Strona główna

Temat lekcji. Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp


Pobieranie 3.33 Mb.
Strona1/9
Data18.06.2016
Rozmiar3.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
KL. IV- JĘZYK POLSKI „ JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT”- WYMAGANIA


Lp.


Temat lekcji. Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp

Wymagania szczegółowe
na ocenę dopuszczającą

na ocenę dostateczną

na ocenę dobrą

na ocenę bardzo dobrą
Uczeń
1

Planujemy pracę w nowym roku szkolnym

– poprawnie podpisuje zeszyt

– pod kierunkiem nauczyciela zapisuje skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń

– stara się sporządzić skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń

– sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń

– poprawnie sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń
– dostrzega oznaczenia zawarte w podręczniku

– wyjaśnia oznaczenia zawarte w podręczniku


– znajduje spis treści

– posługuje się spisem treści

– zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń

– zapoznaje się z przedmiotowym systemem oceniania


I Poznajmy się
2

Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie? Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie – wers


– włącza się w przygotowanie wystawy pn. Wspominamy wakacje

– bierze udział w przygotowaniu wystawy pn. Wspominamy wakacje


mówi o wystawie


– stara się prezentować przygotowaną wystawę

– prezentuje przygotowaną wystawę

– interesująco prezentuje przygotowaną wystawę
zapisuje skojarzenia do wyrazu wakacje

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno wiersz

– czyta cicho ze zrozumieniem

– stara się określić adresata wypowiedzi osoby mówiącej

– określa adresata wypowiedzi osoby mówiącej

– poprawnie określa adresata wypowiedzi osoby mówiącej– stara się wyjaśnić sens tytułu wiersza

– wyjaśnia sens tytułu wiersza

– poprawnie wyjaśnia sens tytułu wiersza– stara się określić nastrój wiersza/wyrażone uczucia

– określa nastrój wiersza/wyrażone uczucia

– poprawnie określa nastrój wiersza/wyrażone uczucia
wie, czym jest wers

– rozumie, czym jest wers

– stara się wskazać fragment, w którym następuje zmiana nastroju

– wskazuje i odczytuje fragment, w którym następuje zmiana nastroju

– poprawnie wskazuje i odczytuje fragment, w którym następuje zmiana nastroju

– wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego to klops
wyszukuje fragmenty wskazane przez uczniów

– stara się wypisać z tekstu fragmenty mówiące o powodach do zmartwienia i o powodach do radości w nowym roku szkolnym

– wypisuje z tekstu fragmenty mówiące o powodach do zmartwienia i o powodach do radości w nowym roku szkolnym

– poprawnie wypisuje z tekstu fragmenty mówiące o powodach do zmartwienia i o powodach do radości w nowym roku szkolnym– stara się rozwiązać rebus (sc)

– rozwiązuje rebus (sc)

– poprawnie rozwiązuje rebus (sc)– stara się odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie lekcji

– odpowiada na pytanie zawarte w temacie lekcji

– poprawnie odpowiada na pytanie zawarte w temacie lekcji, uzasadniając wypowiedź– kończy rozpoczęte zdanie

– stara się przedstawić dowolną techniką plastyczną pożegnanie wakacji/powitanie szkoły

– przedstawia dowolną techniką plastyczną pożegnanie wakacji/powitanie szkoły

– interesująco przedstawia dowolną techniką plastyczną pożegnanie wakacji/powitanie szkoły
3

Krótko o sobie, czyli jak należy się przedstawiać?

  • Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka

  • Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa

  • przezwisko

  • przydomek

  • pseudonim– wyjaśnia, co to znaczy przedstawić się i w jakich sytuacjach się przedstawiamy


– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno tekst

– czyta cicho ze zrozumieniem

– stara się zapisać dane osobowe bohaterów

– zapisuje dane osobowe bohaterów oraz dodatkowe informacje na ich temat

– poprawnie zapisuje dane osobowe bohaterów oraz dodatkowe informacje na ich temat
– słucha nagrania o przedstawianiu się

– zapoznaje się ze wskazówkami dotyczącymi przedstawiania się

– stara się ocenić zaprezentowane sposoby przedstawiania się, wykorzystując podane określenia

– ocenia zaprezentowane sposoby przedstawiania się, wykorzystując podane określenia

– poprawnie ocenia zaprezentowane sposoby przedstawiania się, wykorzystując podane określenia– wybiera bohatera, z którym chciałby się zaprzyjaźnić

– wybiera bohatera, z którym chciałby się zaprzyjaźnić, uzasadnia wybór

– wybiera bohatera, z którym chciałby się zaprzyjaźnić, ciekawie uzasadnia wybór– na podstawie wysłuchanych scenek stara się omówić różnice między sposobem przedstawiania się w szkole i na podwórku

– na podstawie wysłuchanych scenek omawia różnice między sposobem przedstawiania się w szkole i na podwórku

– na podstawie wysłuchanych scenek poprawnie omawia różnice między sposobem przedstawiania się w szkole i na podwórku
– przedstawia się

– przedstawia się, wykorzystując poznane wskazówki

– stara się dopasować sposób przedstawiania się do podanych sytuacji (zc)

– dopasowuje sposób przedstawiania się do podanych sytuacji (zc)

– poprawnie dopasowuje sposób przedstawiania się do podanych sytuacji (zc)– stara się wyjaśnić pojęcia: pseudonim, przezwisko, przydomek

– wyjaśnia pojęcia: pseudonim, przezwisko, przydomek

– poprawnie wyjaśnia pojęcia: pseudonim, przezwisko, przydomek– stara się brać udział w przygotowaniu i prezentacji scenek dotyczących przedstawiania

– bierze udział w przygotowaniu i prezentacji scenek dotyczących przedstawiania

– bierze udział w przygotowaniu i prezentacji scenek dotyczących przedstawiania, wnosząc swoje pomysły– stara się ocenić zaprezentowane scenki

ocenia zaprezentowane scenki

– właściwie ocenia zaprezentowane scenki
– tworzy zdrobnienia od własnego imienia

– mówi o swoim ulubionym zespole muzycznym/wokalistce/wokaliście

– stara się przedstawić swój ulubiony zespół muzyczny/wokalistkę/wokalistę

– przedstawia swój ulubiony zespół muzyczny/ wokalistkę/wokalistę

– interesująco przedstawia swój ulubiony zespół muzyczny/wokalistkę/wokalistę
4

W jaki sposób należy składać życzenia?
– życzenia

– kartka pocztowa
– bierze udział w scence, w trakcie której składa życzenia rówieśnikowi (sc)

– stara się wypowiedzieć na temat obejrzanej scenki (sc)

– wypowiada się na temat obejrzanej scenki (sc)

– ciekawie wypowiada się na temat obejrzanej scenki (sc)
– zapisuje ogólne informacje na temat składania życzeń (sc)
– stara się zaprezentować i omówić przykładowe pocztówki z życzeniami (sc)

– prezentuje i omawia przykładowe pocztówki z życzeniami (sc)

– interesująco prezentuje i poprawnie omawia przykładowe pocztówki z życzeniami (sc)– stara się przyporządkować fragmenty życzeń do odpowiednich okazji (zc)

– przyporządkowuje fragmenty życzeń do odpowiednich okazji (zc)

– poprawnie przyporządkowuje fragmenty życzeń do odpowiednich okazji (zc)– stara się dobrać określenia do podanych sformułowań (zc)

– na ogół dobiera określenia do podanych sformułowań (zc)

– poprawnie dobiera określenia do podanych sformułowań (zc)– stara się wyjaśnić, w jaki sposób wymienione osoby powinny rozpocząć składanie życzeń (zc)

– wyjaśnia, w jaki sposób wymienione osoby powinny rozpocząć składanie życzeń (zc)

– poprawnie wyjaśnia, w jaki sposób wymienione osoby powinny rozpocząć składanie życzeń (zc)– stara się analizować treść przykładowych życzeń (sc)

– analizuje treść przykładowych życzeń (sc)

– poprawnie analizuje treść przykładowych życzeń (sc)
– zapisuje tekst życzeń z okazji urodzin/ślubu (zc/sc)

– stara się ułożyć tekst życzeń z okazji urodzin/ślubu (zc/sc)

– układa tekst życzeń z okazji urodzin/ślubu (zc/sc)

– poprawnie układa tekst życzeń z okazji urodzin/ślubu (zc/sc)– podaje informacje adresowe, jakie powinny się znaleźć na kartce pocztowej (sc)

– stara się zaprojektować rysunek na kartkę pocztową z życzeniami (zc)

– projektuje rysunek na kartkę pocztową z życzeniami (zc)

– ciekawie projektuje rysunek na kartkę pocztową z życzeniami (zc)
– z pomocą nauczyciela adresuje kartkę pocztową

– adresuje kartkę pocztową (sc)

– zapoznaje się z informacjami na temat imion

– stara się szukać informacji na temat patrona, którego imię nosi

– szuka informacji na temat patrona, którego imię nosi

– samodzielnie szuka informacji na temat patrona, którego imię nosi
5

Zakręty ortografii. Pisownia wielką literą.
– Agnieszka Frączek, Błahostka!

– pisownia imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, przezwisk, jednowyrazowych nazw geograficznych– czyta głośno

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)– zna zasady dotyczące pisowni imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, przezwisk i jednowyrazowych nazw geograficznych


– zapisuje podane wyrazy

– wypisuje z wiersza pary takich samych wyrazów, stara się uzasadnić różnice w ich pisowni

– wypisuje z wiersza pary takich samych wyrazów, uzasadniając różnice w ich pisowni

– wypisuje z wiersza pary takich samych wyrazów, poprawnie uzasadniając różnice w ich pisowni
– zapisuje podane nazwy państw i miast

– stara się wypisać z atlasu geograficznego nazwy państw i miast

– wypisuje z atlasu geograficznego nazwy państw i miast

– poprawnie wypisuje z atlasu geograficznego nazwy państw i miast

– uzasadnia na wybranych przykładach pisownię wyrazów wielką i małą literą– stara się stosować podane wyrazy w zdaniach jako nazwiska i przydomki bohaterów literackich

– stosuje podane wyrazy w zdaniach jako nazwiska i przydomki bohaterów literackich

– poprawnie stosuje podane wyrazy w zdaniach jako nazwiska i przydomki bohaterów literackich
– zapisuje podane przez uczniów wyrazy

-stara się uzupełnić zdania/tekst małymi lub wielkimi literami (zc)

– uzupełnia zdania/tekst małymi lub wielkimi literami (zc)

– poprawnie uzupełnia zdania/tekst małymi lub wielkimi literami (zc)– stara się odszukać imiona ukryte w podanych wyrazach (zc)

– odszukuje imiona ukryte w podanych wyrazach (zc)

– poprawnie odszukuje imiona ukryte w podanych wyrazach (zc)
– tworzy zdrobniałe formy imion swoich koleżanek (kolegów) (zc)

– z pomocą nauczyciela podpisuje portrety znanych Polaków (zc)

– stara się podpisać portrety znanych Polaków (zc)

– podpisuje portrety znanych Polaków (zc)

– poprawnie podpisuje portrety znanych Polaków (zc)– dostrzega błędy w podanych zdaniach (zc)

– stara się poprawić błędy w podanych zdaniach (zc)

– poprawia błędy w podanych zdaniach (zc)
6

Co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem portalu społecznościowego?
– Profil na portalu społecznościowym

– profil


– nick

– login


dane osobowe

– czyta informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na portalu społecznościowym

– czyta i omawia informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na portalu społecznościowym

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość