Strona główna

Test z wiedzy topograficznej


Pobieranie 28.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.66 Kb.

………………………………………………………………….(imię i nazwisko)


………………………………………………………………….

(nazwa szkoły)


………………………………………….....................................

(nr drużyny)

ELIMINACJIE WOJEWÓDZKIE

TEST Z WIEDZY TOPOGRAFICZNEJ

SZKOŁY PONDSTAWOWE

 1. Kto był autorem przewodników turystycznych: „Marmury kieleckie dawniej i dziś”, „Chęciny i okolice”, „Łysogóry – przewodnik krajoznawczy”, „Góry Świętokrzyskie”:

   a/ Sylwester Kowalczewski                                       

   b/ Edmund Massalski

   c/Aleksander Patkowski

2.Rok 2011 ogłoszony jest w PTTK Rokiem:

   a/ Przyrody

   b/ Turystyki Rodzinnej                               

   c/ Turystyki Wodnej3.Pierwsze schronisko turystyczne w Górach Świętokrzyskich powstało w:

   a/ Bodzentynie

   b/ Nowej Słupi

   c/ Świętej Katarzynie                                                     4. Muzeum, które nosi imię ostrowieckiego działacza PTK Mieczysława Radwana to:

   a/ Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi           

   b/ Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi

   c/ Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum w Starachowicach

 

5. Myśl stworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zrodziła się podczas wycieczki jaką odbył w roku 1885 Aleksandr Janowski:

   a/ do ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe

   b/ do ruin zamku w Chęcinach

   c/ do ruin zamku w  Ogrodzieńcu                              6.Odznakę turystyki pieszej /OTP/ można zdobywać na obszarze:

   a/ Europy

   b/ Rzeczypospolitej Polskiej                                                              

   c/ Świata7.Popularną odznakę turystyki pieszej /OTP/ uzyskuje się po zdobyciu:

   a/ 60 punktów w tym za zwiedzanie najwyżej 10 punktów

   b/ 60 punktów w tym za zwiedzanie najwyżej 15 punktów              

   c/ 60 punktów w tym za zwiedzanie najwyżej 20 punktów 8. Popularna odznaka „Turysta Przyrodnik” przedstawia dziewięćsił na tle:

   a/ zielonym                                                                                                                            

   b/ niebieskim

   c/ żółtym9. Za zwiedzanie ścieżki przyrodniczej zalicza się na odznakę „Turysta Przyrodnik” punktów:

   a/  2


   b/  3                                                          

   c/  4                                    10. Turysta w kategorii wiekowej 11 – 15 lat dla uzyskania odznaki turystyki górskiej /GOT/ w stopniu popularnym, musi zdobyć punktów:

   a/ 40


   b/ 50                                                                             

   c/ 60


11. Poziomnica to linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości:

   a/ względnej

   b/ bezwzględnej                                                          

   c/ podanej w cm12. Jaki kierunek świata wskazuje słonce o godz.12:00

   a/ południowy                                      

   b/ północny                                                            

   c/ wschodni13. Wartość azymutu podajemy w:

   a/ metrach

   b/ milimetrach

   c/ stopniach                                                                              14. Gwiazda Polarna znajduje się w gwiazdozbiorze:

   a/ Mała Niedźwiedzica                                         

   b/ Wielka Niedźwiedzica

   c/ Wielkiego Wozu15. Jaka jest skala mapy, jeśli 4 cm na mapie odpowiada 1 km w terenie:

   a/ 1 : 50 000                                                 

   b/ 1 : 10 000

   c/ 1 : 25 000                                              16.Pomiaru kierunku na mapie dokonuje się wykorzystując:

   a/ cyrkiel

   b/ kompas                                                                                                       

   c/ podziałkę liniową17.Gwiazda Polarna wskazuje kierunek północny:

   a/ geograficzny                                                             

   b/ magnetyczny

   c/ topograficzny18. W jakim kierunku należy wędrować z Nowego Skoszona do Mirogonowic:

…………………………………………………………………………………………….19. Na załączonej mapie znajdź najwyższe wzniesienie. Ile wynosi jego wysokość: 

……………………………………………………………………………………………….20. Z odnalezionego na mapie najwyższego wzniesienia wyznacz azymut do kościoła

      w Nagorzycach:…………………………………………………………………………………………………©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość