Strona główna

„Traviata” Giuseppego Verdiego Cele lekcji


Pobieranie 14.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.51 Kb.

„Traviata” Giuseppego Verdiego
 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


Zapoznanie uczniów z tematyką i problematyką opery Giuseppego Verdiego „Traviata”. Omówienie i przedstawienie głównych bohaterów dzieła scenicznego. Wskazanie historii powstania utworu oraz wysłuchanie i percepcja poszczególnych części opery.
  1. Umiejętności


Uczeń potrafi:

 1. Omówić tematykę i problematykę opery „Traviata” Giuseppego Verdiego.

 2. Przedstawić i omówić główne postaci występujące w operze.

 3. Wyjaśnić pojęcie bell canto.

 4. Omówić historię powstania omawianej opery.

 5. Rozpoznać i nazwać fragmenty wysłuchanych części „Traviaty”.

 6. Wskazać podstawowe cechy stylu Verdiego.


 1. Metoda i forma pracy


Metoda opisu z elementami pogadanki. Percepcja muzyczna. Analiza muzyczna – praca w grupach. Forma ćwiczeniowa.
 1. Środki dydaktyczne


   1. Stanowisko do odtwarzania płyt.

   2. Nagranie CD lub video opery „Traviata G. Verdiego.

 2. Karta pracy ucznia.

 3. Partytura opery.

4. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


   1. Sprawdzenie obecności.

   2. Powtórzenie wiadomości poprzez odpytanie jednej osoby z trzech ostatnich lekcji.

   3. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min.)  1. Faza realizacyjna


   1. Przedstawienie historii powstania opery „Traviata” Giuseppego Verdiego oraz najważniejszych i charakterystycznych jej elementów (metoda opisu). Omówienie stylistyki utworu.

 • Notatka:

Verdi zetknął się ze sztuką Dumasa podczas swojej wizyty w Paryżu w 1852 roku. i od razu uznał, że świetnie nadaje się na libretto opery. Mimo to przez pewien czas wahał się, czy jej tematyka nie zrazi publiczności. Ostatecznie librecista i przyjaciel Verdiego Francesco Piave złagodził obyczajowy wydźwięk oryginału. Nadał jej całkiem nowy tytuł (wł. traviata - zabłąkana) pod którym wystawiono ją w Wenecji. Okazała się skandalem – publiczność nie przywykła jeszcze do oglądania kurtyzan na scenach operowych. Autor nie poddał się – w następnym roku wystawił ją pod zmienionym tytułem (Violetta) i w realiach z czasów Ludwika XIV. Tym razem opera odniosła sukces i na stałe wpisała się w kanon operowy. Dzisiejsza krytyka uważa Traviatę, za najdoskonalsze i zupełnie nowatorskie dzieło kompozytora. Podkreślana jest kameralna atmosfera opery (w przeciwieństwie do większości utworów Verdiego np. Aidy), wartość literacka libretta, oraz nastrojowość muzyki, która świetnie wyraża i podkreśla uczucia bohaterów.

   1. Przedstawienie (metodą opisu) bohaterów opery „Traviata” Verdiego oraz omówienie tematyki dzieła.

 • Notatka:

Bohaterowie:

 • Violeta Valery – kurtyzana

 • Alfred Germontkochanek Violetty

 • Flora Bervoix – przyjaciółka Violetty

 • Giorgio Gamoniojciec Alfreda

 • Angina – służąca Violetty

Treść opery:

Opera rozgrywa się w Paryżu w drugiej połowie XIX wieku. Violetta, piękna i młoda kurtyzana porzuca swoje wesołe, aczkolwiek puste życie i odwzajemnia miłość młodego arystokraty Alfreda Germonta. Ojciec Germonta potajemnie spotyka się z Violettą i żąda od niej, aby rozstała się z Alfredem, gdyż związek ten przynosi ujmę rodzinie Germontów. Violetta jest ciężko chora. Poświęca swą miłość i opuszcza Alfreda. Ten nie znając powodu jej odejścia obraża ją publicznie. Violetta opuszcza paryskie salony i pozbawiona przyjaciół zmaga się z nieuleczalną chorobą. W ostatniej chwili odnajdują ją Alfred z ojcem błagając o przebaczenie. Violetta umiera w objęciach ukochanego prosząc go, aby odnalazł szczęście w objęciach młodej dziewczyny, a ona będzie się za nich modlić z nieba.(25 min.)
  1. Faza podsumowująca


   1. Wysłuchanie i percepcja fragmentów opery „Traviata” lub obejrzenie przedstawienia na video.

   2. Zapisanie notatki do zeszytu.


(10 min.)

5.Bibliografia


a. J. Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia., Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.
 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia


Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji „Traviata” Giuseppego Verdiego.
  1. Zadanie domowe©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość