Strona główna

Twórczość plastyczna w świetlicy


Pobieranie 14.08 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.08 Kb.
Barbara Kozera

Twórczość plastyczna w świetlicy

Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej chcą najczęściej spędzać ten czas na zabawach ruchowych lub sportowych; lubią również zajęcia plastyczne oraz muzyczne. Mniej chętnych jest do zabaw dydaktycznych czy zajęć z wykorzystaniem literatury. Pamiętając o tym i o dużej potrzebie ruchu dzieci w wieku wczesnoszkolnym, podjęłam kilka lat temu próbę przeprowadzenia w naszej świetlicy zajęć z wykorzystaniem aktywności fizycznej i twórczości plastycznej. Próba powiodła się, a uczniowie byli zaskoczeni, zadowoleni z zajęć i wzbogaceni o nowe doświadczenia.

Od tego czasu organizuję tego typu zajęcia dla kolejnych uczniów przychodzących do świetlicy. Uczestnicy malują coraz śmielej, energiczniej, wykorzystują coraz większą płaszczyznę papieru. Potrafią słuchać i uruchamiać swoją wyobraźnię. Zajęcia te rozszerzają świat ich doznań, rozwijają swobodną ekspresję, poczucie swobody. Szczególnie jest to zauważalne u dzieci nieśmiałych i zamkniętych w sobie.

U uczniów, którzy na co dzień siedzą w ławkach, piszą lub rysują na małym arkuszu bloku rysunkowego, zajęcia te wywołują również zmęczenie fizyczne. W trakcie pracy uruchomione zostają stawy i mięśnie, które zwykle nie pracują.

Zajęcia mogą być prowadzone w świetlicach szkolnych, środowiskowych, terapeutycznych, na lekcjach kształcenia zintegrowanego.
Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: Twórczość plastyczna jako metoda edukacji dzieci.

Czas trwania: 60 minut.

Uczestnicy: uczniowie klas I – III.

Formy: zbiorowa, indywidualna, jednolita.

Metody: praktyczne: pokaz, podające: wyjaśnienia, pogadanka, eksponujące: pokaz połączony z przeżyciem.

Utwory do wykorzystania:

J. M. Jarre: First Rendez-Vous. Second Rendez-Vous, Part 1, Part 2; Calypso, part 3;

F. Chopin: Mazurek G-dur op.24 nr 2, Preludium H-moll op.28 nr 6, Walc Des-dur op. 6, Mazurek D-dur op.33 nr 2; A. Vivaldi: Cztery pory roku; C. Saint-Saëns: Carnival of the Animals; F. Schubert: Serenada, Ave Maria; R. Schumann: Marzenie; M. Oldfield: Voyager.

Cele:


 • rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego,

 • poszerzanie świata doznań i zdolności ekspresji,

 • osiągnięcie większej swobody ruchów,

 • wzbudzanie szacunku dla twórczości.

Osiągnięcia

Uczeń potrafi: • słuchać muzyki i przeobrażać ją w obraz,

 • słuchać i pracować w skupieniu.

Uczeń:

 • rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela.

Materiały: duże arkusze szarego papieru, farby, pędzle, kubki, folia.

Przebieg zajęć

Przed zajęciami należy przygotować warsztat pracy – rozłożyć folię na podłodze, ułożyć przybory malarskie: pędzle, farb, duże arkusze szarego papieru, kubki na wodę. Następnie uczniowie są proszeni o zdjęcie butów. Każde dziecko otrzymuje pędzel, kubek z wodą i staje przed wybranym arkuszem papieru rozłożonym na podłodze. Nauczyciel wprowadza w temat zajęć krótką pogadanką: Dziś będziecie artystami malarzami, którzy pracują nad swymi pracami, tworzą dzieła plastyczne dla samego tworzenia i dla samych siebie.  1. Malowanie wodą do muzyki. Wyobraźcie sobie, że jesteście artystami ciężko pracującymi także fizycznie, że musicie zamalować ten duży arkusz papieru. Linię pędzla połączycie z linią melodyczną, czyli będziecie malować do muzyki. To, co słyszycie, starajcie się zamienić w obraz. Słuchając muzyki, uruchomcie swoją wyobraźnię. Dzieci malują jednym pędzlem, słuchając muzyki. Wskazane jest, aby muzyka o szybszym rytmie była przeplatana muzyką wolniejszą. Następnie dzieci malują dwoma pędzlami oburącz na dwóch arkuszach papieru, rozciągając się jak najbardziej (w tym czasie dziecko, którego arkusz jest malowany przez kolegę, przygląda się pracy innych; po 2 minutach zmiana).

  2. Inne malowanie. Dzieci wczuwają się w artystów niemających rąk, malując ustami i stopami.

  3. Poruszanie swego ciała w rytm muzyki. Nauczyciel mówi: Narzędziami do malowania będą wasze ręce. Stań za koleżanką/kolegą, jej/jego ręka jest pędzlem, artysta ma moc sprawczą, pędzel jest posłuszny, oddany artyście. Dzieci malują:

 • jedną ręką w powietrzu,

 • dwiema rękami,

 • głową (należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo; to ćwiczenie można ewentualnie opuścić),

Dzieci stają naprzeciw siebie i malują siebie w powietrzu; ich ręce są pędzlami. Wszystkie ruchy wykonywane są ostrożnie, ale szeroko, do muzyki.

 1. Malowanie farbami. Uczniowie wybierają sobie farbę i malują wybranym kolorem do rytmu muzyki. Następnie zamieniają farbę z najbliższym kolegą/koleżanką i malują innym kolorem. Należy zwrócić uwagę, by malowali na całej płaszczyźnie, jak najdalej od siebie.

Podsumowanie

Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel pyta: • Czy trudno było Wam pracować, gdy musieliście być cały czas pochyleni nad dużym arkuszem papieru?

 • Jak Wam się malowało do muzyki?

 • Co Wam najbardziej podobało się w zajęciach?

 • Co sprawiło największą trudność?

 • Czy zmęczyliście się, będąc malarzami?

Na koniec każde dziecko mówi o swojej pracy. Nauczyciel dziękuje za udział w zajęciach. Dzieci mogą wziąć prace do domu, ewentualnie przygotować z nich wystawę. Potem wszyscy wspólnie sprzątają salę.


Barbara Kozera jest nauczycielem wychowawcą w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość