Strona główna

Temat szkolenia


Pobieranie 14.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.85 Kb.
Temat szkolenia:

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2Cel szkolenia:

Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy na temat metodyki PRINCE2. Przedstawia elementy składowe modelu PRINCE2 tj. procesy, komponenty i techniki. Stanowi kompendium wiedzy na temat zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2.

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących kierowników projektów, którzy chcą uporządkować i pogłębić posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Uczestnikami szkolenia mogą być członkowie zespołów projektowych (kandydaci na kierowników projektów), jak również osoby, które ze względu na planowane w przyszłości lub obecnie pełnione obowiązki będą współuczestniczyć w prowadzeniu prac projektowych (zespół wsparcia projektu).

Szkolenie przygotowuje do egzaminu PRINCE2 Foundation.Materiały szkoleniowe:

Materiały przygotowane przez wykładowcę prezentacja, zbiór ćwiczeń. Podręcznik „Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2”, wydany przez Office of Government Commerce (OGC), przetłumaczony na język polski przez zespół CRM S.A., 2006r.Oczekiwane umiejętności:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami.Metoda prowadzenia szkolenia:

Wykład, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, dyskusja, testy.Czas trwania szkolenia:

20 godzinRamowy konspekt zajęć:

   • projekt, kierownik projektu, zarządzanie projektem, przyczyny niepowodzeń projektów (ćwiczenie: definiowanie kryteriów sukcesu projektu),

   • struktura modelu PRINCE2 – procesy, komponenty i techniki, etapy zarządcze i techniczne, wprowadzenie do 8 podstawowych procesów (ćwiczenie: budowa modeli procesów)

 • Moduł 2 Przygotowanie projektu (PP)

   • Zlecenie Przygotowania Projektu

   • Podstawowe założenia projektu

   • Formuła Realizacji Projektu

   • Komponent Organizacja (ćwiczenie: organizacja projektu)

 • Moduł 3 Inicjowanie projektu (IP)

   • Zarządzanie jakością

   • Zarządzanie konfiguracją

   • Uzasadnienie Biznesowe

   • Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyka (ćwiczenie: uzasadnienie biznesowe i analiza ryzyka)

   • Dokument Inicjujący Projekt (DIP)

 • Moduł 4 Zarządzanie Zakresem Etapu (ZZE)

 • Moduł 5 Strategiczne Zarządzanie Projektem (SZP)

   • Ocena Końcowa Etapu (OKE)

   • Zarządzanie odchyleniami – tolerancje (ćwiczenie: tolerancje i ich poziomy)

   • Raporty o odchyleniach, procedura postępowania z odchyleniami

   • Raporty o ważnych zdarzeniach

 • Moduł 6 Zamykanie Projektu (ZP)

 • Moduł 7 Sterowanie Etapem (SE)

   • Raporty z punktów kontrolnych

   • Zagadnienia projektowe

 • Moduł 8 Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (ZWP)

   • Grupa Zadań, zezwolenie na wykonanie grupy zadań

   • Punkty kontrolne

   • Komponent - Sterowanie Zmianami, pojęcie odstępstwa i ustępstwa

   • Zagadnienia projektowe

   • Technika – Przegląd Jakości

 • Moduł 9 Planowanie (PL)

   • Poziomy planowania, produkty zarządcze, specjalistyczne i dotyczące jakości

   • Struktura produktowa (ćwiczenie: definiowanie struktury produktowej)

   • Diagram przepływu produktów (ćwiczenie: tworzenie diagramu przepływu produktów)

   • Opis produktu, przygotowanie opisu produktu i Przeglądu Jakości (ćwiczenie: przygotowanie opisu produktów)

   • Analiza sieciowa PERT (ćwiczenie)

   • Wykres GANTTA (ćwiczenie)

   • Opis tekstowy planu

 • Moduł 10 Narzędzia informatyczne wspomagające pracę kierownika projektu (P2Ware)

 • Moduł 11 Metodyka PRINCE2 - podsumowanieProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość