Strona główna

Termin oddania rozwiązań: 7 luty 2014 biologia


Pobieranie 17.78 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.78 Kb.
Zestaw VI ( termin oddania rozwiązań: 7 luty 2014)

BIOLOGIA


 1. Płyn Lugola służy do wykrywania skrobi. Po dodaniu niewielkiej ilości płynu Lugola do kleiku skrobiowego powstaje ciemnoniebieskie zabarwienie świadczące o obecności skrobi. Enzym amylaza ślinowa, rozkładający skrobię, efektywnie działa w temperaturze ludzkiego ciała, w środowisku obojętnym.

Uczniowie, znając powyższe informacje, przygotowali dwie probówki A i B, z taką samą ilością kleiku skrobiowego.

Probówka A

Probówka B

Dodali amylazę ślinową, następnie

ogrzewali probówkę w dłoni przez 7 minut.

Po tym czasie dodali jedną kroplę płynu Lugola


Dodali amylazę ślinową, następnie wstawili probówkę do pojemnika z lodem na 7 minut. Po tym czasie dodali jedną kroplę płynu Lugola

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1 albo 2.

Po dodaniu kropli płynu Lugola ciemnoniebieskie zabarwienie nie wystąpiło w:A.

probówce A

ponieważ

1.

Płyn Lugola został dodany do probówki, w której

nie było juz skrobi, tylko produkt jej trawieniaB.

probówce B

2.

Płyn Lugola został dodany do probówki, w której

amylaza ślinowa była nieaktywna

 1. Wspólną cechą. tej grupy organizmów jest wytwarzanie zarodników, które służą do rozmnażania bezpłciowego. Rozmnażanie płciowe uzależnione jest od obecności wody. Ciało ich może mieć postać ulistnionej łodyżki lub zielonej, blaszkowatej plechy przytwierdzonej do podłoża za pomocą chwytników. Nigdy nie wytwarzają korzeni.

Powyższy opis dotyczy:

 1. mchów

 2. widłaków

 3. skrzypów

 4. paproci

 5. roślin nagozalążkowych 1. Poniżej wymieniono elementy, o które konkurują między osobniki należące do tego samego lub różnych gatunków zwierząt. Wybierz poprawne dokończenie zdania:

Przedmiotem konkurencji wyłącznie wewnątrzgatunkowej jest o konkurencja o:

A. terytorium C. dominację w stadzie

B. pokarm D. dostęp do wodyGEOGRAFIA
1) Przedstawiony na fotografii typ wybrzeża

powstał w wyniku:  1. deflacji

  2. korazji

  3. insolacji
  4. abrazji


2) W wyniku bezpośredniej działalności lodu lodowca kontynentalnego powstaje:

A. morena czołowa


B. pradolina

C. sandr


D. oz
3) Co sądzisz o stwierdzeniu ,,Europa niedługo będzie kontynentem islamu"?FIZYKA
Bryłkę ołowiu o masie 0,5 kg ogrzewano równomiernie, tak jak pokazano na wykresie. Podczas ogrzewania nie zmienił się stan skupienia bryłki ołowiu. Do obliczeń przyjmij ciepło właściwe ołowiu równe 128, ciepło właściwe lodu 2100, ciepło topnienia lodu 335 oraz wartość przyspieszenia ziemskiego 10.


 1. Oblicz moc źródła ciepła. Załóż, że nie było strat ciepła w czasie ogrzewania bryłki ołowiu.

 2. Oblicz, o ile stopni wzrosła temperatura bryłki ołowiu po 10 minutach ogrzewania. Wynik podaj w ˚C.

 3. Oblicz masę lodu o temperaturze 0 ˚C, którą można by stopić, gdyby dostarczono mu 2200 J ciepła. Wynik podaj w gramach.

 4. Oblicz wysokość, na którą można podnieść bryłkę ołowiu wykonując nad nią pracę, równą połowie ilości dostarczonego ciepła w czasie jej całego ogrzewania.

CHEMIA
1)

2)


3)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość