Strona główna

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza Ul. Szpitalna 13 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 032 262 34 22


Pobieranie 20.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.89 Kb.
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

Ul. Szpitalna 13

41 – 300 Dąbrowa Górnicza

032 262 34 22

Dąbrowa Górnicza, dnia 23.07.2013r.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


dot: przetargu nieograniczonego na zadanie: p.n: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu p/poż oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 oraz EI 30” - ZP/38/SzpSp/2013

Zamawiający, zgodnie z art. 92 Prawa Zamówień Publicznych zawiadamia, co następuje: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu p/poż oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 oraz EI 30” w zakresie  • pakietu nr 1 wygrała firma INTER – MS Górny – Śląsk Sp.zo.o., ul. Warszawska 63A/1, 40 – 010 Katowice, ponieważ oferta uzyskała najwyższą ilość punktów,

  • pakietu nr 2 wygrała firma ALU – IDEAL Sp.zo.o, Wierzchosławice 37A, 88 – 140 Gniewkowo, ponieważ oferta uzyskała najwyższą ilość punktów,
  • do przedmiotowego postępowania oferty złożyły następujące firmy:

1. Przedsiębiorstwo Almont Sp.zo.o., ul. Obornicka 51A, 62 – 002 Suchy Las

2. ALU – IDEAL Sp.zo.o, Wierzchosławice 37A, 88 – 140 Gniewkowo

3. JUCON Elżbieta Linkowska, ul. Wrocławska 103, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

4. Elmar Anna Karnas, ul. 3 – go Maja 1/3, 36 – 030 Błażowa

5. PHU PSOFIX Jacek Zielonka, ul. Franciszkańska 24/27, 41 – 800 Zabrze

6. Techmont Sp.zo.o., ul. Majakowskiego 46, 41 – 300 Dabrowa Górnicza

7. INTER – MS Górny – Śląsk Sp.zo.o., ul. Warszawska 63A/1, 40 – 010 Katowice

8. Integracja Systemów Technicznych “IST” Sp.zo.o., ul. H. Krahelskiej 7, 40 – 285 Katowice

  • wyłoniono Wykonawcę w oparciu o kryterium oceny ofert – cena -100% (tabela poniżej przedstawia punktację przyznaną oferentom w w/w kryterium):


Pakiet nr 1

Numer

oferty

Liczba punktów w kryterium cena


Razem

6

97,49

97,49

7

100

100

8

89,49

89,49


Pakiet nr 2

Numer

oferty

Liczba punktów w kryterium cena


Razem

1

89,92

89,92

2

100

100

3

91,18

91,18

4

81,21

81,21

5

81,57

81,57

6

62,77

62,77

8

69,50

69,50


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość