Strona główna

Twórcze zainteresowanie zawodem” Warsztaty dla nauczycieli w ramach Jesiennych Zespołów Metodycznych odbędą się w dniu 24 listopada 2011r


Pobieranie 9.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.88 Kb.
Twórcze zainteresowanie zawodem”

Warsztaty dla nauczycieli w ramach Jesiennych Zespołów Metodycznych
odbędą się w dniu 24 listopada 2011r.

Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Politechnika Koszalińska zaprasza: dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, kierowników praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów teoretycznych i praktycznej nauki zawodu na wspólne warsztaty. Warsztaty są formą realizacji porozumienia o współpracy zawartego z Politechniką Koszalińską.Jesienne Zespoły Metodyczne - „Twórcze zainteresowanie zawodem”
Organizatorzy:

Politechnika Koszalińska,

Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych Unii Europejskiej, Subregion Koszalin,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.


Termin spotkania: 24.11.2011r. (czwartek), godz.: 1500

Miejsce warsztatów:

Politechnika Koszalińska

75-620 Koszalin, ul. Śniadeckich 2,

blok G (Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej),

sala 4 (parter),
Uczestnicy: dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele przedmiotów teoretycznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
Program spotkania:
Przywitanie uczestników przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Tomasza Krzyżyńskiego.

Informacja o działalności dydaktyczno-naukowej Uczelni: przedstawi Prorektor do spraw Kształcenia prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński (10-15 min).Informacja o 7-ym Programie Ramowym (badania i rozwój technologiczny
2007-2013) jako głównym instrumencie Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań
w Europie: przedstawi mgr Maria Pelc (10-15 min).


 1. Wykład wprowadzający:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Madej:
  „Rola geotechniki w budownictwie„ - (około 40 min)

 • prof. dr hab. inż. Henryk Budzisz:
  „Co się dzieje po kliknięciu myszką – delegacyjny model obsługi zdarzeń” - (około 40 min)


 1. Przerwa na poczęstunek: kawa, herbata, ciastka.

 2. Realizacja zajęć praktycznych w laboratoriach

W zależności od zainteresowań nauczycieli, proponujemy realizację ćwiczeń w laboratoriach:

 • Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów – prowadzi dr inż. Radosław Patyk

Modelowanie i symulacja procesów technologicznych

Badanie procesów walcowania gwintów

 • Laboratorium Inżynierii Produkcji – prowadzi dr inż. Wojciech Musiał

Systemy wirtualne w projektowaniu procesów obróbki części maszyn

Badanie topografii powierzchni

Prezentacja modułowej budowy mobilnych robotów.

 • Laboratorium dydaktyczne fizyki oraz inżynierii biomedycznej

Programowalne urządzenia mechatroniki: automatyka, napęd, sterowniki.

 • Laboratorium Techniki Próżniowej – prowadzi dr inż. Andrzej Czyżniewski

Metody pomiaru próżni

 • Laboratorium Nanotechnologii – prowadzi dr inż. Andrzej Czyżniewski

Wytwarzanie i badanie właściwości twardych warstw

 • Laboratorium Technologii Żywności i Żywienia Człowieka – prowadzi inż. Aldona Bać

Ocena skuteczności masowania mięsa na wyroby typu kebab.

Ocena technologiczno-wypiekowa mąki.


Przewidziany czas na warsztaty – około 3 godzin


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość