Strona główna

Teatr integracyjny


Data17.06.2016
Rozmiar13 Kb.
Iwona Woźniak
Teatr integracyjny
Integracyjna Grupa Teatralna POMOST działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu. Nasze nadrzędne hasło brzmi: Jesteśmy razem od 1998 roku. Najważniejszy jest dla nas fakt, że możemy dawać innym to, co posiadamy, dzielić się naszym widzeniem świata. Istniejemy po to, aby uświadomić, że można być razem i pokazywać lepszy, inny świat. Rzeczywiście od początku powstania najważniejsze było dla nas zbudowanie zespołu. Nie można pracować twórczo, jeśli nie zna się swojego współpartnera, jego potrzeb, zainteresowań. W przypadku naszej grupy nie była to sprawa prosta, ponieważ jej członkami są osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo oraz młodzież w przedziale wiekowym od 12 do 24 lat. W integrowaniu zespołu pomogły nam częste wyjazdy na festiwale, okoliczne występy, a przede wszystkim organizacja corocznych warsztatów interdyscyplinarnych, w których biorą udział tylko aktorzy POMOSTU.

Chcemy także dzielić się z innymi „naszym widzeniem świata”. Średnio raz w roku prezentujemy nowy spektakl. Do tej pory odbyły się już: Wystarczy być na podstawie tekstu Jerzego Kosińskiego (1999), Fragment dramatyczny I oparty na dramatach Samuela Becketta (2001), Ach ta chata rozśpiewana (2001) na kanwie Wesela Stanisława Wyspiańskiego, Serenada Sławomira Mrożka (2003), Partia solowa Samuela Becketta (2003), Wianki – obrzęd Nocy Świętojańskiej (2004) i Uczta kozła na podstawie Dziadów Adama Mickiewicza (2005). Temat każdej nowej prezentacji wypływa od samych aktorów. Wiąże się on z ich własnymi przeżyciami, odbiorem rzeczywistości.

Długo poszukiwaliśmy metody pasującej do charakteru naszej grupy. Po analizie wielu tekstów źródłowych, wielu próbach warsztatowych doszliśmy do wniosku, że najlepsza będzie metoda kreacji zbiorowej.

Początek przebiegu procesu twórczego przebiega jakby dwutorowo: praca odbywa się na scenie i poza nią. Pierwsza faza działań poza sceną polega na zbieraniu materiałów. Mogą to być teksty literackie, cytaty z rzeczywistości, muzyka, wycinki prasowe. Określa się problematykę spektaklu. Druga faza to wejście na scenę, którą może być sala gimnastyczna, aula, klasa – taka przestrzeń, na której swobodnie mogą poruszać się wszyscy aktorzy. Na każdą próbę składają się przygotowania i improwizacje. Najpierw każdy z aktorów przygotowuje się fizycznie, ćwiczy głos, ruch, uczy się interakcji grupowej. Ta część trwa około godziny, jest jednak niezbędną fazą przygotowań. Każdy z uczestników zapomina wtedy o całym życiu poza grupą, przygotowuje się kondycyjnie, uzyskuje odpowiednie skupienie, ćwiczy wreszcie podstawowy warsztat aktorski: dykcję, ruch, emisję głosu. Tak rygorystyczne przygotowania uczą każdego, kto chce wyjść na scenę, że nie ma podziałów na zawodowstwo i amatorstwo. Każdy odpowiedzialny aktor musi mieć świadomość, iż kontaktuje się z odbiorcą. Wszystkie komunikaty, które przesyła, muszą być czytelne nie tylko dla wykonawcy, ale przede wszystkim dla widza.

Następna sekwencja próby to improwizacja, która wynika z określonej wcześniej problematyki przedstawienia. Improwizacja jest już zatem realizacją konkretnego celu. W fazie tej ustala się już pierwsze teksty, sytuacje sceniczne, zarysowuje się także charaktery postaci. Przebieg tej pracy zapisujemy i omawiamy poza sceną. Bywało, iż był to gotowy materiał, ale zazwyczaj wymaga on dokładnego omówienia i analizy, której dokonuje cały zespół. Kiedy zostanie stworzony cały scenariusz, wtedy rozpoczynamy prace nad przygotowaniem kostiumu, muzyki, oświetlenia, rekwizytu.

Ostatnia faza to prace organizacyjne, to znaczy: przygotowanie plakatu, zaproszeń, projektowanie miejsca, w którym odbędzie się premiera, tak aby wszystko stanowiło jedną, integralną całość.

Nasza grupa jest teatrem zdecydowanie aktorskim, ponieważ aktor jest tu autorem, realizatorem i wykonawcą przedstawienia. Rola kierownika zespołu polega na inspiracji i koordynowaniu działań aktorów. Drugim ważnym wskaźnikiem jest to, że w każdym nowym przedstawieniu bierze udział cały zespół.

Nasza praca zaowocowała już wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Do najistotniejszych dla nas należą: Nagroda Towarzystwa Kultury Teatralnej pod patronatem Ministra Edukacji i Ministra Kultury za popularyzowanie teatru, nagroda w konkursie Bliżej teatru organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty, nagrody za pracę zespołową podczas Barbórkowych Spotkań Teatralnych i XXXII Tyskich Spotkań Teatralnych i wiele innych.

Ten rok w naszej pracy jest czasem przełomowym, ponieważ jesteśmy zaproszeni na wiele prestiżowych imprez, a także wyjeżdżamy na pierwsze tournée zagraniczne. W czerwcu będziemy uczestniczyć w Międzynarodowych Warsztatach Teatralnych w Opolu pt. Czas teatru, z udziałem grup z: Belgii, Danii, Hiszpanii, Włoch i Portugalii. W sierpniu wyjeżdżamy do Belgii. Zaprezentujemy tam cały dorobek twórczy grupy oraz poprowadzimy warsztaty teatralne dla teatrów z: Holandii, Węgier, Luksemburga i Francji.

Dodać należy, iż grupa nasza nie uczestniczy w imprezach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Uważamy, że prawdziwa integracja odbywa się wtedy, gdy wychodzimy do świata, pokazujemy, że nie ma „inności”. Jeśli przystępujemy do konkursu to na równi z innymi teatrami. Nie ma podziału na „my” i „oni”.Myślę, że nasza ciężka praca zaowocowała. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z nami do odwiedzenia naszej strony: www.igtpomost.pl lub naszej siedziby: sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Jaśkowicach.


Iwona Woźniak jest kierownikiem Integracyjnej Grupy Teatralnej POMOST.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość