Tematy tygodniowePobieranie 463.9 Kb.
Strona1/14
Data17.06.2016
Rozmiar463.9 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
PLAN  PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

                       WRZESIEŃ     GRUPA  3 - LATKÓW 

 

                           TEMATY   TYGODNIOWE


 

I.                     POZNAJEMY NASZE PRZEDSZKOLE 

 

II.                   PRZEDSZKOLACZEK MAŁY, DUŻY WIE DO CZEGO ŁYŻKA SŁUŻY 

III.                  ZGODNE  ZABAWY  PRZEDSZKOLAKÓW

 

IV.               JESTEŚMY  SAMODZIELNI 

 

     Praca wychowawczo – dydaktyczna oparta na metodzie innowacyjnej „Sojusz metod” E. Arciszewskiej   oraz na elementach ćwiczeń „Kinezjologii edukacyjnej” wg P. Dennisona. 

      

        ZADANIA


 

       zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń – salą zabaw, łazienką, szatnią – omówienie zasad poruszania się po nich;

       przydzielenie znaczków indywidualnych i  nauka ich rozpoznawania;

       opanowanie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk, szczotkowania zębów;

       przyzwyczajanie do umiejętnego i kulturalnego spożywania posiłków – właściwe posługiwanie się sztućcami i kubkiem;

       w czasie odpoczynku nie przeszkadzanie śpiącym kolegom – słuchanie bajek i opowiadań nauczycielki, usypianie z przytulanką;

       zapoznanie z zasadami zgodnej i bezpiecznej zabawy, szanowanie zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce;

       uczenie się używania zwrotów grzecznościowych – dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam;

       zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała;

       nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielka, nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć.

 

 

      I.     POZNAJEMY    NASZE    PRZEDSZKOLE

Poniedziałek


MIŚ  W  PRZEDSZKOLU  (aktywność umysłowa,  muzyczno – ruchowa)

       rozmowa kierowana przez nauczycielkę wprowadzająca dzieci w nowe otoczenie; miś poznaje razem z dziećmi salę, łazienkę, szatnię, kąciki zabaw i zainteresowań; wprowadzenie dzieci w świat zabaw i zajęć w przedszkolu, różnorodnych czynności jakie będą dzieci wykonywać w czasie pobytu w placówce; wysłuchanie wiersza   „Miś” (zb. wł.)

       przydzielenie znaczków indywidualnych i nazywanie ich przez dzieci; samodzielny wybór miejsca przy stoliku;

       zabawa ze śpiewem „Jedzie pociąg”.

 

Wtorek


Z MISIEM  POZNAJEMY  „KĄCIK  PRZYRODY”   (aktywność umysłowa, ruchowa)

       wprowadzenie dzieci w świat przyrody w najbliższym otoczeniu – „kącik przyrody”; zapoznanie z roślinami, eksponatami, zbiorami, akwarium z rybkami;

       omówienie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji kącika, sposobów pielęgnacji i dbania o rośliny i zwierzęta; podglądanie zachowania oraz karmienie rybek w akwarium, oglądanie morskich skarbów (muszle, koralowce, bursztyny)

       wdrażanie dzieci do umiejętnego ustawiania się jeden za drugim podczas zabawy „Jedzie pociąg”


 

Środa


KLOCKI  KOLOROWE  MAŁE  I  DUŻE  (aktywność umysłowa, ruchowa)

       podczas zabaw w kąciku konstrukcyjnym pokazanie dzieciom różnorodnych klocków plastikowych; próby samodzielnego  określania wielkości mały – duży; zachęcenie do wspólnej zabawy – próba wybudowania wieży;

       wysłuchanie wiersza „Przedszkolaczek mały, duży” (zb. wł.); uważne słuchanie, dzielenie się wrażeniami (kto jest mały, a kto duży);

       zabawa ruchowo – naśladowcza „Dwa malutkie misie” oraz zabawa ze śpiewem „Stary niedźwiedź” – doskonalenie umiejętności tworzenia koła i chodzenia w kole;

 

Czwartek


MALUTKI  MIŚ  TAŃCZY Z NAMI DZIŚ  (aktywność muzyczno – ruchowa)

       słuchanie piosenki „Miś różowy” – próby poruszania się przy muzyce, marsz w rozsypce, rytmiczne klaskanie, skakanie obunóż w miejscu;

       zapoznanie dzieci z salą do zabaw rytmicznych oraz panią prowadzącą zajęcia umuzykalniające; demonstracja pianina, dźwięków dochodzących po naciśnięciu klawiszy – samodzielne doświadczenia dzieci;

       wdrażanie do bezpiecznego poruszania się w sali oraz przedszkolu; opanowanie umiejętności wchodzenia i schodzenia ze schodów;

       utrwalenie znajomości znaczków indywidualnych.

 

Piątek


KOLOROWE KREDKI, KOLOROWY ŚWIAT  (aktywność plastyczna,  ruchowa)

       malowanie kredkami świecowymi na dowolny temat; obserwacja umiejętności posługiwania się kredką, zwrócenie uwagi na swobodne kreślenie po kartce; budzenie zadowolenia  dzieci z wykonanej przez siebie pracy;

       wdrażanie do pomocy nauczycielce – samodzielne otwieranie pudełek z kredkami świecowymi i ołówkowymi, umieszczanie ich we właściwych pojemnikach; doskonalenie spostrzegawczości i myślenia;

       zabawa integracyjna „Moje imię” – z piłką prezentacja swojego imienia, budowanie wzajemnego zaufania, utrwalenie imion dzieci;

       zabawa ruchowo – naśladowcza „Dwa malutkie misie” oraz zabawa kołowa „Stary niedźwiedź”.

 

         II.  PRZEDSZKOLACZEK MAŁY, DUŻY WIE DO CZEGO ŁYŻKA  SŁUŻY

Poniedziałek


DO  CZEGO  SŁUŻY ŁYŻKA?

       zestaw ćwiczeń porannych nr 1 wg H. Trawińskiej  „Zabawy rozwijające dla małych  

dzieci” – reagowanie na polecenia nauczycielki;

       teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania I. Salach „Do czego służy” – zapoznanie z bohaterami i ich perypetiami w trakcie posiłku; uwrażliwienie na wykorzystanie sztućców do tego czemu służą; przestrzeganie przed skutkami złego zachowania w trakcie posiłku; uważne oglądanie przedstawienia;

       zabawy rytmiczne przy muzyce: marsz, bieg i wspinanie na palcach, klaskanie; utrwalenie piosenki „Miś różowy”; osłuchanie się z piosenką „Przedszkolaczek” – omówienie treści wysłuchanej piosenki.

 

Wtorek


PRZEDSZKOLNY  OGRÓD  ZZA  OKNA

       z pacynką Jackiem obserwacja ogrodu przedszkolnego – krzewy, drzewa, ptaki, stan pogody; zwrócenie uwagi na bezpieczne ustawianie się przy oknie; doskonalenie spostrzegawczości, zachęcanie do dzielenia się swoimi odczuciami, wrażeniami na temat tego, co widzą, słyszą i czują;

       zabawy słuchowe „odgłosy” – rozróżnianie i nazywanie odgłosów przyrody (zwierzęta, ptaki, deszcz) dźwięków z najbliższego otoczenia (gwizd czajnika,  brzęk talerzy, sztućców);

       zestaw ćwiczeń ruchowych nr1 s. 12 wg I.Salach „Poznanie środowiska społecznego”

 

Środa

PRZEDSZKOLAKI WSZYSTKO POTRAFIĄ

       na podstawie opowiadania I. Salach „Nie potrafię”, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała; nazywanie i pokazywanie poszczególnych części ciała: głowa, tułów, ręka, dłoń, palce, noga; ukazanie skutków niewłaściwego zachowania się przy stole; zachęcanie do samodzielnego jedzenia, właściwego korzystania z nakryć, przestrzeganie przed mówieniem z „pełnymi” ustami;

       zabawy ruchowe z elementami podskoku „Pajacyk” oraz orientacyjno – porządkowa „Balonik”.

 

Czwartek


ŁADNIE  ŚPIEWA  PRZEDSZKOLACZEK

       nauka piosenki powitalnej „Dzień dobry dzieci – dzień dobry pani”; zaspokojenie potrzeby aktywności ruchowej poprzez ruch przy muzyce – prawidłowe reagowanie na zmianę rytmu oraz polecenia nauczycielki (angażowanie narządu słuch i ruchu);

       zagadki słuchowe „Cicho – głośno”; klaskanie zgodne z natężeniem dźwięków;

       utrwalenie melodii i słów piosenki „Przedszkolaczek” – uaktywnienie narządu głosu podczas śpiewu piosenki, omówienie treści piosenki;

       słuchanie wiersza „Niejadek” – ukazanie konieczności zjadania pokarmów niezbędnych dla zachowania zdrowia, bogatych w witaminy, sole mineralne.

 

Piątek


NARYSUJĘ WSZYSTKO TO, CO CHCĘ

       rysowanie kredkami ołówkowymi na temat dowolny zainspirowane oglądaniem znaczków identyfikacyjnych; próba odzwierciedlenia wyglądu znaczka z zachowaniem dużej dowolności; przyzwyczajanie do lekkiego naciskania kredki na papierze; odkładanie kredek do pojemnika;

       wspólne oglądanie wykonanych prac; wystawa prac dzieci w holu przedszkola;

       zabawy ruchowe z elementami podskoku „Pajacyk” oraz orientacyjno – porządkowa „Balonik”

       Zabawa integracyjna „Dłonie” – w kręgu przekazywanie sobie dotyku dłoni.

 

III.              ZGODNE  ZABAWY  PRZEDSZKOLAKÓW
Poniedziałek


WSZYSCY SZANUJEMY ZABAWKI

       zestaw ćwiczeń porannych nr 2 wg  H. Trawińskiej  str. 38;

       słuchanie opowiadania nauczycielki „Kto naprawi szkodę” – ukazanie skutków niewłaściwej zabawy: zepsucie zabawki, budowli z klocków; przedstawienie dzieciom sposobu korzystania z zabawek; poznanie zasad dobrej zabawy – grzeczne zachowanie wobec kolegów, niezabieranie innym zabawek, nieprzeszkadzanie sobie nawzajem, po skończonej zabawie odkładanie zabawek na swoje miejsce;

       zabawy rytmiczne przy muzyce: skoki pajaca, chód na piętach; reagowanie na przerwę w muzyce i podskoki w parach; wysłuchanie piosenki „Dom dla lalek” – omówienie treści piosenki; utrwalenie piosenki „Przedszkolaczek”

 

Wtorek

ZABAWY ZE SŁOŃCEM W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

       spacer po ogrodzie przedszkolnym połączony z obserwacją przyrody; rozwijanie myślenia i poszerzanie wiedzy na temat zjawisk przyrody – zabawa „Deszcz i chmurki” „Słońce i mój cień”; wyszukiwanie cienia drzew i krzewów; zgodne zabawy dzieci na świeżym powietrzu (biegi, pokonywanie przeszkód);

       po powrocie uzupełnianie karty pracy „Słonce i chmurkI” – zamalowywanie odpowiednim kolorem określonej płaszczyzny;

       zestaw ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych nr 2 str. 31 wg I. Salach

 

Środa

ZABAWKA DLA CHŁOPCA I DLA DZIEWCZYNKI

       manipulowanie różnymi przedmiotami – zabawkami na dywanie, przy stolikach, rozwijanie zręczności, koordynacji ruchów oraz wyrabianie sprawności palców; w trakcie zabawy poznawanie określeń przód – tył, góra – dół; zorganizowanie zabawy „Sufit – podłoga” z wykorzystaniem woreczków;

       zabawa ruchowa z elementami równowagi „Chodzimy po szlaczku”” oraz przeskoku „Kolorowe szarfy”

       zabawa ortofoniczna  „Jaka to zabawka” – ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach „pi”, „tut”, „put”; rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez zabawki.


Czwartek

DOM  DLA  LALEK

       nauka słów i melodii piosenki „Dom dla lalek”; zabawa rytmiczno – ruchowa „Słuchaj uważnie, dobieranie się w pary z wykorzystaniem klocków żółtych i zielonych; bieg i podskoki w rozsypce i po obwodzie koła; utrwalenie piosenek „Miś różowy”, „Przedszkolaczek” ;

       słuchanie wiersza „Adaś i koledzy” – o sposobie wykorzystania zabawki do zorganizowania wspólnej zabawy z kolegami;

       przyzwyczajanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych „dzień dobry”, „do widzenia”

 

Piątek

TU KLOCEK CZERWONY, TAM  KLOCEK ZIELONY

       wywołanie radosnego nastroju dzieci poprzez malowanie farbami plakatowymi w czterech kolorach przy użyciu palca lub całej dłoni; zainspirowanie dzieci kolorowymi klockami plastikowymi rozrzuconymi po podłodze; zapoznanie dzieci z możliwością malowania pędzlem; samodzielne wykonanie pracy;

       zabawa ruchowa z elementami równowagi „Chodzimy po szlaczku” oraz przeskoku „Kolorowe szarfy”

       zabawa integracyjna „Magiczny bęben” – ukazywanie pozytywnych cech osobowości

       zabawa tematyczna „W kąciku” lalek” lub „W kąciku samochodowym” – dostarczanie i uściślanie wiadomości o życiu społecznym.

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy