Strona główna

Tematy prac licencjackich kierunek biologia rok akademicki 2013/2014


Pobieranie 106.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar106.39 Kb.
Tematy prac licencjackich

kierunek biologia

rok akademicki 2013/2014

Lp.

Wykładowca

Temat

1.

Prof. dr hab. J. Buszko

Migracje motyli

2.

Prof. dr hab. J. Buszko

Barwy w świecie owadów

3.

Prof. dr hab. J. Buszko

Sposoby orientacji przestrzennej owadów

4.

Prof. dr hab. Michał Caputa

Wpływ substancji o działaniu owadobójczym, zawartych w pyłku kukurydzy modyfikowanej genetycznie, na przeżywalność oraz behawior termoregulacyjny pszczoły miodnej Apis mellifera carnica (opiekun: dr Przemysław Grodzicki).

5.

Prof. dr hab. Michał Caputa

Stres społeczny u ludzi i zwierząt (opiekun: dr Beata Beszczyńska).

6.

Prof. dr hab. Michał Caputa

Stres a sprawność zapamiętywania – porównanie reakcji u ludzi i zwierząt (opiekun: dr Beata Beszczyńska).

7.

Prof. dr hab. Michał Caputa

Znaczenie feromonów w życiu owadów (opiekun: dr Marek Tyczyński).

8.

Prof. dr hab. Michał Caputa

Atraktanty i repelenty jako alternatywna metoda zwalczania owadów szkodliwych (opiekun: dr Marek Tyczyński).

9.

Prof. dr hab. B. Chwirot

Histopatologiczna diagnostyka melanocytarnych zmian skóry człowieka

10.

Prof. dr hab. B. Chwirot

Epigenetyczne zaburzenia komórek nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka

11.

Prof. dr hab. B. Chwirot

Restenoza - ponowne zwężenie ściany naczynia: podstawy molekularne procesu oraz aktualne metody leczenia

12.

Prof. dr hab. B. Chwirot

Wybór rodzaju śmierci przez komórki - przegląd aktualnych danych literaturowych

13.

Prof. dr hab. B. Chwirot

Szczególne znaczenie genu p53 dla karcynogenezy

14.

Prof. dr hab. M. Stankiewicz

Depresja i samobójstwo w kontekście oddziaływań pola elektromagnetycznego.

15.

Prof. dr hab. M. Stankiewicz

Choroby neurodegeneracyjne- czy życie w polu elektromagnetycznym o podwyższonej wartości zwiększa zachorowalność na nie?

16.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Receptory TRP kręgowców i bezkręgowców

17.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Percepcja temperatury przez bezkręgowce

18.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Dowody na obecność ośrodka termoregulacyjnego owadów

19.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Termoregulacja behawioralna kręgowców i bezkręgowców

20.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Subkomórkowe przyczyny demencji

21.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Środowiskowe przyczyny demencji

22.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Indukcja kwitnienia roślin okrytonasiennych

23.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Fotoreceptory roślinne.

24.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Rola jonów wapnia w sygnalizacji komórkowej.

25.

dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK

Strigonolaktony: nowe fitohormony z przeszłością

26.

dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK

Stres oksydacyjny i systemy antyoksydacyjne u roślin

27.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, Prof. UMK

Tlenek azotu – uniwersalny przekaźnik.

28.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, Prof. UMK

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa. Cykliczny AMP jako wtórny przekaźnik w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.

29.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, Prof. UMK

Reakcja nadwrażliwości w komórkach roślinnych.

30.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, Prof. UMK

Rola cyklicznych nukleotydów w reakcjach roślin na stres biotyczny i abiotyczny.

31.

dr hab. E. Żbikowska, prof. UMK

Schistosomy – biologia, rozprzestrzenienie, znaczenie medyczne i weterynaryjne

32.

dr hab. E. Żbikowska, prof. UMK

Fascjoloza – parazytoza zwierząt i ludzi

33.

dr hab. E. Żbikowska, prof. UMK

Od zarodka do zarodka czyli rozwój embrionalny i postembrionalny pająków (opiekun dr T. Napiórkowska)

34.

dr hab. W. Buchwald

Charakterystyka osteotypu oraz diagnostyka śladów trądu na szkielecie człowieka.

35.

dr hab. W. Buchwald

Charakterystyka osteotypu oraz diagnostyka śladów syfilisu na szkielecie człowieka.

36.

dr hab. W. Buchwald

Analiza przyczyn sezonowości zgonów w parafiach miejskich i wiejskich w XIX wieku.

37.

dr hab. W. Buchwald

Nos zewnętrzny człowieka jako układ morfologiczny.

38.

dr hab. W. Buchwald

Okres starzenia się u człowieka – charakterystyka antropologiczna

39.

dr hab. Małgorzata Jefimow

Torpor dobowy u myszy

40.

dr hab. Małgorzata Jefimow

Sezonowe zmiany masy ciała zwierząt endotermicznych

41.

dr hab. Małgorzata Jefimow

Tempo metabolizmu zwierząt endotermicznych w zależności od szerokości geograficznej

42.

dr hab. Małgorzata Jefimow

Utrata wody przez parowanie u nietoperzy owadożernych

43.

dr hab. K. Hrynkiewicz

Bakteryjne endofity roślin halofilnych

44.

dr hab. J. Kobak

Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u małża Sphaerium corneum pod wpływem przesuszania podłoża piaszczystego (opiekun dr M. Poznańska)

45.

dr M. Poznańska

Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u małży z rodzaju Pisidium pod wpływem przesuszania podłoża piaszczystego

Tematy prac licencjackich

kierunki biologia i biotechnologia

rok akademicki 2013/2014


Lp.

Wykładowca

Temat

1.

Prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz

Epigenetyczne mechanizmy wyciszenia ekspresji genów w komórkach żeńskiego i męskiego gametofitu roślin okrytozalążkowych.

2.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Badanie możliwości zastosowania nanocząstek srebra w zakłócaniu komunikacji pomiędzy bakteriami tworzącymi biofilm

3.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Procesy biotechnologiczne pozyskiwania czystych substancji biologicznie aktywnych pochodzenia mikrobiologicznego

4.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Zastosowanie nanocząstek w biologii i medycynie

5.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Znaczenie drożdży w życiu i gospodarce człowieka

6.

Prof. dr hab. M. Kowalczyk

Kwas salicylowy i inne cząsteczki sygnałowe aktywujące odporność systemową roślin

7.

Prof. dr hab. M. Kowalczyk

Białka sensorowe roślin rejestrujące niektóre czynniki stresogenne

8.

Prof. dr hab. W. Kozak

Leczenie im modulacyjne stwardnienia rozsianego.

9.

Prof. dr hab. W. Kozak

Witamina D3 w stwardnieniu rozsianym.

10.

Prof. dr hab. W. Kozak

Przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne właściwości polisacharydu peptydowego

11.

Prof. dr hab. W. Kozak

Zastosowanie nanocząsteczek w farmakoterapii

12.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Receptory TRP kręgowców i bezkręgowców

13.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Percepcja temperatury przez bezkręgowce

14.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Dowody na obecność ośrodka termoregulacyjnego owadów

15.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Termoregulacja behawioralna kręgowców i bezkręgowców

16.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Subkomórkowe przyczyny demencji

17.

Prof. dr hab. E. Tęgowska

Środowiskowe przyczyny demencji

18.

dr hab. K. Szpila, Prof. UMK

Wykorzystanie markerów mitochondrialnych w identyfikacji gatunkowej muchówek istotnych dla celów medyczno-sądowych

19.

dr hab. K. Szpila, Prof. UMK

Markery molekularne wykorzystywane w taksonomii rodzaju Sarcophaga

20.

dr hab. K. Hrynkiewicz

Hydrofobiny – unikalne białka grzybów

21.

dr hab. K. Hrynkiewicz

Udział strigolaktonów w tworzeniu asocjacji roślina-mikroorganizm.

22.

dr hab. K. Hrynkiewicz

Siderofory - molekularna strategia mikrobiologicznej asymilacji żelaza

23.

dr hab. K. Hrynkiewicz

Mechanizmy warunkujące tolerancję mikroorganizmów w środowiskach ekstremalnych

24.

dr hab. Jacek Kęsy

Identyfikacja produktu cięcia mRNA homologa ARF6 -genu docelowego dla miR167 u Ipomoea nil.

25.

dr hab. Jacek Kęsy

Charakterystyka pełnej sekwencji kodującej LlBOP u łubinu żółtego.

26.

dr hab. Jacek Kęsy

Identyfikacja i analiza sekwencji cDNA LuIDA u łubinu żółtego.

27.

dr hab. Jacek Kęsy

Interakcje egozgennych hormonów w rozwoju generatywnym łubinu żółtego.

28.

dr hab. Jacek Kęsy

Współdziałanie fitohormonów w rozwoju generatywnym roślin.

29.

dr hab. Justyna Rogalska

Zwierzęce modele depresji

30.

dr hab. Justyna Rogalska

Neuroprotekcyjna rola receptorów mineralokortykoidowych w depresji

31.

dr hab. Justyna Rogalska

Wpływ stresu na odporność organizmu

32.

dr hab. Justyna Rogalska

Czynnik indukowany hipoksją - HIF

33.

dr hab. Justyna Rogalska

Neuroprotekcyjna rola receptorów mineralokortykoidowych w niedokrwieniu mózgu

34.

dr hab. Dariusz Smoliński

Cykl biogenezy snRNP na tle aktywności chromatyny.

35.

dr hab. Dariusz Smoliński

Dojrzewanie i montaż snRNP na terenie cytoplazmy.

36.

dr hab. Jarosław Tyburski

Identyfikacja i wstępna analiza bioinformatyczna fragmentu cDNA genu LlGA3ox u łubinu żółtego (Lupinus luteus)

37.

dr Katarzyna Niedojadło (Prof. dr hab. E. Bednarska-Kozakiewicz)

Techniki analizy transkryptomu i ich zastosowanie w badaniach płciowego rozmnażania roślin.

38.

dr Katarzyna Niedojadło (Prof. dr hab. E. Bednarska-Kozakiewicz)

Rola mikro RNA w procesach płciowego rozmnażania roślin.

39.

dr Janusz Niedojadło (Prof. dr hab. E. Bednarska-Kozakiewicz)

Przestrzenna organizacja ekspresji genów w komórce.

40.

dr Janusz Niedojadło (Prof. dr hab. E. Bednarska-Kozakiewicz)

Rola miRNA w stresie u roślin.

41.

dr Agnieszka Pawełek (dr hab. A. Szmidt – Jaworska, prof. UMK)

Analiza drożdżowej biblioteki cDNA utworzonej z cebul Hippeastrum infekowanych grzybem Phoma narcissi.

42.

dr Agnieszka Pawełek (dr hab. A. Szmidt – Jaworska, prof. UMK)

Tworzenie konstruktu wektorowego pBGKT7:HpCDPK zawierającego nieaktywną katalitycznie formę kinazy zależnej od wapnia (CDPK) Hippeastrum metodą mutagenezy kierunkowej.

Tematy prac dyplomowych i zaliczeniowych pracowni specjalizacyjnej

kierunki biologia i ochrona środowiska

rok akademicki 2013/2014


Lp.

Wykładowca

Temat

1.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Mikroorganizmy kwaśnych gleb wydmowych

2.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Nosicielstwo bakteryjne człowieka

3.

Prof. dr hab. M. Stankiewicz

Synergistyczne oddziaływanie między substancjami o charakterze insektycydów

4.

dr hab. E. Żbikowska, prof. UMK

Stawonogi jako wektory i żywiciele patogenów i pasożytów

5.

dr hab. E. Żbikowska, prof. UMK

Weterynaryjne i medyczne znaczenie kokcydiów

6.

dr hab. E. Żbikowska, prof. UMK (dr T. Napiórkowska)

Ekologia i zróżnicowanie morfologiczne wśród Cheliceromorpha

7.

dr hab. J. Kobak

Wpływ obecności drapieżników na behawior inwazyjnego kiełża Pontogammarus robustoides

8.

dr hab. J. Kobak

Wpływ obecności drapieżników na behawior inwazyjnego kiełża Dikerogammarus villosus

9.

dr hab. M. Szczepanik

Naturalne patogeny owadów – mechanizm działania i praktyczne znaczenie

10.

dr hab. M. Szczepanik

Parazytoidy i ich rola w zwalczaniu szkodliwych owadów

11.

dr hab. M. Szczepanik

Naturalne związki roślinne jako insektycydy

12.

dr hab. M. Szczepanik

Charakterystyka szkodników wybranych roślin uprawnych)

13.

dr hab. M. Szczepanik

Owady-szkodniki sosny zwyczajnej Pinus silvestris


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość