Strona główna

Trawienie związków azotowych w przedżołądkach Aktywność ruchowa żołądka wielokomorowego


Pobieranie 31.81 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.81 Kb.
Tekst prezentacji mgr Sibilli Berwid do kolokwium 4.

Trawienie związków azotowych w przedżołądkach

Aktywność ruchowa żołądka wielokomorowego
Odruchowa regulacja i koordynacja skurczów przedżołądków umożliwia wykonanie skomplikowanych ruchów , w wyniku których pokarm
jest mieszany. Może być on skierowany z powrotem do jamy ustnej w celu powtórnego przeżucia bądź do następnych odcinków przewodu pokarmowego.

1) skurcz czepca, jego treść przelewa się do predsionka żwacza

2) skurcz przedsionka żwacza, gęste i cięższe części treści wracają do czepca; lżejsze przechodzą do górnego worka żwacza

3) skurcz górnego worka żwacza, przemieszczenie się gazów do przedsionka, mieszanie treści i wyciskanie płynu który spływa do dolnego


worka żwacza

4) skurcz worka dolnego który przesuwa płynną część do przedsionka

5) skurcz worka ślepego dolnego który usuwa gazy do worka górnego

Po krótkiej przerwie pojawia się druga część cyklu także od podwójnego skurczu czepca. Dodatkowo występuje ruch gazów i przesuwanie


ich w okolice wpustu (przygotowanie do odbijania)
Przeżuwanie, odłykanie, odbijanie


 • Procesy występujące u zwierząt z rozwiniętymi przedżołądkami, charakterystyczne dla przeżuwaczy

 • Przeżuwanie  czas zależy od udziału pasz objętościowych, włóknistych. Pokarm rozdrobniony skraca czas przeżuwania

 • Odłykanie  jest to odruch, powrót treści przez przełyk i gardło do jamy ustnej.Udział włoknistych składników powoduje że w 2 fazie cyklu skurcz czepca jest silniejszy i przesuwanie treści w okolicę wpustową żwacza. W momencie wdechu pokarm jest zasysany i wspomagany
  przez ruchy antyperystaltyczne przełyku kęs dostaje się powtórnie do jamy ustnej gdize jest rozcierany ok. 1 min i powtórnie połykany

 • Odbijanie gazów  średnio w ciągu godziny powstaje u krowy ok. 25-35l gazów: CO2, CH4, H,H2S; ich proporcje zależą od składu karmy
  i jego struktury. Produkowany gaz zbiera się w górnym worku żwaczowym, odsłaniając okolice wpustu. Odruch rozpoczyna się pobudzeniem presoreceptorów zlokalizowanych w okolicach wpustu i wrażliwych na ciśnienie gazów. Odbijanie odbywa się rytmicznie 1-2 min w ilości
  0,5-1,7l


Drobnoustroje


 • Przedżołądki nie wydzielają żadnych własnych enzymów. Zachodzi w nich trawienie autolityczne  dzięki enzymom zawartym w paszy;
  oraz trawienie dzięki enzymom bakteryjnym i pierwotniaczym

 • Warunki w żwaczu: beztlenowość, pH 6-7, temp. ok. 40°C

 • Bakterie i pierwotniaki stanowią około 10% płynu żwaczowego, bakterii jest ok. 109 w 1 ml, a pierwotniakow ok. 106

 • Białko przechodzące do trawieńca w 70% jest pochodzenia bakteryjnego a w 30 % pierwotniaczego

Główne rodzaje drobnoustrojów występujących w żwaczu

 • Bakterie

z rzędów: Pseudomonadales i Eubacteriales; z rodzaju:

 • Ruminococcus; Eubacterium; Clostridium; Bacteroides; Streptococcus

 • Pierwotniaki

z podtypu Ciliata: Isotricha; Dasytricha; Entodinium; Diplodinium
Przemiany związków azotowych w żwaczu


 • Istotą przemian białka w żwaczu jest zdolność bakterii do enzymatycznego rozkładu białka pokarmowego,oraz do syntezy białka nie tylko
  z aminokwasów ale też ze związków azotowych niebiałkowych (NPN): Mocznik; Amoniak; Siarczan amonu; Węglan amonu;.

 • Z białka roślinnego jak i z azotu niebiałkowego powstaje białko bakteryjne. Bakterie służą jako pokarm dla pierwotniaków.

 • Aminokwasy są wykorzystywane w całości przez bakterie do budwoy ich białka lub ulegają przemianom dezaminacji, transaminacji, dekarboksylacji

 • W wyniku dezaminacji powstaje ketokwas (który wchodzi w cykl przemian cukrowych LKT) oraz grupa aminowa która przekształca się
  w amoniak.

 • Amoniak wydalany poza bakterie może być wykorzystany przez inne bakterie lub krwią przekazany do wątroby, gdzie syntezowany jest
  z niego mocznik, który może być usuwany przez nerki lub odzyskiwany do sliny i żwacza gdze jest wykorzystywany przez bakterie posiadające enzym ureazę.


Trawienne funkcje trzustki oraz wątroby
Procesy trawienne w jelitach

 • Jelito cienkie  od zwieracza odźwiernikowego do zwieracza jelita biodrowego

 • Jelito grube  od zwieracza jelita biodrowego do odbytu

 • TRANSPORT TREŚCI W JELITACH

 • STR. 402 – 406 (Krzymowski)Trawienie skrobi przez amylazę trzustkową – określanie aktywności soku trzustkowego metodą Wohlgemutha


 • Skrobia adsorbuje cząsteczki jodu w przeciwieństwie do mniejszych cząsteczek cukru (deskstryny, maltoza), tak więc zanika zdolność barwienia się jodem.

 • Wykonujemy szereg rozcieńczeń soku trzustkowego w 10 probówkach, następnie dodajemy skrobię i inkubujemy 30 min.

 • Po oziębieniu probówek dodajemy po jednej kropli roztworu jodu, niebieskie zabarwienie wskazuje na brak enzymu i obecność skrobi. Bierzemy do obliczeń ostatnią probówke w której skrobia została rozłożona.

 • Jednostka amylazy to ilość enzymu która rozkłada 1 mg skrobi


Rola żółci w procesie trawienia tłuszczu


 • Enzymy lipolityczne soku trzustkowego wykazują aktywność w środowisku lekko zasadowym, reakcję przyśpiesza emulgacja tłuszczów
  oraz możliwość działania w fazie wodnej na dużej powierzchni

 • Dodajemy odpowiednie ilości soku trzustkowego świeżego/gotowanego, żółci, wody oraz oleju następnie inkubujemy przez 30 min

 • Dodajemy do każdej kolbki po 1-3 krople fenoloftaleiny, po oziębieniu miareczkujemy NaOH


Soki trawienne w jelitach

 • Do dwunastnicy dostaje się treść mocno rozwodniona, posiadająca tylko kilka procent suchej masy

 • Od początku następuje gwałtowne wchłanianie wody oraz zagęszczanie treści

 • Do tego narządu wydzielane są: sok trzustkowy, żółć, a także wydzielina gruczołów jelitowych

 • W jelitach są wchłaniane wszystkie substancje odżywcze


Aktywność wydzielnicza trzustki

 • Część zewnątrzwydzielnicza  produkuje sok trzustkowy, komórki gruczołowe / pęcherzykowe produkują enzymy soku:

 • Trypsynogen

 • Chymotrypsynogen

 • Amylazę trzustkową

 • Lipazę

 • Karboksypeptydazy

 • Fosfolipaza

 • Nukleazy

Komórki śródpęcherzykowe  wydzielają wodę oraz elektrolity (wodorowęglany) • Część wewnątrzwydzielnicza  wyspy trzustki produkujące:

 • Insulinę

 • Glukagon

 • Polipeptyd trzustkowy PP

 • Somatostatynę

Obie te części są ze sobą połączone siecią naczyń oraz unerwione przez naczynia układu autonomicznego
Właściwości soku trzustkowego

 • Sok jest izotoniczny względem krwi, odczyn lekko zasadowy pH 7,0-8,0, składa się z alkalicznego płynu (rola wodorowęglanów) i enzymów:

 • Proteolitycznych

 • ENDOPEPTYDAZY (trypsyna, chymotrypsyna)

 • EGZOPEPTYDAZY (karboksypeptydazy)

 • Amylolitycznych  amylaza, maltaza

 • Lipolityczne  lipazy

 • Nukleazy


Regulacja wydzielania soku trzustkowego

 • Główne różnice mają charakter ilościowy; u przeżuwaczy nie ma spontanicznego wydzielania soku trzustkowego w okresie międzytrawiennym (pies), gdyż mamy do czynienia z ciągłym dopływem treści do dwunastnicy i permanentną fazą jelitową

 • Krzymowski str. 409-410Żółć

 • Żółć pęcherzykowa jest ok. 10x gęstsza niż wątrobowa (wchłanianie wody i soli)

 • pH 7,4-8,0

 • U konia i bydła żółć jest zielonkawa od biliwerdyny, a u psa i świni brunatna od bilirubiny
 • Sole kwasów żółciowych  główne składniki organiczne żółci;

 • Kwas glikocholowy – jego przewaga u zwierząt mięso i wszystkożernych.

 • Kwas taurocholowy – przeważa u roślinożernych, a szczególnie u bydła

 • Barwniki żółciowe  to produkty rozpadu hemu w układzie siateczkowo-śródbłonkowym

 • Bilirubina i biliwerdyna pod wpływem bakterii w jelicie grubym zamienia się w barwnik kału – sterkobilinę, który częściowo jest wchłaniany do krwi dając barwnik moczu – urobilinogen

 • Występuje też zestryfikowany cholesterol, lecytyny, tłuszcz obojętny, wolne kwasy tłuszczowe i śladowe ilości białka


Regulacja wydzielania żółci

 • Drażnienie nerwów błędnych

 • Sekretyna dwunastnicza,gastryna, histamina, glukagon, sole kwasów żółciowych

 • Przy pokarmach bogatych w tłuszcze wydzielana jest przez jelita cholecystokinina która stymuluje wydzielanie żółci z woreczka


Trawienie białek w jelitach


 • Endopeptydazy  rozszepiają wewnętrzne wiązania w białku

 • Trypsyna – rozbija wiązania lizyny lub argininy przez grupę karboksylową (COOH)

 • Chymotrypsyna – rozbija wiązania tryptofanu lub tyrozyny przez grupę karbonylową (CO)

 • Egzopeptydazy  rozszepiają wcześniej już pocięte białka;

 • Karboksypeptydazy – mają zdolność do odszczepiania aminokwasów na końcach peptydu


Trawienie cukrów w jelitach


 • Do dwunastnicy docierają cukry pochodzenia roślinnego (skrobia, dwucukry) oraz zwierzęcego (glikogen)

 • Amylaza trzustkowa  dwunastnica, rozkłada skrobię do maltozy

 • Enzymy enterocytów jelito cienkie, (maltaza, laktaza, izomeraza) rozkładają dwucukry

 • Enzymy bakteryjne  jelito grube, mają aktywność amylo i celulolityczną; u świni 30-35%, a u konia 40-45% celulozy jest fermentowane


Trawienie tłuszczów w jelitach


 • Trójacyloglicerole kwasów tłuszczowych są trudno rozpuszczalne w wodzie i mało podatne na działanie enzymów trawiennych

 • W obecności kwasów żółciowych i białka, dochodzi do spadku napięcia powierzchniowego. Kuleczki tłuszczu ulegają dyspersji, tworząc drobną emulsję – zachodzi emulgacja tłuszczy

 • Lipazy atakują tłuszcze na powierzchni kuleczki, uwalniając kolejno kwasy tłuszczowe, aż do chylomikronów wchłanianych z krwią


Przykładowe pytania na kolokwium


 • W jaki sposób obliczamy aktywność amylolityczną soku trzustkowego metodą Wohlgemutha?

 • Jaki mają wpływ jony chlorkowe na aktywność amylazy trzustkowej? Opisz doświadczenie wykonywane na zajęciach.

 • Jaką rolę spełnia żółć w procesie trawienia tłuszczy. Od jakich barwników zależy kolor żółci u przeżuwaczy i zwierząt wszystkożernych?

 • Opisz aktywność wydzielniczą trzustki. Wskaż gdzie powstają poszczególne produkty i gdzie są wydzielane.

 • Opisz i scharakteryzuj pod kątem aktywności litycznej min. trzy grupy enzymów soku trzustkowego.

 • Opisz trzy różne enzymy trawiące białka soku trzustkowego.

 • Opisz trawienie cukrów w jelitach. Uwzględnij różne miejsca i enzymy działające w całych jelitach.

 • Opisz różnice w regulacji wydzielania soku trzustkowego między psem a krową.

 • Podaj skład żółci, uwzględnij różnice między przeżuwaczami a zwierzętami wszystkożernymi.

 • Co to są sole kwasów żółciowych? Skąd się biorą?

 • Opisz w jaki sposób są trawione tłuszcze w dwunastnicy, gdzie są wchłaniane i w jakiej postaci.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość