ - Nr 1

Załącznik numer 1
............................................ dnia ......................... 2012 roku

OFERTA

PRZETARGOWA

Odpowiadając na ogłoszone postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy niniejszą ofertę

    1. Niniejszą ofertę składam jako samodzielny Wykonawca *

    2. Niniejszą ofertę składamy wspólnie zgodnie w warunkami określonymi

w punkcie 13.6. SIWZ *
* niepotrzebne skreślić
W przypadku wyboru punktu 1) poniżej należy podać dane Wykonawcy

W przypadku wyboru punktu 2) powyżej, tj. składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum Firm), poniżej należy podać dane pełnomocnika (lidera konsorcjum) zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 13.6.5) SIWZ


Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................


.......................................................................................................................
Adres siedziby: ul. ................................................ miejscowość: ………………..………….
kod: ............................................ województwo: ……………………………
Nr telefonu: ..................................................... Nr faksu: .......................................
NIP: ..................................................... Regon: .......................................
e-mail: ..................................................... www: .......................................

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na powyższy adres oraz podane dane.


PAKIET – Nr 1

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość bruttoWyrób medyczny klasy II B. Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych i endoskopów. Płynny koncentrat zawierający w składzie trzy enzymy (proteaza-lipaza-amylaza). Szeroka tolerancja materiałowa, brak w zawartości aldehydów, zw. utleniających.

B, TBC, F, V (HIV, HBV, HCV) czas działania max 10 min

Kanister 5 l

50

NAZWA HANDLOWA:


Enzymatyczny środek do mycia wstępnego endoskopów zawierający enzymy proteolityczne. Kompatybilny z preparatem z poz.3

---

Kanister 5 l

10

NAZWA HANDLOWA:


Preparat do manualnej dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glutarowego, trwałość roztworu roboczego max. 30 dni. Do opakowania dołączone paski wskaźnikowe do potwierdzenia aktywności roztworu roboczego. Preparat posiada opinię producenta endoskopów np. Olimpus.

B, Tbc, F, V, S

Kanister 5 l

50

NAZWA HANDLOWA:


Lekko alkaliczny trójenzymatyczny preparat do maszynowego mycia endoskopów i oprzyrządowania medycznego. Nie zmienia swoich właściwości niezależnie od jakości wody. Skutecznie usuwa biofilm, nie pieni się oraz łatwo wypłukuje. Niskie stężenie roztworu roboczego: 0,1-0,5%. Klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I

---

Kanister 5 l

20

NAZWA HANDLOWA:


Płynny preparat neutralizujący stosowany po użyciu alkalicznego środka myjącego. Skutecznie usuwa pozostałości substancji alkalicznych, zapobiego powstawaniu smug, konserwuje oraz przyspiesza wysychanie mytych wyrobów medycznych. Bardzo wydajny, stosowany w zakresie stężeń od 0,08% do 0,3%. Obojętne pH. Sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I.
Kompatybilny z alkalicznym środkiem myjącym

---

Kanister 5 l

15

NAZWA HANDLOWA:


Sterylne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, w jednorazowych workach, zaopatrzonych w zastawkę uniemożliwiającą cofanie się mydła, dostosowanych do dozowników ściennych. Bez konserwantów, dopuszczony do higieny skóry noworodków

---

Worek 0,7 l

90

NAZWA HANDLOWA:


Preparat do dezynfekcji rąk, jednoskładnikowy- na bazie alkoholu etylowego. Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wykazujący natychmiastowy i przedłużony czas działania. Konfekcjonowany w jednorazowe worki z laminatu o poj. 700 ml. Wymagany status produktu leczniczego.

B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV)

700 ml

700

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)


PAKIET – Nr 2

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość bruttoPreparat do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała, o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych składników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje natłuszczające – pochodne kolagenu i glikolu, niewysuszający, o lekko kwaśnym pH 5,0. Niezawierający mydła. Nadający się do mycia ciała w profilaktyce odleżyn, higieny intymnej i mycia włosów. Przebadany klinicznie i przetestowany dermatologicznie.

--

Butelka 1l

300

NAZWA HANDLOWA:


Preparat alkoholowy o zawartości etanolu min. 80%. Bez pochodnych fenolowych, o pH 4,0-5,0. Przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 20 s.

B, F i V (łącznie z Adeno, Parvo, Polio i Noro).

1 l

200

NAZWA HANDLOWA:


Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanuran sodu, niezawierający kwasów organicznych. W tabletkach nie większych niż 2,75 g zawierających 1,5 g aktywnego chloru. Możliwość stosowania do przedmiotów mających kontakt z żywnością.

B, Tbc, F, V, S (Clostridium Difficile).

Op. 300 tabl.

280

NAZWA HANDLOWA:


Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych zmywalnych powierzchni nie zawierających aldehydów, chloru i substancji nadtlenowych działających na bakterie, grzyby, wirusy

B, F, V, aktywność w stosunku do wirusów osłonowych (łącznie z HBV, HCV, HIV, HSV), Rotawirusy, Tbc

Kanister 6 l

45

NAZWA HANDLOWA:


Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol , chlorheksydynę o pH ok.6. Bez zawartości jodu. W trzech smakach: anyżowym, oryginalnym i miętowym,

B,F,V (HIV, opryszczki)

Butelka 300 ml

30

NAZWA HANDLOWA:


Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni nie zanieczyszczonych substancją organiczną, również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej), na bazie alkoholi (z wyjątkiem etanolu) i amfotenzdów, niezawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i biguanidyny.
Wymagana deklaracja zgodności CE

B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV) – do 1 min,
B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V ( Adeno) – do 5 min.,
(Papova, SV40) – do 10 minut.

Butelka 1 l ze spryskiwaczem

400

NAZWA HANDLOWA:


Środek do dezynfekcji powierzchni na bazie monoperoxyftalanu magnezu.

B, F, V, TBC / 15 min

Saszetka 30 g

3200

NAZWA HANDLOWA:


Preparat tlenowy zawierający mononadsiarczan potasu. Do dezynfekcji powierzchni metodą zmywania, do dezynfekcji inkubatorów oraz do zasypywania rozlanych płynów ustrojowych. Trwałość roztworu 1 dzień z możliwością sprawdzenia aktywności przy użyciu wskaźnika. np. na podstawie barwy roztworu. Opakowanie: do sporządzania max. 10 litrów roztworu roboczego.

B, F, V /15 min

Saszetka 200 g

45

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)PAKIET – Nr 3

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość bruttoBezbarwny lek na bazie 1-propanolu i 2-propanolu do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegiem operacyjnym, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Ułatwiający dobre przyleganie folii operacyjnej, nie tracący aktywności w obecności białka i surowicy krwi. Możliwość stosowania u noworodków.

B (MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV40)

Butelka 1 l

120

NAZWA HANDLOWA:


Barwiony lek na bazie 1-propanolu i 2-propanolu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, punkcjami, biopsjami, iniekcjami, zdejmowaniem szwów i opatrywaniem ran. Możliwość stosowania u noworodków.

B (MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV40)

Butelka 1 l

160

NAZWA HANDLOWA:


Bezbarwny lek na bazie 1-propanolu i 2-propanolu do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegiem operacyjnym, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Ułatwiający dobre przyleganie folii operacyjnej, nie tracący aktywności w obecności białka i surowicy krwi. Możliwość stosowania u noworodków.

B (MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV40)

Butelka 250 ml ze spryskiwaczem

70

NAZWA HANDLOWA:


Sterylny, bezbarwny, bezzapachowy, gotowy do użycia preparat w żelu do dekontaminacji, nawilżania i oczyszczania ran przewlekłych z tkanek martwiczych, biofilmu, resztek po opatrunku. Utrzymujący odpowiedni stopień wilgotności w ranie, ułatwiający zmianę opatrunków. Zawierający octenidynę. Nie powodujący podrażnień, alergii.

---

opakowanie 20ml

10

NAZWA HANDLOWA:


Antybakteryjny preparat do płukania jamy ustnej na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu i chlorheksydyny, do eradykacji MRSA w jamie ustnej.

B, F

Butelka 250 ml

30

NAZWA HANDLOWA:


Enzymatyczny preparat myjący do myjni automatycznej ETD 2. Zawierający środki powierzchniowo czynne , enzymy, środki konserwujące. Niezawierający soli kwasów organicznych. Mycie w temp. do 60 st. C. Dozowanie 5ml/l

---

5l

6

NAZWA HANDLOWA:


Preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich zawierający aldehyd glutarowy , inhibitory korozji ( nie zawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych) do myjni automatycznej ETD 2. Skuteczny wobec bakterii, grzybów, wirusów, prątków, jaj glisty w czasie 5 min, temp. 55-60 st. C. Dozowanie nie więcej niż 10ml/l .

---

5l

5

NAZWA HANDLOWA:


Bezjodowy, bezbarwny antyseptyk do błon śluzowych, przeznaczony do zabiegów antyseptycznych w ginekologii, dermatologii, proktologii, położnictwie, wenerologii oraz w oddziałach zakaźnych. Zawierający dichlorowodorek octenidyny i alkohol fenoksyetylowy, stosowany bez rozcieńczania

B, F, V (w tym HIV, HBV)

Butelka 1 l

500

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.)PAKIET – Nr 4

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Charakterystyka preparatu

oraz nazwa handlowa

Spektrum działania

Rodzaj i wielkość op.

Ilość op.

Cena jedn. Netto op.

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość bruttoGotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego mycia całego ciała w przypadku MRSA, usuwania nieprzyjemnych zapachów, a także oczyszczania miejsc cewnikowania. Preparat bezbarwny, na bazie poliheksanidyny i betainy. Nie wymaga spłukiwania i zmywania.

B (łącznie z MRSA i ORSA), F

Butelka 500 ml

200

NAZWA HANDLOWA:


Gotowy do użycia żel do oczyszczania i nawilżania, a także dekontaminacji skóry w przypadku MRSA, dekontaminacji jamy nosowej. Preparat bezbarwny, na bazie poliheksanidyny i betainy, może być stosowany do 8 tygodni po otwarciu. Nie wymaga spłukiwania i zmywania. Wyrób medyczny klasy III.

B (MRSA, ORSA), F

tub. 30ml

15

NAZWA HANDLOWA:


Preparat oparty o 1-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń z aplikatorem pianowym, bez zawartości aldehydów, o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie, możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz do głowic USG. W wersji bezzapachowej

B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu A)- do 2 min, Tbc-3 min, Polioma-5 min.

Butelka 1 l ze spryskiwaczem

15

NAZWA HANDLOWA:


Povidonum iodinatum 100mg/g ung 20g

---

tub.

40

NAZWA HANDLOWA:


Povidonum iodinatum 100mg/g ung 250g

---

tub.

100

NAZWA HANDLOWA:


Gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym

---

opakowanie a 100 szt

50

NAZWA HANDLOWA:


Povidonum iodinatum płyn 7,5g/100g; butelka 250ml z integralnym atomizerem

---

fl

30

NAZWA HANDLOWA:


Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą środków dezynfekujących do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.) 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

 3. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

 4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarciu umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 5. Wadium przetargowe do Pakietu Nr ……………..……….. w wysokości ……………….………… wnieśliśmy w dniu ............................. 2012 roku w formie ............................................

 6. Oświadczam, że (w przypadku wniesienia wadium w gotówce) wpłacone wadium należy zwrócić przelewem na konto w Banku …………………………………………………………. na rachunek Nr: ………………………………………………………………………….…………….. .

 7. Wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane oraz parafowane i całą oferta składa się z ........................... stron.

 8. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:
 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • .................................................. ................................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do składania oświadczeń woliw imieniu Wykonawcy )
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość