Strona główna

Tytuł warsztatu: Warsztaty walki ze stresem Termin warsztatu: 02. 11.’06, godz. 10. 00 – 17. 30 Miejsce


Pobieranie 8.77 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.77 Kb.Tytuł warsztatu: Warsztaty walki ze stresem

Termin warsztatu: 02.11.’06, godz. 10.00 – 17.30

Miejsce: VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Warszawska 8

Prowadzący: dr Aleksandra Laskowska, dr Walenty Korcz,

mgr Aleksandra Waluk,


Czas trwania warsztatu:

Warsztat zaplanowany jest na osiem 45-cio minutowych sesji. Przewidziane są przerwy pomiędzy sesjami, każda po ok. 10 minut, 1 przerwa 30 minut. Ogólny czas trwania warsztatu to około 10 h lekcyjnych.


Metody:

Metody pracy w trakcie warsztatu będą nastawione maksymalnie na zaangażowanie całej grupy – metody aktywizujące. Twórczemu rozwiązywaniu problemów mają służyć ćwiczenia interakcyjne. Ćwiczenia będą realizowane w oparciu o autentyczne problemy zaczerpnięte


z doświadczeń młodych ludzi. Część teoretyczna – w formie wykładowej, z zastosowaniem pomocy multimedialnych.
Przebieg:
SESJA I:

 • zapoznanie z grupą, zawiązanie interakcji, wąż imion (zapoznanie się z innymi uczestnikami warsztatu), szereg (doszukiwanie się części wspólnych w grupie), ilość szczegółów (ćwiczenie na koncentrację uwagi)


SESJA II:

 • podstawy teoretyczne stresu część 1, burza mózgów – czym się stresujesz?, własna definicja stresu, analiza definicji


SESJA III:


SESJA IV:

 • strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, mur (ćwiczenie projekcyjne – analiza spontanicznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych), jak reagujesz
  w sytuacjach stresowych, jak radzisz sobie w sytuacjach stresowych?, podział strategii radzenia sobie na pozytywne i negatywne

SESJA V:

 • techniki radzenia sobie z problemami, część 1: pełna – pusta szklanka, komponent osobowości (test), IX - ćwiczenie na płynność kategoryzowania, irracjonalne przekonania według Ellisa, irracjonalne przekonania rodzinne, błędy poznawcze
  (w ujęciu CBT)


SESJA VI:

 • techniki radzenia sobie z problemami, część 2: maksymalnie pozytywne i maksymalnie negatywne rozwiązanie sytuacji, model ABC Ellisa, desensybilizacja, testowanie rzeczywistości


SESJA VII:

 • techniki relaksacji, ćwiczenie 3 płaszczyzn (myśli, emocje, ciało), kamień w bucie (sposoby radzenia sobie ze stadium wyczerpania), oddychanie (techniki relaksu związane z regulacją oddechu), opisywanie przestrzeni (ćwiczenie mające na celu odwrócenie uwagi od czynnika stresogennego), piramida potrzeb Maslowa


SESJA VIII:

 • podsumowanie warsztatu, rozplątywanie węzła w parze (ćwiczenie interakcyjne – wspólne rozwiązanie problemu), rozluźniające ćwiczenia gimnastyczne, trening relaksacyjny Jacobsona, trening autogenny Schulza,

- wręczenie certyfikatów.


Tło teoretyczne:
Albert Ellis - twórca racjonalno-emotywnej terapii behawioralnej (REBT), znanej też jako terapia racjonalnych emocji. Ta metody pracy z pacjentem opiera się na założeniu,
że negatywne emocje powstałe w wyniku określonych wydarzeń, nie są rezultatem wydarzeń samych w sobie ale sposobu ich postrzegania.Piramida potrzeb Maslowa – teoria hierarchii potrzeb ludzkich, zgodnie z którą ludzkie potrzeby dają się uszeregować według pewnego porządku. Od najbardziej pierwotnych
o podłożu fizjologicznym, poprzez potrzeby wyższego rzędu natury emocjonalnej
i poznawczej, aż do potrzeb duchowej samorealizacji. Model ten pozwala lepiej zrozumieć
i zinterpretować uwarunkowania ludzkich zachowań.

CBT czyli Cognitive Behavioral Therapy – podejście terapeutyczne bazujące
na przeświadczeniu, że nasz sposób myślenia, sposób zachowań i emocje oddziałują
na siebie nawzajem. CBT stanowiła punkt wyjścia dla rozwinięcia teorii Alberta Ellis’a.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość