Turnusy rehabilitacyjne dla dzieciPobieranie 73.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar73.61 Kb.
KAWĘCZYNIAK

PISMO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KAWĘCZYNN
r 4 (244) 25 marca 2006r. Ukazuje się od X 1995r. Nakład 300egz.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koninie informuje, że w okresie wakacji organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  1. Wad i chorób układu ruchu,

  2. Chorób układu oddechowego

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu ruchu zorganizowane zostaną we własnych ośrodkach Kasy tj. W Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie od 23.07 do 12.08.2006r.
Dla dzieci z chorobami układu oddechowego w :

Sanatorium Uzdrowiskowym „Limba” w Piwnicznej w terminie od 19.07. do 8.08.2006r.
Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, ewentualnie pobiera emeryturę lub rentę rolniczą. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,

  2. Wiek dziecka od 7 do 15 lat (nieukończone 16)

  3. Podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko – wniosek można pobrać w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS

  4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w stosunku do których Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekły stopień niepełnosprawności skutkujący koniecznością wypłat zasiłku pielęgnacyjnego.

  5. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 150 zł. W przypadku, gdy sytuacja materialna lub rodzinna (sieroty, półsieroty, rodziny niepełne) uniemożliwia dokonanie wpłaty, dyrektor oddziału może obniżyć jej wysokość lub zwolnić od jej wniesienia

  6. Koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości ceny biletów PKS i PKP 2 kl

( w obie strony) pokrywają rodzice(opiekunowie prawni )

  1. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do ośrodka w dniu rozpoczęcia turnusu i z powrotem.


Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby oddziału pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci .

J.K

2

II Miejsce Samorządowców Gminy Kawęczyn w

VII Mistrzostwa Samorządów w Halowej Piłce Nożnej
Sukcesem naszych samorządowców zakończyły się VII Mistrzostwa Samorządów w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Galewie 25.02.2006 roku. W siódmej edycji mistrzostw uczestniczyło siedem samorządów z powiatu tureckiego. Wyniki rywalizacji naszego zespołu w grach eliminacyjnych przedstawiały się następująco:

Kawęczyn – Malanów 5:2 (M. Dereszewski 4, K.Filipiak 1)

Kaweczyn – Brudzew 6:3 (M.Dereszewski 3, K.Filipiak 2, E.Jacek 1)

Kaweczyn – Przykona 4:3 ( M.Dereszewski 2, J. Rykowski 1, K. Filipiak 1)

W grach eliminacyjnych nasz zespół zajął I miejsce i spotkał się z drużyną Starostwa Powiatowego w grze półfinałowej.Kawęczyn – Starostwo 5:4 ( M.Dereszewski 2, K.Filipiak 2, J. Rykowski 1)

W finale Mistrzostw nasz zespół uległ nieznacznie drużynie z BrudzewaKawęczyn – Brudzew 1:2 (E.Jacek)

Klasyfikacja końcowa mistrzostw:

1. Brudzew

2. Kawęczyn

3. Starostwo

4. Władysławów

5. Malanów

6. Tuliszków

7. PrzykonaNasz zespół wystąpił w składzie: Błaszczyk Andrzej, Dereszewski Mirosław, Filipiak Krzysztof, Jacek Jerzy, Jacek Edmund, Krawczyk Jan, Niestrata Leszek, Nowak Jan, Olek Marek, Rykowski Jacek – wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki a Ks. Mirosław Dereszewski został dodatkowo uhonorowany za zdobycie największej ilości bramek w całych mistrzostwach.

mol

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU

W dniu 9 lutego 2006 r. w Przedszkolu Gminnym w Kowalach Pańskich odbył się bal przebierańców. Zorganizowały go panie: Renata Goślińska i Małgorzata Mielczarek. Wszystkie dzieci przebrały się za różne postacie, takie jak: biedronka, lis, zorro, policjant, księżniczka, Indianka, batman, Czerwony Kapturek, Bob budowniczy, pirat. Jednak największą popularnością cieszyła się księżniczka oraz zorro. Dzieci wraz z nauczycielkami bawiły się przy pięknej muzyce. Bal karnawałowy został upamiętniony zdjęciami, które robiła w czasie zabawy pani dyrektor Dorota Młynarska. Na koniec imprezy dzieci otrzymały paczki ze słodyczami.

M.M.

3

KARNAWAŁOWA ZABAWA”

Już od wielu lat Szkoła Podstawowa w Tokarach organizuje dla uczniów i ich rodziców „Choinkę noworoczną”. Impreza ta pełni ważną rolę w integracji mieszkańców przybywających na to niecodzienne spotkanie ze szkołą, która jest jednym z ważniejszych ośrodków życia kulturalnego na wsi.

Tegoroczna choinka odbyła się 11 lutego w sali OSP w Głuchowie i jak zwykle miała swój niepowtarzalny urok.

Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: Starosta Powiatu Tureckiego pan Krzysztof Kolenda, Wójt Gmniy Kawęczyn pan Jan Nowak, proboszcz parafii Tokary ks. Antoni Janicki, proboszcz parafii Głuchów ks. Stanisław Kiermasz, prezes OSP Głuchów pan Alojzy Czechowski, radni Gminy Kawęczyn pan Ryszard Jaśkiewicz i pan Janusz Jeżykowski oraz nauczyciele – emeryci: pani Alicja Osiewała i pani Maria Nykiel.

Jak co roku impreza rozpoczęła się występami uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycieli przygotowali program artystyczny prezentujący predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Uczniowie klas 0 – III zaprezentowali tańce i piosenki, a uczniowie klas starszych zaprezentowali swoje umiejętności kabaretowe i taneczne. Wszyscy podziwiali stroje artystów, wykonane przy pomocy rodziców, którzy chętnie włączają się we wszystkie działania szkoły.

Program artystyczny podobał się widowni, o czym mogły świadczyć gromkie brawa jakimi zostali obdarzeni młodzi artyści.

Po zakończeniu programu artystycznego rozpoczęła się wspaniała zabawa przy muzyce.

W tany ruszyły nie tylko dzieci ale również ich starsze rodzeństwo, rodzice i licznie przybyli goście.

Punktem kulminacyjnym imprezy była licytacja przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski. W tym roku licytowano: piłkę z podpisami zawodników drużyny piłkarskiej „TUR Turek”, tort przygotowany przez panią Beatę Goślińską oraz zestaw sportowy (plecak i koszulka). Dużą atrakcją była Loteria Fantowa zorganizowana również przez SU.

Zabawa noworoczna była przednia. Wszyscy bawili się wspaniale i chętnie uczestniczyli w zabawach i pląsach organizowanych przez zespół muzyczny. Zabawa zakończyła się o godz. 1900, ale już za rok spotkamy się znowu. Dzieci odjeżdżały wesołe i szczęśliwe, tym bardziej, że w perspektywie miały ferie zimowe i propozycje zajęć przygotowanych przez szkołę.

Już we wtorek – 14 lutego odbył się kulig po najbliższej okolicy. W organizacji „Zimowej wycieczki” pomogli nam rodzice uczniów. W imprezie wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Zabawa była wspaniała. W lesie czekało na nas ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski. Dzieci spragnione zabawy rozpoczęły „bitwę na śnieżki”, w którą włączyli się wszyscy uczestnicy

kuligu. Następnie organizatorzy przewieźli nas w okolice pałacu w Chocimiu, a następnie

wróciliśmy do szkoły.

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować państwu: Okońskim, Sambor i Jaroma za wspaniałą organizację imprezy.

Kolejną atrakcją dla dzieci zorganizowaną przez szkołę był wyjazd do kina na film pt. „Opowieści z Narnii”, a w piątek – 17 lutego uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w grze w tenisa stołowego. Dla zwycięzców przygotowano pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Tegoroczne ferie powitały nas typowo zimową pogodą ale to nie przeszkadzało dzieciom w aktywnym wypoczynku. Z nowym zapasem sił przystąpią do nauki w II semestrze.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania: rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w organizację zabawy choinkowej i panu Zdzisławowi Wisny za wsparcie rzeczowe naszej środowiskowej imprezy, osobom biorącym udział w licytacji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie za gościnność i pomoc.


K.K

4
I n f o r m a c j a
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Kawęczyn, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.Nr 132, poz.622 z późn.zm.) wszyscy mieszkańcy gminy, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do wywozu ścieków i nieczystości z szamb przydomowych na oczyszczalnię ścieków w Kawęczynie.

Jednocześnie informujemy, że uprawnionymi do wywozu ścieków są :

1. Zakład Usług Komunalnych "EKO-GAP" s.c.G.Kropidłowski, D.Piąstka zam. Kowale

Pańskie-Kolonia tel. Nr (063) 288-72-69.

2. Pan Andrzej Miłowski zam. Kowale Pańskie , tel. Nr (063) 288-72-63

3. Pan Zdzisław Nowak zam.Wojciechów, tel. Nr (063) 288-53-09.T.K.


WYTYCZNE

GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

DLA HODOWCÓW DROBIU
Główny Lekarz Weterynarii ,biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt związaną z grypą ptaków , przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie

ryzyka szerzenia się choroby.


Zalecenia dla hodowców drobiu – chów przyzagrodowy, zaleca się:

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych,

- przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem

uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,

- przechowywanie pasz , pokarmu i poideł w pomieszczeniach zamkniętych

- w razie padnięcia drobiu zgłosić natychmiast lekarzowi weterynarii

- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem

- wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu

- osoby utrzymujące drób w chowie przyzagrodowym nie powinny być zatrudnione w

przemysłowych fermach drobiu

Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypą.

U.B

O g ł o s z e n i e
Sprzedam okno „trójkąt”, uchylne o wymiarach 1600x 800

Cena do uzgodnienia.Wiadomość: nr telefonu (063) 2885214


5
OFERTA EDUKACYJNA DLA GIMNAZJALISTÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

w Liskowie ul. Leśna 1

tel.(062) 76 34 042
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -

3 lata Klasa Sportowa

TECHNIKUM - 4 lata

EKONOMICZNE - zawód: technik ekonomista

AGROBIZNESU - zawód: technik agrobiznesu

HANDLOWE - zawód: technik handlowiec

OCHRONY ŚRODOWISKA - zawód: technik ochrony środowiska

GEODEZJI – zawód: technik geodeta
LICEUM PROFILOWANE - 3 lata

profil:

ekonomiczno-administracyjny

zarządzania informacją 

Do dyspozycji uczniów jest:

1. kawiarenka internetowa

2. sala gimnastyczna

3. siłownia

4. radiowęzeł

5. sprzęt audiowizualny: kamera video, skanery, odtwarzacz DVD

6. skomputeryzowana biblioteka

Nasza szkoła:

1. organizuje i umożliwia odbywanie praktyk zagranicznych w Niemczech

2. zapewnia stypendia socjalne i naukowe

3. zakwaterowanie w internacie z pełnym wyżywieniem (150 zł miesięcznie)
SPRZEDAM

Sprzedam akordeon 80 – cena do uzgodnienia. Milejów, tel. 63 2886212


Sprzedam ziarno kukurydzy TURNI, 90% kiełkowania, cena 1zł/1kg t. 693882862


6
INFORMACJE SPORTOWE
Szymon Woźniak i Andrzej Wesołowski finalistami

II Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Szachach i Warcabach
W dniu 4 marca w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbyły się

II Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Szachach i Warcabach. Otwarcia Mistrzostw dokonali Pan Edward Krawczyk - Prezes LZS „Orzeł Kawęczyn” oraz Pan Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, którzy ufundowali nagrody dla pierwszych trzech zawodników biorących udział w rywalizacji szachowej i warcabowej oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich pozostałych uczestników.

V-ce Starosta Turecki - Pan Krzysztof Kolenda był fundatorem pucharów dla zwycięzców mistrzostw w szachach i warcabach. Klasyfikacja końcowa mistrzostw:Szachy

1. Szymon Woźniak

2. Jarosław Siemiątkowski

3. Antoni WyrębskiWarcaby

1. Andrzej Wesołowski

2. Jarosław Siemiątkowski

3. Tomasz Musiałowski


m

ol

Kawęczyniak” Wydawca: Urząd Gminy w Kawęczynie, Biuro Rady Gminy

62-704 Kawęczyn, tel. (63)2885014 (31), tel/fax2785792

Miesięcznik od nr 2/06 – ukazuje się 25 każdego miesiąca

e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl , www.kaweczyn.pl

Gazetka dostępna bezpłatnie w placówkach handlowych

na terenie gminy, u wydawcy i na stronie internetowej.

7

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH
W dniu 25 lutego 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich. Było to już ostatnie zebranie, kończące kampanię sprawozdawczo-wyborczą w jednostkach OSP na terenie gminy Kawęczyn. Zebranie otworzył witając zebranych Prezes Sylwester Górnicki. Z ramienia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Walne Zebranie obsługiwali: Prezes Zenon Tomczyk, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, Członek Prezydium ks. Antoni Janicki (Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego) i Członek Prezydium Jan Adamczyk. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, asp.sztab. Mirosław Ratyński z Komendy Powiatowej PSP w Turku, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Edward Michalak, Kierownik Przedstawicielstwa TUiR "WARTA" SA w Turku Edward Krawczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich Magdalena Wiatrowska, Radni Rady Powiatu Tureckiego i Rady Gminy Kawęczyn z terenu działania jednostki, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz sołtysi. Po przedstawionych sprawozdaniach i planach oraz krótkiej dyskusji Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie w głosowaniu jawnym absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie po krótkim wprowadzeniu przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka odbyły się w głosowaniu jawnym wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011 oraz Delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, których składy przedstawiają się następująco:

ZARZĄD OSP

1. Prezes - Sylwester Górnicki

2. Naczelnik - January Mikołajczyk

3. Wiceprezes - Andrzej Papierkowski

4. Zastępca Naczelnika - Jan Gośliński

5. Sekretarz - Tadeusz Krupiński

6. Skarbnik - Zenon Glapiński

7. Gospodarz - Franciszek GórnickiKOMISJA REWIZYJNA OSP

1. Przewodniczący - Józef Ochocki

2. Wiceprzewodniczący - Andrzej Jaworski

3. Sekretarz - Krystian KrawczykPRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE

1. Sylwester Górnicki - Prezes

2. January Mikołajczyk - Naczelnik

DELEGACI NA IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE

1. Sylwester Górnicki - Prezes

2. January Mikołajczyk - Naczelnik

3. Andrzej Papierkowski - Wiceprezes

4. Jan Gośliński - Zastępca Naczelnika

5. Tadeusz Krupiński - Sekretarz

6. Zenon Glapiński – Skarbnik
Z.T


8
POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 25 lutego 2006 roku w Domu Kultury we Władysławowie odbyły się VIII Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Eliminacje przeprowadzone zostały w dwóch etapach w trzech grupach wiekowych:

- I grupa wiekowa - uczniowie szkół podstawowych (15 uczestników),

- II grupa wiekowa - uczniowie szkół gimnazjalnych (17 uczestników),

- III grupa wiekowa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (5 uczestników).

Eliminacje przeprowadziła Komisja Turniejowa w składzie:

1. Przewodniczący - st.kpt. Robert Bącała - Starszy Specjalista Wydziału Kontrolno-

Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Turku,

2. Sekretarz - Zenon Tomczyk - Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku,

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie,

3. Członek Komisji - Henryk Symonowicz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP

RP w Turku,

4. Członek Komisji - Józef Lewandowski - Komendant Gminny ZOSP RP we Władysławowie,

5. Członek Komisji - mł.asp. Cezary Śmigielski - Komenda Powiatowa PSP w Turku.

Z terenu gminy Kawęczyn w eliminacjach uczestniczyli zajmując następujące miejsca:

- Adrian Lejman, Szkoła Podstawowa w Kawęczynie - miejsce V po pierwszym etapie z ilością

26 pkt. Na 40 możliwych i III w końcowej klasyfikacji,

- Damian Jakubasz, Szkoła Podstawowa w Tokarach Pierwszych - miejsce VI-VII po pierwszym

etapie z ilością 25 pkt. Na 40 możliwych,

- Mateusz Bartosik i Artur Dewicki, Gimnazjum w Kowalach Pańskich - miejsca XI-XIII po

pierwszym etapie z ilością 28 pkt. Na 40 możliwych.

Pierwsze miejsca w poszczególnych grupach kwalifikując się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim zajęli:

- I grupa wiekowa - Mateusz Majtka, Szkoła Podstawowa w Boleszczynie, Gmina Przykona,

- II grupa wiekowa - Karol Soja, Gimnazjum w Tuliszkowie, Gmina Tuliszków,

- III grupa wiekowa - Andżelika Rojek, Liceum Ogólnokształcące w Turku.


Wszyscy zawodnicy biorący udział w drugim etapie oraz najmłodsza zawodniczka i najmłodszy zawodnik otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Z.T.
Posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
W dniu 17 marca 2006 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie.

Wiodące tematy posiedzenia to m.in.:

- podsumowanie kampanii sprawozdawczo - wyborczej w jednostkach OSP. Poniżej

przedstawiamy materiały na ten temat,

- przygotowanie IX Zjazdu Oddziału Gminnego, podczas którego zostaną wybrane władze

gminne Związku na lata 2006- 2011. Zjazd odbędzie się 22 kwietnia w OSP Kawęczyn,

- przygotowanie gminnych obchodów "Dnia Strażaka". Gospodarzem tegorocznych obchodów

święta strażaków jest OSP Głuchów. Uroczystości zaplanowano na 20 maja,

- przygotowanie powiatowego spotkania z druhami odznaczonymi Złotym Znakiem Związku

OSP. W roku bieżącym spotkanie to odbędzie się na terenie gminy Kawęczyn, w OSP

Skarżyn, w dniu 24 maja.

B.G.
9
PODSUMOWANIE WALNYCH ZEBRAŃ W OSP
W okresie od 8 stycznia do 25 lutego 2006 roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Wszystkie zebrania obsłużone zostały przez członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie jak również uczestniczyli w nich inni zaproszeni goście. Podczas tych zebrań dokonano podsumowania działalności za okres sprawozdawczy i minioną kadencję, po których we wszystkich jednostkach OSP udzielono jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy ustępującym Zarządom. Przyjęto również plany działania na 2006 rok oraz dokonano wyboru nowych władz OSP, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie oraz delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Podczas wyborów nastąpiły zmiany w składach Zarządów i Komisji Rewizyjnych w poszczególnych jednostkach OSP.

1. OSP w MARIANOWIE: W nowym Zarządzie nie ma dotychczasowych Wiceprezesów:

Franciszka Kołudy i Andrzeja Wojdy (nieobecni na Walnym Zebraniu). Wybrano jednego

Wiceprezesa, którym został dotychczasowy Członek Zarządu Kazimierz Kowalski oraz

dwóch nowych Członków Zarządu: Karola Rosiaka i Mariusza Tomczaka. W związku z

rezygnacją dotychczasowych członków nastąpiła zmiana całego składu Komisji Rewizyjnej

oraz zwiększono jej skład do 5-ciu osób, a Przewodniczącym został Paweł Iwaniak.

2. OSP w ŻDŻARACH: Dotychczasowego Kronikarza Ryszarda Nowaka zastąpił Zbigniew

Banasiak, a Gospodarza Kazimierza Kałużnego - Bogdan Cepiński. Komisja Rewizyjna

została zwiększona do 5-ciu osób, a z jej dotychczasowego składu pozostał tylko

Przewodniczący Jerzy Brzeziński.

3. OSP w MILEJOWIE: Dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Leszka Walczaka zastąpił

Włodzimierz Filipczak - jeden z dotychczasowych Wiceprezesów, Skarbnika Jana Misiaka -

Janusz Skurka, Gospodarza Tomasza Tyrakowskiego - Roman Kwaśniewski, a Członka

Zarządu Jana Walczaka - Krzysztof Tomczyk. Wybrano również Kronikarza, którym został

Daniel Piąstka. Dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Laskowski

został jej Wiceprzewodniczącym, a Pawła Antczaka i Jana Jasiaka zastąpili: Jan Misiak,

któremu powierzono funkcję Przewodniczącego oraz Leszek Walczak jako Członek Komisji.

4. OSP w GŁUCHOWIE: Prezesem Zarządu został dotychczasowy Naczelnik Krzysztof

Kwinciak, a funkcję Naczelnika objął jego syn Adrian Kwinciak dotychczasowy Członek

Komisji Rewizyjnej. Wiceprezesa Alojzego Czechowskiego zastąpił dotychczasowy

Kronikarz Piotr Wypych, a Sekretarza Mariana Budę - Jarosław Pasik. Funkcję Kronikarza

powierzono Mariuszowi Grzesiakowi dotychczasowemu Członkowi Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Gidelskiego zastąpił Alojzy Czechowski,

a z jej poprzedniego składu pozostał tylko Stanisław Rosiak.

5. OSP w KAWĘCZYNIE: W nowym Zarządzie nie ma dotychczasowych Wiceprezesów:

Zenona Tomczyka Kazimierza Krajewskiego, którzy nie wyrazili zgody na kandydowanie do

Zarządu. Wybrano jednego Wiceprezesa, którym został dotychczasowy Naczelnik Henryk

Rosiakowski, a jego miejsce zajął dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Dytwiński. Dotychczasowy Zastępca Naczelnika Sylwester Kasprzak pozostał w

składzie Zarządu jako Członek Zarządu, a jego miejsce zajął Rafał Gil. Wybrano dwóch

nowych Członków Zarządu: Józefa Jasiaka i Bartłomieja Maćczaka, natomiast w składzie

Zarządu nie ma Gospodarza. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej poszerzonej do 5-ciu

osób został Jarosław Binkowski, a z jej dotychczasowego składu pozostał tylko Marek Pusty.

6. OSP w TOKARACH: Dotychczasowego Naczelnika Tadeusza Bąka zastąpił Kazimierz

Michalak, Zastępcę Naczelnika Krzysztofa Macudzińskiego - Tomasz Musiałowski,

Sekretarza Jana Jatczaka - Andrzej Krotowski, a Kronikarza Zygmunta Tomczaka

dotychczasowy II Zastępca Naczelnika Dariusz Piątkowski. Nowym Członkiem Zarządu10

wybrany został Krzysztof Kolenda. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w nowym

i zwiększonym do 5-ciu osób składzie wybrany został Zygmunt Tomczak.

7. OSP w BĘDZIECHOWIE: Dotychczasowego Gospodarza Przemysława Węckowskiego

zastąpił jego ojciec Jan Węckowski. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

powierzono dotychczasowemu Członkowi Komisji Andrzejowi Calakowi.

8. OSP w SKARŻYNIE: Dotychczasowego Kronikarza Ryszarda Augustyniaka zastąpił

Stanisław Jaśkiewicz pełniący do tej pory funkcję Członka Komisji Rewizyjnej. Członka

Zarządu Jana Jasiaka zastąpił Jan Gruszczyński pełniący poprzednio funkcję II Zastępcy

Naczelnika. Do składu Zarządu wybrany został Gospodarz Robert Adamczyk, który

dotychczas pełnił tę funkcję poza składem Zarządu. Komisja Rewizyjna została zwiększona

do 5-cio osobowego składu.

9. OSP w KOWALACH PAŃSKICH: Dotychczasowego Naczelnika Arkadiusz Przybyłę zastąpił

January Mikołajczyk. Zmieniony został cały skład Komisji Rewizyjnej, a funkcję

Przewodniczącego pełni obecnie Józef Ochocki.

Szczegółowe informacje z przebiegu zebrań zamieszczone są na stronie internetowej przy poszczególnych jednostkach OSP oraz ma łamach "Kawęczyniaka". Zbiorcze zestawienia składów osobowych Zarządów i Komisji Rewizyjnych OSP na kadencję 2006-2011, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011 oraz delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie przedstawia załącznikO G Ł O S Z E N I E
Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie z a p r a s z a do organizowania różnego rodzaju imprez okolicznościowych, tj.

- wesela,

- chrzciny,

- komunie,

- urodziny,

- stypy, itp.

na sali wyposażonej w chłodnię, kuchnię, magazyn i zastawę kuchenną na 180 osób. Możemy zapewnić także profesjonalne wykonanie i obsługę wszystkich uroczystości po konkurencyjnych cenach.

Tel. kontaktowy - 063 2886842Serdecznie zapraszamy!

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze „Kawęczyniaka” podaliśmy dwie błędne informacje : Na stronie 10 w informacji o „I Halowym Turnieju Piłki Nożnej Członków OSP” w istocie IV miejsce zdobyła drużyna OSP Milejów a V miejsce OSP Turek.

Na stronie 11 w Tytule winno być: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Tokarach.

Za powstałe błędy przepraszamy.
: dir -> zalacznik -> wiadomosc -> 855
wiadomosc -> Zawody Konne Kawęczyn 2010
wiadomosc -> Zawody Konne Kawęczyn 2011
wiadomosc -> Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie z dnia 20 października 2006 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów
wiadomosc -> Nr 5 (245) 25 kwietnia 2006r. Ukazuje się od X 1995r. Nakład 300 egz. „Najśmieszniejsza skarbonka”
wiadomosc -> Protokół Nr I/200 I sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 listopada 2006 roku w sali wiejskiej w Zbęchach Polu
wiadomosc -> Prorgam konferencji
855 -> SKŁady osobowe zarząDÓw ochotniczych straży pożarnych gmina kawęczyn
wiadomosc -> Uchwała Nr xiv/75/03 Rady Miasta I Gminy Buk z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie: powołania Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu I Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp
wiadomosc -> Protokół nr xxiii/2005 XXIII sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 roku w sali wiejskiej w Bielewie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy