Strona główna

Tytuł artykułu czcionka 14 pkt, tnr, bold-centrowany-odstęp pojedyńczy


Pobieranie 20.87 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.87 Kb.

Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 2002, vol.1, No.1, pp.77-96 – 10 pt TNR

(14)

(14)

TYTUŁ ARTYKUŁU - CZCIONKA 14 PKT, TNR, BOLD-CENTROWANY-ODSTĘP POJEDYŃCZY


(14)

Imię NAZWISKO* (przypis 10 pkt, podniesiony o 3 pkt),

Imię NAZWISKO - 12 pkt

Adres Instytucji, KRAJ - 11 pkt - centrowane TNR


(11)

(11)


Streszczenie w języku angielskim maksymalnie 10 wierszy - czcionka 9 pkt - TNR - margines lewy i prawy względem całości powiększony o 1.25 cm. Wcięcie akapitu pierwszej linii - 0.5 cm.

(9)


Key words: słowa kluczowe, ok. 5 słów, czcionka 9 pkt TNR, wcięcie wszystkich linii poza pierwszą 3 cm.

(12)


1. Układ strony - Tytuły rozdziałów - czcionka 12 pkt TNR - bold

(12)


Treść artykułu powinna być napisana czcionką 11 pkt wyjustowaną z odstępami 1 wersu. Wcięcie pierwszej linii - 1.25 cm (pierwszy standardowy tabulator).

Całość artykułu (układ strony) ułożona jest na formacie A4 (210 x 297) z marginesami: • górny 2,7 cm

 • dolny 4,0 cm

 • lewy 2.0 cm

 • prawy 2.0 cm

 • nagłówek 1.7 cm

 • stopka 1.25 cm

Wyliczanie w tekście ze znakiem „” z wysunięciem, odległość od znaku do tekstu - 0.3 cm. Wcięcie pierwszego wiersza wyliczania 0.75 cm.

Nagłówki różne dla stron parzystych i nieparzystych oraz inny dla strony pierwszej.

Tabulatory:

1.25, 2.5, 17.0 (do prawej)


1.1. Osadzanie formuł matematycznych - Tytuł podrozdziału - czcionka 11 pkt TNR - bold

(11)


Formuły matematyczne powinny być osadzone na wysokości 2 tabulatora (2.5 cm) i zakończone znakami interpunkcyjnymi. Przed i po formule odstęp jednej pustej linii - 11 pkt. Przenoszenie wzorów na znakach +/- i +/+. Numeracja formuł powinna być rozdziałowa (nr_rozdziału.nr_formuły_w_rozdziale), numery ustawione na 11.25 cm (ostatni standardowy tabulator), centrowane w pionie względem formuły.

(11)


(2.1)

(11)


Style i parametry używane do budowy formuł matematycznych zamieszczonych w tekście:

 • zmienne - 11 pkt, kursywa,

 • funkcje - 11 pkt, proste,

 • wektory - 11 pkt, kursywa, bold,

 • index - 8 pkt, kursywa,

 • pod index - 7 pkt, kursywa,

 • symbole - 18 pkt,

 • pod symbol - 12 pkt,

 • głebokość indexu - 40 %.

Zmienne, wartości liczbowe zamieszczone bezpośrednio w tekście pisane są kursywą.

(11)


1.2. Odwołania do rysunków, tabeli i równań oraz pozycji literatury

(11)


Rysunki, Tabele:

Kontekst: - is shown in Fig.1., Tab.1. lub is shown in Figs 1-3, Tabs 1-3

Wtrącenie - (Fig.1.), (Tab.1.) lub (Figs 1-2), (Tabs 1-2)

Początek zdania- Figure 2 is ..., Table 1 shows... lub Figures 3 and 5 ... , Tables 2 and 4 show

Równania:

Kontekst: Eq.(2.2) lub Eqs (2.1)-(2.5).

Wtrącenie: for Navier-Stokes equation – Eq.(2.1.) – in this ...

Publikacje:

Kontekst:

jeden autor: this problem was solved by Maliniak (1980) for...,

dwóch autorów:this problem was solved by Maliniak and Koc (1980) for ...,

trzech i więcej: this problem was solved by Maliniak et al. (1980) for ...,

Wtrącenia:

jeden autor: finite element method (Maliniak, 1980) is ...,

dwóch autorów: finite element method (Maliniak and Koc, 1980) is ...,

trzech i więcej: finite element method (Maliniak et al., 1980) is ...,


dla odwołań do kilku publikacji jednego autora: by Maliniak (1991; 1992) lub (Maliniak, 1991; 1992). Publikacje z jednego roku rozróżnić: 1991a, 1991b.

Wtrącenia złożone z wielu publikacji ułożyć alfabetycznie wg nazwiska pierwszego autora oddzielając średnikami zespoły autorskie: (Amon, 1991; Gerd, 1978a; 1978b; Wentz et al., 1996).

(11)

1.3. Osadzanie tabeli i rysunków (11 pkt)

(11)


Tabele i rysunki osadzane są centralnie z tytułem pisanym nad tabelą i pod rysunkiem z numeracją ciągłą.

(11)


(11)


Fig.1. The velocity of ....

(11)


Table 1. Value of temperature ....

(11)


Nomenclature - Spis oznaczeń - czcionka 12 pkt


(11)

Parametry używane do budowy formuł matematycznych zamieszczonych w spisie literatury: • zmienne - 9 pkt,

 • index - 7 pkt,

 • pod index - 6 pkt,

 • symbole - 16 pkt,

 • pod symbol - 10 pkt,

opisy wielkości - czcionka 10 pkt


Spis oznaczeń układa się na tabulatorach wg poniższego schematu:

– pierwszy tabulator (dla oznaczenia), wyrównanie do prawej, w odległości nie mniejszej od długości najdłuższego oznaczenia w wykazie,

– drugi tabulator (dla opisu), wyrównanie do lewej w odległości 0.25 od poprzedniego.

- tabulatory na linijce

B  magnetic induction or flux density, [T], Eq.(2.1), 10 pkt TNR

(11)


superscripts - czcionka 10 pkt
s - surface

(11)


subscripts - czcionka 10 pkt

(11)


v - volume

(11)

References - czcionka 12 pkt


(11)

Nazwisko I. (1994): Tytuł artykułu lub książki. – Atti DCMN 004, Pisa. – Czcionka 10 pkt, akapit z wysunięciem pierwszej linii 0,5 cm, odległość po akapicie 6 pkt.

Bassani R., Villani S., Bert T. and Moratel G. (1994a): Comportamento radiale di cuscinetti magnetici passivi assiali ad anelli. – Atti DCMN 005, Pisa.

Received: June 23, 1995 – 10 pkt, po 6 pktRevised: July 30, 1995 – 10 pkt


* To whom correspondence should be addressed – 10 pkt TNR©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość