Telefony: centrala (61) 871-22-00 dyrekcja (61) 871-22-22 dział marketingu (61) 8712-246 FaxPobieranie 20.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.75 Kb.PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH

60-963 POZNAŃ, ul. Starołęcka 31Telefony:

centrala (61) 871-22-00 dyrekcja (61) 871-22-22 dział marketingu (61) 8712-246Fax (61) 879-32-62 NIP 777-00-03-280

Rachunek: Bank Zachodni WBK SA II O. Poznań nr 62 1090 1346 0000 0000 3400 0304

e-mail: office@pimr.poznan.pl www.pimr.poznan.pl

Poznań, dnia 19.11.2014r.
Pan/i

...................................................................

...................................................................

...................................................................


Uprzejmie zapraszam Pana (Panią) i Pańskich Współpracowników do uczestnictwa w
Międzynarodowej Konferencji n.t.

BADANIA EMPIRYCZNE I SYMULACYJNE NA UŻYTEKPROJEKTOWANIA MASZYN ROLNICZYCH”

połączonej z Jubileuszem 60-Lecia czasopisma

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna”


1. Miejsce Konferencji:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,

Poznań, ul. Starołęcka 31 (wejście z ul. Bystrej).
2. Termin konferencji:

4 grudnia (czwartek) 2014r.
3. Program konferencji:

1000 – 1010 Otwarcie Konferencji


1010 – 1025 prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – SGGW Warszawa

Wkład Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leśnej w upowszechnianie osiągnięć nauki na rzecz produkcji żywności

1025 – 1040 prof. dr hab. inż. Roman Hejft, dr inż. Sławomir Obidziński – Politechnika Białostocka BiałystokCiśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych – granulowanie i brykietowanie (część II)
1040 – 1055 dr inż. Sławomir Obidziński, prof. dr hab. inż. Roman Hejft, mgr inż. Ewa Luto – Politechnika Białostocka Białystok

Badania procesu zagęszczania pozbiorowych odpadów tytoniowych
1055 – 1110 dr hab. inż. Deta Łuczycka prof. nadzw., dr inż. Katarzyna Pentoś, mgr inż. Tobiasz Wysoczański – UP Wrocław

Cechy elektryczne materiału pochodzenia biologicznego w ocenie jego jakości
1110 – 1125 dr hab. inż. Antoni Szewczyk, dr hab.inż. Deta Łuczycka prof. nadzw., mgr inż. Beata Cieniawska, mgr inż. Katarzyna Dereń - UP Wrocław

Naniesienie cieczy użytkowej w zależności od stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów
1125 – 1140 dr hab. inż. Antoni Szewczyk, dr hab. inż. Deta Łuczycka prof. nadzw., mgr inż. Beata Cieniawska, mgr inż. Katarzyna Dereń - UP Wrocław

Charakterystyka opryskowa wybranych roślin uprawnych
1140 – 1200 Zapytania i dyskusja
1200 – 1210 Przerwa w obradach
1210 – 1225 mgr inż. Karol Garbiak, dr hab. inż. Jan Jurga - ZUT Szczecin

System korekty dawki cieczy podczas zmiany kierunku ruchu opryskiwacza polowego
1225 – 1240 dr inż. Bartłomiej Dudziak, dr inż. Marek Gościański, mgr inż. Radosław Ciechacki, mgr inż. Paweł Kamiński - PIMR Poznań

Rapid prototyping i Laser Metal Deposition w projektowaniu maszyn rolniczych
1240 – 1255 dr hab. inż. Jan Szczepaniak prof. nadzw., dr Jacek Kromulski – PIMR Poznań

Modelowanie przepływu energii w strukturalnym modelu biodynamicznym człowiek – agregat rolniczy
1255 – 1310 mgr inż. Paweł Nawrocki, mgr inż. Michał Klonowski, mgr inż. Michał Szaroleta, dr hab. inż. Florian Adamczyk, dr hab. inż. Zbyszek Zbytek prof. nadzw., – PIMR Poznań,

mgr inż. Roman Długi – Asket Poznań

Analiza trwałości mechanicznej brykietów wytworzonych z biomasy roślinnej
1310 – 1325 dr inż. Krzysztof Zembrowski, mgr inż. Marek Danielak, mgr inż. Aleksander Rakowicz, dr inż. Paweł Stobnicki, dr inż. Sylwester Weymann – PIMR Poznań

Modele wirtualne nowej wersji wysięgnika roboczego pojazdu gąsienicowego – analiza kinetostatyczna i wytrzymałościowa
1325 – 1345 Zapytania i dyskusja
1345 – 1400 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

4. Komitet Naukowy Konferencji:

1. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. - przewodniczący Komitetu,

prezes Zarządu Sekcji Maszyn i Ciągników Rolniczych przy Zarządzie Głównym SIMP

2. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.– członek Komitetu, dyrektor PIMR w Poznaniu

3. dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP – członek Komitetu, Politechnika Poznańska

4. dr inż. Stefan Feder – sekretarz Komitetu, Politechnika Poznańska5. Organizatorzy Konferencji:

1. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

2. Zakład Maszyn Roboczych Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej

6. Współorganizatorzy Konferencji:

1. Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych przy Zarządzie Głównym SIMP

2. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Oddział w Poznaniu

Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Naukowego

(-)


prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c.
Udział w Konferencji jest nieodpłatny
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:

telefonicznie Dział Marketingu nr 61 871-22-66, 871-22-46

faksem nr 61 879-32-62
Informacje dla autorów referatów na Konferencję

1. Czas wygłaszania referatu: 15 minut;


2. Organizatorzy zapewniają wygłaszającym referaty rzutnik multimedialny i rzutnik pisma;
3. Wszystkie referaty z dwiema pozytywnymi recenzjami zostaną wydane drukiem, po Konferencji, w Zeszycie "JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING" i w związku z tym:

a) teksty referatów (do 8 stron) powinny być przygotowane na dyskietkach CD w edytorze tekstu Word for Windows, bez numeracji stron,

b) tytuły referatów i ich krótkie streszczenia, podpisy tabel i rycin powinny być podane w języku polskim i angielskim,

c) wszystkie ilustracje (fotografie, rysunki, schematy, wykresy itp.) oraz tabele powinny być ponumerowane i mieć podpisy i opisy, a także powinny wskazywać źródło pochodzenia;


4. Dyskietki z tekstami referatów i jednym egzemplarzem wydruku oraz ilustracje powinny być dostarczone redaktorowi naczelnemu "JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING" - dr. inż. Tadeuszowi Pawlickiemu, prof. nadzw. - nie później jak w dniu Konferencji.

Komitet Organizacyjny Konferencji
: fileadmin -> pliki -> wksir -> Konferencje
Konferencje -> Komitet naukowy
wksir -> Dziekan – prof dr hab. Aleksander Brzóstowicz
wksir -> Przedsiębiorstwo to zajmuje się budową sztucznych skał betonowych do wspinaczki np na placach zabaw. Technologie betonu są na bieżąco udoskonalane i opracowywane innowacyjnie np co do betonu z włóknem tekstylnym
wksir -> Uchwała nr 260 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska I Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 15 listopada 2013 r w sprawie
wksir -> Dziekan – prof dr hab. Aleksander Brzóstowicz
wksir -> Z okazji 60-lecia Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa życzenia przesłali: Magdalena Maria Kochan
wksir -> Dziekan – prof dr hab. Aleksander Brzóstowicz
wksir -> Dziekan – prof dr hab. Aleksander Brzóstowicz
wksir -> Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę ze sprawdzianu umiejętności plastycznych
Konferencje -> Problemy rozwoju nauk ekonomicznych w wybranych krajach Termin – 12 maja 2011 r. Czas trwania – 1 dzień, 3
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy