Strona główna

Tematy kompleksowe


Pobieranie 41.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar41.18 Kb.
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA LISTOPAD 2015

GRUPA „TYGRYSY”

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.Jestem Polakiem i Europejczykiem.

2. Jesienne eksperymenty.

3. Zwierzęta jesienią.

4.Szanujmy się wzajemnie.

5. Roczny Plan Rozwoju Przedszkola - Włochy

Ad. 1

Dziecko:

- poznaje mapę Polski i wskazuje na niej granice, Wisłę, najważniejsze miasta oraz rodzinny region

- interesuje się legendami i historią naszego kraju

- rozumie symbolikę orła białego w naszym godle narodowym

- rozumie pojęcie „stolica” i wie, że Warszawa pełni tę funkcję w Polsce

- zna polskie godło oraz symbole Warszawy i Krakowa

- współuczestniczy w koncepcji albumu oraz gromadzi i wykonuje materiały

- odczuwa szacunek i przywiązanie do symboli narodowych

- wie, gdzie i kiedy są wykorzystywane symbole narodowe

- interesuje się historią i tradycjami naszego kraju

- docenia walkę narodu polskiego o odzyskanie niepodległości

- ćwiczy analizę i syntezę wzrokową

- wie, jak należy zachować się podczas słuchania hymnu narodowego

- dostrzega piękno i humor języka poetyckiego

- odczuwa podziw dla sztuki ludowej, dostrzegając charakterystyczne elementy dekoracyjne

- rozumie w podstawowym zakresie pojęcie Europy

- zdobywa podstawowe informacje na temat wybranych krajów Unii Europejskiej

- kształci śpiewanie

- poznaje zabawy ludowe ze śpiewem

- rozwija sprawność manualną

Działania dzieci:


 1. „Polskie krajobrazy” – oglądanie albumów

 2. „Polska na mapie”- oglądanie i omawianie mapy Polski

 3. „Podanie o Lechu” – zapoznanie z legendą

 4. „Każdy Polak o tym wie” – wykonanie mapy pojęciowej

 5. „Święto Niepodległości”- słuchanie opowiadania

 6. „Mapa Polski” – składanie obrazka z części

 7. „Nasza Wisła”- nauka i omówienie treści piosenki

 8. „Hymn Polski”- słuchanie hymnu państwowego

 9. „Biało-czerwona flaga”- wykonanie chorągiewek

 10. „Kącik folklorystyczny”- zorganizowanie ekspozycji

 11. „Malowane dzbanki”- słuchanie wiersza

 12. „Ludowa wycinanka”- wykonanie serwetki

 13. „Europa w obrazach”- oglądanie albumów

 14. „Europa”- wyjaśnienie pojęcia

 15. Prace plastyczne związane z tematem.

 16. Zabawy integracyjne, paluszkowe, ze śpiewem

 17. Tematyczne zabawy ruchowe w sali i ogrodzie

 18. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych

Ad.2

Dziecko:


- wykazuje się myśleniem logicznym i zdolnością analizowania treści zagadki

- odczytuje informacje zapisane symbolicznie

- uważnie słucha wiersza

- kształci wrażliwość na piękno języka poetyckiego

- wykazuje się kreatywnością i rozwija twórczą ekspresję

- wie, jakie szkody powoduje silny wiatr

- dostrzega znaczenie oraz sposoby wykorzystania wody

- doskonali koordynację wzrokowo-ruchową

- rozumie konieczność dbania o zasoby wody

- wskazuje sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym

- precyzyjnie rysuje linie

- rozumie proces obiegu wody w przyrodzie

- poznaje kolejność pór roku i charakterystyczne zjawiska przyrodnicze

- rozwija płynność słowną podczas opowiadania

- poznaje nową technikę malarską

- bada zjawisko powstawania chmur i deszczu

- śpiewa piosenkę i rozwija poczucie rytmu

- wyodrębnia głoski na początku i końcu wyrazu

- doskonali umiejętność identyfikowania przedmiotów na podstawie bodźców dotykowych

Działania dzieci: 1. „Zgadnij co to?”- rozwiązywanie zagadek

 2. „Jak wygląda wiatr?”- słuchanie i rozmowa na temat wiersza

 3. „Jaki może być wiatr?”- łańcuch skojarzeniowy

 4. „Pożyteczne i szkodliwe działanie wiatru”- rozmowa

 5. „Co porusza wiatr?”- eksperyment

 6. „Do czego potrzebna jest woda?”- wykonanie mapy pojęciowej

 7. „Eksperymentuję z wodą”- doświadczenia

 8. „Woda to nasz skarb-jak o niego dbać?”- burza mózgów

 9. „Jedna srebrna kropla” – słuchanie opowiadania

10.”Ciekawość tak- ryzyko nie”- rozmowa kierowana

11. „Jesienny deszcz”- nauka piosenki i zabawa ilustracyjna

12. „Jesienne skarby”- rozpoznawanie przedmiotów dotykiem

13. Prace plastyczne związane z tematem

14. Zabawy integracyjne, paluszkowe, ze śpiewem

15. Tematyczne zabawy ruchowe w sali i ogrodzie

16. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych

Ad.3


Dziecko:

- rozumie konieczność dokarmiania ptaków w okresie zimy

- słucha dłuższych utworów, dostrzegając piękno języka i opisu literackiego

- potrafi określić, które ptaki odlatują lub przylatują na okres zimy, a które pozostają w kraju

- w czasie wykonywania prac plastycznych wykazuje się precyzją i staranności

- dostrzega wartość książki jako źródła informacji o otaczającym świecie

- porównuje kształt i budowę ptasich piór

- utrwala nazwy roślin, których owoce lub nasiona mogą stanowić pokarm dla ptaków

- potrafi opowiedzieć obrazek, prawidłowo formułując zdania i stosując określenia odnoszące się do położenia

- poznaje sposoby przygotowywania się wybranych zwierząt leśnych do zimy, wie czym się żywią

- identyfikuje odgłosy lasu

- wysłuchuje i odtwarza sekwencje rytmiczne

-poprawnie formułuje treść zagadki słownej

- rozpoznaje zwierzęta łąkowe i wie w jaki sposób przetrwają zimę

- dostrzega zmiany w otoczeniu związane z aktualną porą roku

Działania dzieci:


 1. „O gościach co nie przyszli na ucztę”- słuchanie opowiadania

 2. „Jesień ptaków”- klasyfikowanie ptaków ze względu na osiadły lub wędrowny tryb życia

 3. „Jesienne ptaki”- orgiami

 4. „Ptaki w Polsce”- oglądanie albumów

 5. „Pióra i piórka”- oglądanie ptasich piór przez lupę

 6. „Cenne nasiona”- oglądanie nasion i owoców mogących stanowić pokarm dla ptaków

 7. „Zwierzęta leśne jesienią”- zorganizowanie gazetki tematycznej

 8. „W jesiennym lesie”- omawianie ilustracji

 9. „Kto gdzie zasypia?”- omówienie ilustracji

 10. „Idzie zima , chudy nie przetrzyma” – oglądanie teatrzyku

 11. „Rytmy dzięcioła”- ćwiczenia w odtwarzaniu sekwencji rytmicznych

 12. „Zgadnij o kim mówię?- układanie zagadek słownych

 13. „Jeż” – praca plastyczna

 14. „Owady pod lupą”- obserwacje

 15. „Późna jesień na łące”- rozmowa kierowana

 16. „Łąkowe śpiochy”- zabawa dydaktyczna

 17. „Spacery małego badacza”- obserwacje przyrodnicze

 18. Prace plastyczne związane z tematem

 19. Zabawy integracyjne, paluszkowe, ze śpiewem

 20. Tematyczne zabawy ruchowe w sali i ogrodzie

Ad.4

Dziecko:


- skupia uwagę na słuchaniu dłuższych tekstów literackich

- dokonuje oceny postępowania bohaterów, wczuwając się w ich sytuację i przeżycia

- rozumie konieczność szanowania najbliższych członków rodziny

- doskonali umiejętność odczytywania i nazywania różnych stanów emocjonalnych

- stara się przestrzegać zasad dobrego wychowania

- potrafi opowiadać o własnych przeżyciach i odczuciach

- wciela się w rolę i potrafi dokonać prezentacji odgrywanej postaci

- formułuje kodeks dworski obowiązujący na zamku i dostrzega jego uniwersalność i aktualność w odniesieniu do czasów współczesnych

- rozwija wyobraźnię i odczuwa radość wspólnej zabawy

- respektuje prawo do wypowiedzi innych dzieci

- rozumie, że ma prawo doświadczać różnych emocji

- rozumie, że może okazywać emocje w sposób akceptowalny społecznie

- wskazuje sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami i emocjami innych

- dostrzega wartość obdarowania, przygotowania niespodzianek dla najbliższych jako formy wyrażania uczuć

- rozumie wartość szacunku w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego

- dokonuje oceny postępowania postaci z wiersza, stosując określenia opisujące cechy charakteru

- rozumie odpowiedzialność jednego człowieka za drugiego i wzajemny szacunek

Działania dzieci: 1. „Niegrzeczna rybka”- analiza treści opowiadania

 2. „Dobre i trudne chwile”- rozmowa kierowana

 3. „Witamy na zamku „- zabawa integracyjna

 4. „Kodeks dworski dawniej i dziś”- opowiadanie nauczyciela

 5. „Zły humorek”- słuchanie wiersza i analiza jego treści

 6. „Zgadnij co czuję”- zabawa dramowa

 7. „Szanujmy nasze uczucia”- dyskusja pod kierunkiem nauczyciela

 8. „Nitka naszych pragnień”- zabawa integracyjna

 9. „Drzewo naszych życzeń”- praca zespołowa

 10. „Paweł i Gaweł”- słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat

 11. „Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”- zabawa słowna

 12. Prace plastyczne związane z tematem

 13. Zabawy integracyjne, paluszkowe, ze śpiewem

 14. Tematyczne zabawy ruchowe w sali i ogrodzie

 15. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych

Ad.5

Dziecko:


-zna utwór C. Collodiego „Pinokio”

- wie, że autor pochodził z Włoch- umie wymienić kilka podstawowych wiadomości na temat Włoch

- zna charakterystyczne dla Włoch potrawy

- zna postać „dobrej czarownicy” Betany

- tańczy taniec włoski tarantela

- używa podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku włoskim

- aktywnie uczestniczy w zabawie, wykonuje postawione zadania

Działania dzieci:


 1. Pinokio zaprasza nas do Włoch - prezentacja multimedialna

 2. „Pinokio” – teatrzyk w wykonaniu aktorów

 3. „Pinokio” – słuchanie utworu

 4. Zabawy muzyczno-ruchowe

 5. Zabawy plastyczne

 6. Zajęcia kulinarne

Edukacja matematyczna:

1.Potrafię brać udział w grze ”Ścigamy się od startu do mety” i chcę , żeby mój zespół zwyciężył.

2. Układam i rozgrywa gry planszowe typu „Ściganki”

3. Gra-opowiadanie :”Dwa kotki biegną do miski z mlekiem”4. „Slalom gigant”- gra. Uczę się układać trudniejsze gry-opowiadania i rozgrywać je.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość