Strona główna

Test z wiedzy topograficznej


Pobieranie 30.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.44 Kb.

………………………………………………………………….(imię i nazwisko)


………………………………………………………………….

(nazwa szkoły)


………………………………………….....................................

(nr drużyny)

ELIMINACJIE WOJEWÓDZKIE

TEST Z WIEDZY TOPOGRAFICZNEJ

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1. Autorem prac: „Podróże historyczne po ziemiach polskich”  „Pamiętników czasów moich” jest:

   a/ Julian Ursyn Niemcewicz                                 

   b/ Stanisław Staszic

   c/ Ludwik Zeiszmer2. Kto był autorem wydanego w 1900 roku przewodnika: „Wycieczki po kraju”:

   a/  Aleksander Patkowski

   b/ Aleksander Janowski                                       

   c/ Sylwester Kowalczewski3. Imię Jana Pazdura nosi:

   a/ Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi

   b/ Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum w Starachowicach                   

   c/ Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi4. Autorem przewodników turystycznych: „Marmury kieleckie dawniej dziś”, Chęciny i okolice”, „Łysogóry – przewodnik krajoznawczy”, „Góry Świętokrzyskie” jest:

   a/ Sylwester Kowalczewski                                       

   b/ Edmund Massalski

   c/Aleksander Patkowski5. Gdzie w 1939 roku zostało otwarte nowoczesne Szkolne Schronisko Turystyczne w Górach Świętokrzyskich /czynne do dziś/:

   a/ w Bodzentynie

   b/ w Nowej Słupi                                          

   c/ w Świętej Katarzynie                                                   6. Obecnie jedyne Muzeum Regionalne PTTK w województwie świętokrzyskim prowadzi oddział w:

   a/ Kielcach

   b/ Sandomierzu

   c/ Starachowicach                                                           7.Górska Odznaka Turystyczna /GOT/ została ustanowiona w roku:

   a/ 1935                                                                                 

   b/ 1950

   c/ 19608. Zdobycie 120 punktów jest warunkiem uzyskania małej brązowej górskiej odznaki turystycznej /GOT/, gdy się jest w kategorii wiekowej:

   a/  8 – 10 lat

   b/ 11- 15 lat                                                         

   c/ 16- 50 lat                                                               9.Aby zdobyć małą srebrną odznakę „Turysta Przyrodnik” należy uzyskać:

   a/  100 punktów w ciągu 3 lata

   b/  200 punktów w ciągu 4 lat                                            

   c/  300 punktów w ciągu 5 lat                                                                         10. Na odznakę „Turysta Przyrodnik” za uzyskanie uprawnień opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody zaliczane jest:

   a/  10 punktów                               

   b/   8 punktów                                                                     

   c/   5  punktów                                                 

 

11. Najstarszą  regionalna odznaką  województwa świętokrzyskiego, jest odznaka:

   a/ Szlakiem 1000 - lecia po Ziemi Kieleckiej                               

   b/ Turysta Świętokrzyski

   c/ Turysta Ziemi Koneckiej12. Aby określić kierunek świata przy pomocy słońca i zegara należy na słońce skierować:

   a/ wskazówkę godzinową                                                         

   b/ wskazówkę minutową                      

   c/ punkt na tarczy oznaczający godz. 1213. W jakim gwiazdozbiorze znajduje się Gwiazda Polarna:

   a/ Mała Niedźwiedzica                                                            

   b/ Orion

   c/ Wielki Wóz14. Jaka jest skala mapy jeśli 5 cm na mapie odpowiada 1 km:

   a/ 1:50 000

   b/ 1:20 000                                                                           

   c/ 1: 5 00015.Azymut 45 o wyznacza kierunek:

   a/ północno – wschodni                              

   b/ północno – zachodni

   c/ południowo – zachodni16. Na mapie w skali 1: 50 000 azymut z punktu A do punktu B wynosi 30 o. Gdy skalę mapy zmieni się na 1:10 000 to azymut ten:

   a/ zmniejszy się

   b/ pozostanie bez zmian                                  

   c/ zwiększy się17. Azymutem nazywamy:

   a/ kąt zawarty miedzy kierunkiem poziomym a kierunkiem na szczyt wzniesienia

   b/ kąt zawarty między kierunkiem północnym a kierunkiem ma dany punkt, mierzony w  

       kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara                                                                

   c/ kąt położenia kierunku marszu w stosunku do słońca, mierzony w kierunku zgodnym z

      ruchem wskazówek zegara18. Na załączone mapie w skali 1: 25 000 oblicz powierzchnię terenu zielonego przy Leśniczówce Szczytniak we Wronowie:

………………………………………………………………………………………………19.Oblicz na załączonej mapie ile wynosi odległość drogowa: od mostu na Dobruchnie

    do  linii energetycznej przecinającej miejscowość Wałsnów:

…………………………………………………………………………………………………

20. Oblicz azymut z najwyższego punktu na mapie do mostu na rzece Dobruchnie:

…………………………………………………………………………………………………                                     


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość