Temat: niepełnosprawni to normalna sprawa cele ogólnePobieranie 6.58 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.58 Kb.
Temat: NIEPEŁNOSPRAWNI TO NORMALNA SPRAWA

Cele ogólne:


- uwrażliwienie uczniów na zagadnienie niepełnosprawności,
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
- motywowanie uczniów do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi,
- zachęcanie uczniów do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych

Cele operacyjne:


uczeń potrafi:
- wytłumaczyć stwierdzenie „Niepełnosprawni to normalna sprawa”,
- odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę jesteśmy inni, w kontekście niepełnosprawności,
- wymienić i rozpoznać podstawowe rodzaje niepełnosprawności,
- wskazać problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne,
- docenić konieczność przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi.

Metody: asymilacji wiedzy - pogadanka, dyskusja ukierunkowana, praca z tekstem


sytuacyjna, giełda pomysłów („burza mózgów”) waloryzacyjne – impresyjne, ekspresyjne
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: film, pismo wypukłe niewidomych – system Braille`a, polski alfabet palcowy, karty pracy

Przebieg zajęć:

I. WPROWADZENIE
1. Czynności organizacyjne:
• zaznajomienie uczniów z problematyką zajęć,
• podanie tematu i celów lekcji.

2. Informacje wstępne:


3.12.2001r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję w sprawie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych oraz zmobilizować do skutecznego działania na ich rzecz. Do współpracy zaproszone zostały także kraje kandydujące do członkostwa w UE.
W naszej szkole od kilku lat uczą się razem dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Dziś postaramy się wymienić i rozpoznać podstawowe rodzaje niepełnosprawności i porozmawiać o problemach, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.

II. CZĘŚĆ PODSTAWOWA


3. Wspólne uzupełnianie niedokończonych zdań, na rozmieszczonych w klasie plakatach np.
• Osoba niepełnosprawna kojarzy mi się ......
• Najważniejszą barierą, jaka stoi przed osobą niepełnosprawną, jest......
• Przyjaźń z osobą niepełnosprawną .....
• W kontakcie z osobą niepełnosprawną najbardziej przeszkadza mi ...

• Edukacją osób niepełnosprawnych utrudniają ........


• Niepełnosprawność traktuję jako ......
• Widok osoby niepełnosprawnej wywołuje we mnie .....

4. Projekcja filmu nawiązującego do tematu lekcji lub fragment książki.


Nauczyciel prowokuje dyskusje na temat filmu/książki, pyta o emocje, jakie zostały wywołane podczas projekcji, krótko przypomina poszczególne sekwencje filmu dla podkreślenia wszystkich ukazanych niepełnosprawności. Moderuje dyskusję np. Jak oceniacie film w kategoriach prawda – nieprawda ? Jak zdefiniowalibyście pojęcie: „osoba niepełnosprawna” ? Nauczyciel po wysłuchaniu odpowiedzi uczniów podsumowuje je i przykleja do tablicy definicję.

5. Nauczyciel prosi uczniów, by wymienili rodzaje niepełnosprawności, na jakie zwrócono uwagę podczas filmu. Wymienione niepełnosprawności kolejno dokleja do przewodniego hasła.

6. Budowanie wspólnej analizy myślowej kontaktu z osobą niepełnosprawną
Nauczyciel kładzie w centrum kartkę
Do niej uczniowie dokładają (np. jak promienie słońca) wypisane na cienkich paskach swoje wskazówki dla innych, dotyczące bezstresowego, ich zdaniem, kontaktu z osobą niepełnosprawną. Nauczyciel ma przygotowanych kilka gotowych haseł i dokłada je, w przypadku gdyby uczniowie mieli problemy z dodawaniem własnych, np.

ZWRACAJ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

SZUKAJ POROZUMIENIA WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI SPOSOBAMI KOMUNIKACJI.

NIE TRAKTUJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ JAK DZIECKA.


MÓW PROSTYM, ALE NIEZBYT DZIECINNYM JĘZYKIEM.

WSPIERAJ, A NIE WYRĘCZAJ.

NIE LITUJ SIĘ.

NIE ZAPOMNIJ, ŻE SĄ RZECZY, KTÓRYCH MOŻESZ NAUCZYĆ SIĘ OD OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
7. Porządkowanie zdobytych podczas zajęć wiadomości.
Nauczyciel pyta o emocje związane z tematem, o to, czy zdaniem uczniów, bardzo różnimy się od osób niepełnosprawnych, czy nabrali więcej pewności i wiary w to, że kontakt z osobą niepełnosprawną nie jest czymś, czego należy się obawiać.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy