Strona główna

Terminologia geograficzna


Pobieranie 11.35 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar11.35 Kb.
TERMINOLOGIA GEOGRAFICZNA

W tabeli zamieściłam w kolejności alfabetycznej spis terminów i pojęć geograficznych, które powinien znać uczeń aby zdać maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.. Jeśli nie znasz któregoś terminu zajrzyj do Szkolnego Słownika Geograficznego Jana Flisa lub do dowolnej encyklopedii. W bibliotece szkolnej znajduje się również: Encyklopedia Geograficzna, Słownik geologii dynamicznej, Mały słownik geologiczny i wiele innych pozycji, z których możesz skorzystać
 
ablacja - epicentrum

epizodyczna rzeka - mangrowia

masa powietrza - rynna polodowcowa

rysa- zwietrzelinaAblacja
Abrazja
Areozole
Aglomeracja
Aktualizm geologiczny
Akumulacja
Albedo
Alpidy
Aluwium
Amplituda temperatury
Anekumena
Anomalia termiczna
Antropopresja
Antycyklon
Antyklina
Antypasat
Apartheid
Archaik
Archipelag
Astenosfera
Atol
Autonomia
Azymut geograficzny
Azymut magnetyczny
Baranieć
Barchan
Bariera lodowa
Basen artezyjski
Basen oceaniczny
Batolit
Baza erozji
Bilans cieplny atmosfery
Bilans handlowy
Bilans płatniczy
Bilans wodny
Blok kontynentalny
Boksyt
Bonitacja gleby
Bora
Brekcja
Bruk eoliczny (deflacyjny)
Bryza
Bystrze
Chmura - rodzaje
Ciepło utajone
Cofka
Crofesima
Cykl geomorfologiczny
Cykl glacjalny
Cykl krasowy
Cyklon
Cykl pustynny
Cyrk lodowcowy
Czas letni / zimowy
Czas słoneczny
Czas strefowy, urzędowy
Czas uniwersalny
Dajka
Datowanie skał
Deflacja
Delimitacja
Delta
Denudacja
Dezurbanizacja
Diageneza
Długość geograficzna
Doba słoneczna
Dochód narodowy
Dolina ( U i V-kształtna )
Dolina krasowa
Dolina zawieszona
Dorzecze
Draperie
Dryf kontynentów
Dyslokacja
Dział wodny
Dziura ozonowa
Efekt cieplarniany
Egzosfera
Ekliptyka
Ekumena
El Nino
Elektrownia szczytowo-pom.
Emigracja
Endemit
Enklawa
Epejrogeneza
Epicentrum sejsmiczne

 


Epizodyczna rzeka / jezioro
Epoka geologiczna
Era
Eratyk ( głaz narzutowy )
Erozja ( rodzaje )
Estuarium
Eworsja
Fałd , fałdowanie
Feminizacja
Fen
Fiord
Firn
Fleksura
Flisz
Front atmosferyczny
Galaktyka
Gejzer
Geoida
Generalizacja mapy
Geosynklina
Glacjał
Glina zwałowa
Gołoborze
Gołoledź
Gospodarka intensywna
Gospodarka ekstensywna
Góra świadek
Góry młode
Góry zrębowe
Gradient ( baryczny , temp. )
Graniak
Granica zmiany daty
Grzyb skalny
Gytia
Hamada
Hercynidy
Hipocentrum sejsmiczne
Holocen
Horyzont
Migracja
Industrializacja
Infrastruktura
Insolacja
Interglacjał
Intruzja
Inwersja opadowa
Inwersja rzeźby
Inwersja temperatury
Irygacja
Izo- bara , terma , hipsa i in.
Izostazja
Jar
Jądro kondensacji
Jednostka astronomiczna
Jezioro dys-,oligo-,eutroficz.
Jonosfera
Kabotaż
Kaldera (maar)
Kalendarz gregoriański
Kaptaż
Klif
Klimat
Konurbacja
Konwekcja
Konwergencja
Korazja
Kras
Kryptodepresja
Krzywa hipsograficzna
Kuesta
Kwaśne opady
Lakolit
Lapilla
Lej depresyjny
Liman
Litosfera
Lityfikacja
Luka stratygraficzna
Łańcuch górski
Łupliwość minerału
Magnetosfera
Makia
Mangrowia (namorzyny)

 


Masa powietrza
Meander
Megalopolis
Metamorfizm
Mgła
Minerał skałotwórczy
Młodoglacjalny krajobraz
Monoklina
Monokultura
Monsun
Morena ( rodzaje )
Nacjonalizacja
Nadir
Nek
Nifesima
Nisza abrazyjna
Niwelacja
Niż ( wyż ) baryczny
Noc polarna ( dzień )
Nunatak
Obryw
Odwzorowanie kartograficz.
Odmłodzenie rzeźby
Okluzja
Okres wegetacyjny
Orbita
Orogeneza
Ostaniec
Osuwisko
Oś niebieska
Ozonosfera
Pangea
Pak lodowy
Pasat
Pełzanie
Peneplena
Perydotytowa sfera
PKB (Produkt. Kraj. Brutto)
Peryglacjalna strefa
Piarg
Platforma abrazyjna
Platforma akumulacyjna
Plejstocen
Plutonizm
Płaszczowina
Płaszcz Ziemi
Płyta tektoniczna
Płytowa budowa
Pływy ( przypływ syzygijny, kwadrowy)
Pogoda
Pokład
Polder
Pole firnowe
Polje
Ponor
Poziom glebowy
Praca transportowa
Pradolina
Prąd morski
Prąd strumieniowy
Prąd konwekcyjny
Proces adiabatyczny
Deglomeracja
Przełom rzeczny
Przyrost kompensacyjny
Przyrost naturalny
Przyrost rzeczywisty
Punkt rosy
Radiacja
Regresja morska
Rekultywacja
Relikt
Reprywatyzacja
Reurbanizacja
Retencja
Ripplemarki
Rok świetlny
Rosa
Rozpad blokowy
Rów oceaniczny
Rów tektoniczny
Ruch masowy
Rewa
Rygiel skalny
Ryft
Rynna polodowcowa
 

 
 Rysa
Sandry
Sejsze
Sfera niebieska
Siła Coriolisa
Skala mapy
Skala twardości ( minerały )
Skała macierzysta
Skała piroklastyczna
Skamieniałość przewodnia
Skorupa ziemska (sial.sima)
Slumsy
Smog
Soczewka
Spadek rzeki
Spływ błotny
Spreading ( Spreding )
Stalaktyt ( -gmit , gnat )
Starorzecze
Stopień geotermiczny
Stratosfera
Stratowulkan
Strefa aeracji
Strefa klimatyczna
Strefa saturacji
Strefy oświetlenia
Struktura agrarna
Struktura skały
Subdukcja
Subekumena
Suburbanizacja
Synklina
System górski
Szachownica pól
Transformacja masy powiet.
Transpi racja
Trąba powietrzna ( tornado )
Triangulacja
Troposfera
Tsunami
Tuf wulkaniczny
Twardziel
Upwelling
Urbanizacja
Uskok
Ustrój rzeczny ( reżim )
Uwał
Użytki zielone
Wadi ( Uedy )
Warstwa czynna
Warstwa wodonośna
Warstwica
Warstwowanie skały
Wąwóz
Wieloletnia zmarzlina
Wierzchowina
Wietrzenie ( fiz, chem., biol.)
Wilgotność powietrza ( względna , bezwzględna )
Woda artezyjska ( sub- )
Woda krasowa
Wody zaskórne , gruntowe, wgłębne, głębinowe
Wody ekonomiczne
Wody terytorialne
Wulkan tarczowy
Wulkan tufowy
Wybrzeża ( rodzaje )
Wydma paraboliczna
Wygłady i rysy lodowcowe
Wysad ( diapir )
Wywierzysko
Wyż baryczny
Wyż ( niż ) demograficzny
Zamróz
Zenit
Zielona rewolucja
Zlewisko
Zwierciadło swobodne, napięte
Zwietrzelina

  


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość