Strona główna

TA. zp. 3320/16/13 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pobieranie 12.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.73 Kb.

Zamość, 4 listopada 2013 r.


SPSPRiTS.TA.ZP.3320/16/13

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu zawiadamia, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 185 pracowników SPSPRiTS w Zamościu, dokonała oceny złożonych ofert i wybrała:


Oferta Nr 3


Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy BHP i P.POŻ inż. Wiesław Żak, ul. Orłowicza 11, 37-700 Przemyśl. Łączna cena oferty 1 964,70 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza złożona w ramach przedmiotowego postępowania, spełnia wymagania określone w SIWZ i uzyskała maksymalną liczbę punktów, tj. 100 punktów za jedyne kryterium oceny ofert cena – 100 %.
Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty:

Oferta Nr 1


Marta Zommer-Krupka VAEV, ul. Grzybowa 59, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Łączna cena oferty 3.700,00 zł brutto.


Oferta Nr 2


Optimum Rafał Kowalczyk ul. Grunwaldzka 2/27, 18-300 Zambrów.

Łączna cena oferty 6.447,25 zł brutto.


Oferta Nr 4


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STALTUR” Andrzej Turski, 33-331 Stróże 469 woj. małopolskie. Łączna cena oferty 3.515,00 zł brutto.

Oferta Nr 5


Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy B.H.P. Andrzej Lis, Styków, ul. Słoneczna 7, 27-230 Brody.

Łączna cena oferty 5.161,50 zł brutto.


Oferta Nr 6

CONSULTING KB Mieczysław Kukowski, ul. Spacerowa 1, 72-123 Rurzyca k./Szczecina.


Łączna cena oferty 3.700,00 zł brutto.

Oferta Nr 7


MAXPOL BHP Sp. z o.o. ul. Truskawkowa 10, 62-020 Swarzędz-Zalasewo.

Łączna cena oferty 5.180,00 zł brutto.


Oferta Nr 8


„WUBEX” Ośrodek Szkolenia Kursowego, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj.

Łączna cena oferty 2.775,00 zł brutto.


Oferta Nr 9


Centrum Coachingu i Przedsiębiorczości s.c. Al. M. J. Piłsudskiego 32, 22-100 Chełm.

Łączna cena oferty 2.773,15 zł brutto.


Oferta Nr 10


„IR-EXPERT” Sp. z o.o. ul. Zatorska 82/2, 51-215 Wrocław.

Łączna cena oferty 13.690,00 zł brutto.


Oferta Nr 11


„MAT” Firma Usługowo-Szkoleniowa Tomasz Dutkiewicz, ul. Słoneczna 17, 58-100 Świdnica. Łączna cena oferty 4.051,50 zł brutto.

Oferta Nr 12


SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, Oddział w Lublinie, ul. Wolska 11, 20-411 Lublin.

Łączna cena oferty 5.365,00 zł brutto.


Oferta Nr 13


Znyk & Wydra BHP Doradztwo i Szkolenia, ul. Młodego Hutnika 3/2, 44-100 Gliwice.

Łączna cena oferty 8.325,00 zł brutto


Oferta Nr 14


Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość. Łączna cena oferty 5.180,00 zł brutto

Oferta Nr 15


OCCUMA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 29/4, 25-5022 Kielce.

Łączna cena oferty 4.995,00 zł brutto


Oferta Nr 16


Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne ul. Piłsudskiego 33, 22-400 Zamość,

Łączna cena oferty 7 585,00 zł brutto.


Oferta Nr 17


Ośrodek Szkolenia i Doradztwa „WUREX” Urszula Bojar, ul. Gminna 43, 22-400 Zamość.

Łączna cena oferty 9.250,00 zł brutto

Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa, w terminie związania ofertą.

podpisał:

Alfred Furlepa

DyrektorSPSPRiTS w Zamościu
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość