Strona główna

to tylko przejazd do Orszy I nocleg. Wśród uczestników podróży byli m in.: płk Zenon Zgoła – sekretarz zg sslw rp, ppłk Benedykt Siemaszko – prezes Krakowskiego Oddziału sslw rp, ppłk Jan Ptasiński – prezes Lubelskiego Oddziału sslw


Pobieranie 10.3 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.3 Kb.
W dniach 4 – 9 sierpnia br. członkowie SSLW RP uczestniczyli w podróży patriotyczno-historycznej na Białoruś i do Rosji organizowanej przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach współpracy z miastami partnerskimi Łuchawicy w Rosji i Orsza na Białorusi. Pierwszy dzień (4.08.) to tylko przejazd do Orszy i nocleg. Wśród uczestników podróży byli m. in.: płk Zenon Zgoła – sekretarz ZG SSLW RP, ppłk Benedykt Siemaszko – prezes Krakowskiego Oddziału SSLW RP, ppłk Jan Ptasiński – prezes Lubelskiego Oddziału SSLW RP, płk Henryk Czyżyk – sekretarz Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału SSLW RP gen bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz i wielu innych.

W drugim dniu (5.98.) podczas przejazdu do Łuchawicy w Katyniu nastąpiło spotkanie z attache wojskowym przy Ambasadzie Polski w Moskwie – płk. Jarosławem Nawrotkiem, jego zastępcą – ppłk. Radosławem Jeżewskim oraz konsulem polskim w Smoleńsku – Michałem Greczyło. Obecna też była pracownica Memoriału Katyńskiego – Ludmiła Azarowa. Attache wojskowi towarzyszyli nam do końca oficjalnych uroczystości, do 7 sierpnia. W Katyniu złożono wiązanki kwiatów pod pomnikami ofiar rosyjskich czystek z 1937 roku oraz pomordowanych około 4400 polskich oficerów w 1940 roku. W Katyniu została zamordowana jedyna kobieta – pilot 3 pułku lotniczego, ppor. pil. Janina Antonina Lewandowska. Zwiedzono muzeum, istniejące przy Memoriale.

Po krótkim przejeździe – Smoleńsk. Złożono wieniec oraz zapalono znicz na miejscu upamiętniającym katastrofę prezydenckiego Tupolewa Tu-154M na podejściu do lotniska w 2010 roku. Miejsce upadku – ogrodzone i zarośnięte.

W późnych godzinach wieczornych dojechaliśmy do ośrodka „Saturn” koło Łuchawicy.

We wtorek 6 sierpnia do południa odbyła się wizyta naszej delegacji w Łuchawicy. Krótkie powitanie przez mera Łuckowickiego Municypalnego Rejonu – Anatolija Aleksiejewicza Michajłowa. Zwiedzono Muzeum Łuchawickie, w którym zgromadzono m. in. pamiątki przekazane przez Mińsk Mazowiecki podczas poprzednich trzech wizyt oraz pamiątki wojenne. Osobliwością tego muzeum jest czaszka nosorożca, jedna z sześciu znalezionych na terenie Rosji. Ponadto znajduje się w nim model pierwszego okrętu wojennego Rosji „Orzeł”, zbudowanego w XVII wieku właśnie w Łuchawicy. Następnie złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem poświęconym 14 bohaterom II Wojny Światowej, wywodzącym się z Rejonu Luchawickiego.

Przed Domem Kultury „Start” naszą delegację powitano chlebem i solą przez członkinie zespołu ludowego „Lubuszki”. W oficjalnych wystąpieniach w Domu Kultury , w tym mera Łuchawicy, viceburmistrza Mińska, polskiego attache obrony i weterana wojennego – Wasilija Jakowlewicza Jakutina, wiele słów poświęcono 70 rocznicy powstania 1 DP im. Tadeusza Kościuszki oraz 1 plm „Warszawa” i 2 plnb „Kraków” oraz związanym z tym początkom braterstwa broni.

W części artystycznej na scenie wystąpił zespół „Lubuszki”, kwatret „Harmonia”, Aleksander Ryżkow i zespół tańca współczesnego „Styl”. Z Polski koncert dała orkiestra z Mińska Mazowieckiego. Po południu delegacja udała się do Grigoriewskoje – miejsca formowania naszych pułków lotniczych. Uczestników uroczystości powitał burmistrz Gazoprowodska – Igor Anatoljewicz Bałochin. Dom Kultury z Gazoprowodska przygotował okolicznościową uroczystość, poświęconą 70-leciu formowania 1 plm „Warszawa” i 2 pnb „Kraków” oraz 10-leciu odsłonięcia pomnika. Po złożeniu wiązanki kwiatów, udano się na pobliski cmentarz, gdzie są pochowani lotnicy polscy i radzieccy, którzy zginęli w Grigoriewskoje, w tym pierwszy dowódca eskadry lotnictwa myśliwskiego – kpt. Wacław Kozłowski. Tutaj także złożono wiązanki kwiatów. Dalszy ciąg uroczystości przeniósł się do pobliskiego Gazoprowodska.

Po złożeniu wiązanki pod pomnikiem Bohaterów II Wojny swiatowej, przed Domem Kultury powitano nas chlebem i solą, wystąpiły zespoły artystyczne, a burmistrz Gazoprowodska wykonał solo piosenkę. Duże uznanie mieszkańców uzyskał koncert orkiestry z Mińska Mazowieckiego. Po wspólnej kolacji wrócono do miejsca zakwaterowania.

Następnego dnia, tj 7 sierpnia delegacja udała się do Riazania. Na rogatkach obwodu riazańskiego zostaliśmy powitani z niezwykłą serdecznością przez wicegubernatora obwodu riazańskiego. Dziewczyny w strojach ludowych witały nas chlebem i solą. Dalej pod Pomnikiem Braterstwa Broni w Riazaniu, po okolicznościowych przemówieniach wicegubernatora Andrieja Szewieliowa, wicemera Riazania, naszego attache wojskowego, wiceburmistrza Mińska Mazowieckiego i innych, zostały złożone wiązanki kwiatów. Wiązanki kwiatów zostały też złożone pod pomnikiem upamiętniającym powstanie 1 Dywizji Piechoty im Tadeusza Kościuszki. Po wspólnym obiedzie nasza delegacja zwiedziła pobliskie Muzeum Wojsk Powietrzno-Desantowych. W pomieszczeniach muzeum została tez oficjalnie zakończona wizyta w Rosji.

8 sierpnia był dniem przejazdu na nocleg do Orszy.

9 sierpnia udano się na miejsce historycznej bitwy pod Lenino. Zapalono znicz pod pomnikiem bitwy oraz zwiedzono muzeum. Na pobliskim cmentarzu złożono wiązankę kwiatów. Złożone tam są imiennie doczesne szczątki tych, którzy zginęli w boju oraz zmarli w wyniku odniesionych ran. Wymienieni są też ci, którzy podczas bitwy zaginęli bez wieści.

Po powrocie do Orszy, w Aleji Miast została wmurowana tablica pamiątkowa z nazwą Mińska Mazowieckiego, jako symbol współpracy miast partnerskich. Po tym akcie udano się w dalsza podróż do kraju.Podczas całej wizyty byliśmy niezwykle serdecznie przyjmowani przez władze i mieszkańców odwiedzanych miejscowości, zawsze witani chlebem /bardzo smaczny/ i solą. Wciąż żywa jest pamięć o wydarzeniach z lat II wojny światowej, o powstaniu wojsk polskich w Związku Radzieckim, o wspólnej walce i zawartym w tamtych latach i trwającym dziesiątki lat – braterstwie broni. Podczas składania wiązanek kwiatów, każdy uczestnik naszej delegacji otrzymywał czerwonego goździka, by mógł osobiście uczestniczyć w akcie składania hołdu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość