Strona główna

Tarnów ul. Szujskiego 66


Pobieranie 161.24 Kb.
Strona1/9
Data18.06.2016
Rozmiar161.24 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Zespół ds. Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych

Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Tarnów ul. Szujskiego 66Telefon: (014) 622-09-64, 623 55 16

Fax: (014) 621 39 55

e-mai: cfp@tarr.tarnow.pl


Pakiet Informacyjny
Informacja o dostępnych konkursach i programach pomocowych
Tarnów, styczeń 2015 r.


Spis treści1.Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 4

2.Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 4

3.Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 5

4.Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych 6

5.Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 6

6.Fundusz Poręczeń Kredytowych 8

7.Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” 9

8.Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” 10

9.Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.3 Schemat B „Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha” 11

10.Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.1, Schemat A „Drogi o znaczeniu regionalnym” 12

11.Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działania 5.3 Schemat A: „Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego” 13

12.Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 15

13.Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4a) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów 15

14.Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna, Część 2) Inicjatywy obywatelskie dla środowiska. 16

15.Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 18

16.Program Ochrona lasów Małopolski poprzez dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w 2015 roku 19

17.Program grantowy „Patriotyzm Jutra” – VII edycja 19

18.Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 20

19.Promocja kultury polskiej za granicą 2016 - Promesa 21

20.Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 23

21.Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 23

22.Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015 25

23.Konkurs grantowy "Wsparcie Demokracji 2015" 26

24.Program Obywatele dla Demokracji, projekty współpracy dwustronnej 27

25.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych 28

26.Konkurs grantowy „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” 29


  1. Fundusz Pożyczkowy TARR S.A.


Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Rodzaje finansowanych działań

pożyczka udzielana jest na rozpoczęcie działalności, rozwój firmy, inwestycje i bieżącą działalność


Beneficjenci

Beneficjentami pożyczek mogą być mikro i mali przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego


Wysokość wsparcia

Wysokość pożyczki do 50 tys. zł

Oprocentowanie: 5%

Okres spłaty do 60 m-cy 

Prowizja 3% kwoty pożyczki

Wymagany 20 % udział środków własnych w finansowane przedsięwzięcie.


Zabezpieczenia

Wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a ponadto zabezpieczenie może mieć formę: zastawu, hipoteki, poręczenia osób fizycznych, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub inne, na które wyrazi zgodę Zarząd Spółki.


Termin składania wniosków

Nabór ciągły.


Dodatkowe informacje

http://pozyczki.tarr.tarnow.pl/index.php?id=101&id2=105


  1. Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A.


Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Rodzaje finansowanych działań

pożyczka udzielana jest na rozpoczęcie działalności, rozwój firmy, inwestycje i bieżącą działalność


Beneficjenci

pożyczka udzielana jest na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na rozpoczęcie działalności dla byłych pracowników górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy chemicznej. Oferta obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki i wielicki oraz miasta Kraków i Tarnów.


Wysokość wsparcia

Wysokość pożyczki do 250 tys. zł  przy czym nie więcej niż 100 tys. zł. na każde nowoutworzone miejsce pracy w wymiarze pełnego etatu i nie więcej niż 50 tys. zł. na każde nowoutworzone miejsce pracy w wymiarze 1/2 etatu lub w wymiarze większym niż 1/2 etatu i mniejszym niż pełny etat. Natomiast w przypadku byłych pracowników górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy chemicznej do 50 tys. zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli w dniu podpisywania umowy pożyczki, jednak nie mniej niż 2,5%

Okres spłaty do 60 m-cy

Prowizja 2% kwoty pożyczki

Wymagany 20 % udział środków własnych w finansowane przedsięwzięcie


Zabezpieczenia

Wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a ponadto zabezpieczenie może mieć formę: zastawu, hipoteki, poręczenia osób fizycznych, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub inne, na które wyrazi zgodę Zarząd Spółki.


Termin składania wniosków

Nabór ciągły.


Dodatkowe informacje

http://pozyczki.tarr.tarnow.pl/index.php?id=102&id2=105


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość