Strona główna

U niwersytet Rzeszowski


Pobieranie 358.85 Kb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar358.85 Kb.
  1   2   3   4   5   6

U

niwersytet Rzeszowski35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 C

centrala tel.: + 48 17 872 10 00

fax.: + 48 17 872 12 65

http//www.univ.rzeszow.pl

e-mail: info@univ.rzeszow.pl


Władze rektorskie:
Rektor – prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Prorektor ds. Studenckich


i Kształcenia – dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia

Prorektor ds. Badań Naukowych


i Współpracy z Zagranicą – dr hab. prof. UR Aleksander Bobko

Prorektor ds. Rozwoju


i Polityki Finansowej – dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swą działalność 1 września 2001 r. na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku. Uczelnia powstała z połączenia trzech jednostek szkolnictwa wyższego:

– Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (uczelni o 35 letniej tradycji),

– rzeszowskiej Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

– Zamiejscowego Wydziału Ekonomii krakowskiej Akademii Rolniczej
w Rzeszowie.

Uniwersytet Rzeszowski jest uczelnią autonomiczną, 11-wydziałową, który zatrudnia 1 921 pracowników, w tym 1 213 nauczycieli akademickich, z których tytuł naukowy profesora posiada 109 osób, doktora habilitowanego – 160, zaś doktora – 592.

W roku akademickim 2008/2009 na 30 kierunkach studiów kształci się
21 667 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 12 885 i na studiach niestacjonarnych 8 782. W roku akademickim 2007/2008 studia stacjonarne ukończyło
2 523 absolwentów, zaś studia niestacjonarne ukończyło 1 025.

Na Wydziale Biologiczno – Rolniczym kształcenie odbywa się na pięciu kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, ochrona środowiska, rolnictwo oraz technologia żywności i żywienie człowieka. Wydział Filologiczny oferuje kształcenie na kierunku filologia polska oraz na filologiach: angielskiej, germańskiej i rosyjskiej. W ramach Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego można studiować: edukację techniczno-informatyczną, informatykę, fizykę, fizykę techniczną oraz matematykę. Na Wydziale Medycznym kształcenie odbywa się na pięciu kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. Wydział Pedagogiczno – Artystyczny kształci w następujących kierunkach: pedagogika i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wydział Prawa i Administracji posiada trzy kierunki kształcenia: administrację, europeistykę i prawo. Na Wydziale Socjologiczno – Historycznym studenci kształcą się na archeologii, historii, kulturoznawstwie, politologii i socjologii. Wydział Sztuki prowadzi studia na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika. Na Wydziale Wychowania Fizycznego kształcenie odbywa się na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Po jednym kierunku kształcenia posiadają Zamiejscowy Wydział Biotechnologii, Wydział Ekonomii i Międzywydziałowy Instytut Filozofii.

Studia III stopnia można odbywać na Wydziale Socjologiczno – Historycznym w zakresie historii, socjologii i archeologii oraz na Wydziale Filologicznym
w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Uniwersytet Rzeszowski posiada prawo do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie: archeologii, historii, socjologii, językoznawstwa


i literaturoznawstwa, doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki, doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

W Uczelni działają jednostki międzywydziałowe, do których zalicza się: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Kulturalno-Oświatowe, Studium Dziennikarstwa oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków


z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”. Ponadto działają także jednostki pozawydziałowe jak Biblioteka Uniwersytecka oraz Wydawnictwo Uczelniane.

Uniwersytet Rzeszowski stale poszerza zakres i formy współpracy międzynarodowej. Obecnie prowadzi sformalizowaną współpracę z 58 zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym aż z 24 z Ukrainy. Dodatkowo Uniwersytet współpracuje z 85 uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus, dzięki czemu w bieżącym roku akademickim ok. 140 studentów UR realizuje studia cząstkowe za granicą, natomiast Uniwersytet gości 50 studentów z uczelni partnerskich. Ponadto w ramach Programu Erasmus studenci UR odbywają praktyki w wielu firmach znajdujących się w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Włoszech, Danii, Austrii. Uniwersytet Rzeszowski jest członkiem European Universities Association oraz Association of Carpatian Region Universities.Wydział Biologiczno – Rolniczy
35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2

tel. centr. + 48 17 872 17 90, fax + 48 17 872 17 96

e-mail: dziek-br@univ.rzeszow.pl
Władze:

Dziekan – dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski

Prodziekan ds. studenckich – dr Anna Pasternakiewicz

Prodziekan ds. studenckich – dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz

Prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Kierunki akredytowane: biologia i rolnictwo (PKA)

WYKAZ STACJONARNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

Kierunek

Liczba
studentów

Rodzaj studiów

Specjalność

Architektura Krajobrazu

63

3,5 – I stopnia
Biologia

110

M

- biologia środowiskowa

- biologia eksperymentalna192

I stopnia
54

II stopnia

- biologia środowiskowa

- biologia eksperymentalnaOchrona środowiska

136

I stopnia
Rolnictwo

497

3,5 – I stopnia

- rolnictwo ekologiczne z agroturystyką

- handel i usługi

- kształtowanie środowiska

- przetwórstwo spożywcze

- agronomia i agrobiznes

- kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

- rolnictwo


200

1,5 – II stopnia

- agronomia i agrobiznes

- kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

- rolnictwo ekologiczne z agroturystyką


Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka

78

3,5 – I stopnia
WYKAZ NIESTACJONARNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW


Kierunek

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Specjalność

Architektura Krajobrazu

28

3,5 – I stopnia
Biologia

95

I stopnia
87

II stopnia

- biologia środowiskowa

- biologia eksperymentalnaOchrona środowiska

76

I stopnia
Rolnictwo

198

3,5 – I stopnia

- rolnictwo ekologiczne z agroturystyką

- handel i usługi

- kształtowanie środowiska

- przetwórstwo spożywcze

- agronomia i agrobiznes

- kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

- rolnictwo


151

1,5 – II stopnia

- agronomia i agrobiznes

- kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

- rolnictwo ekologiczne z agroturystyką


Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka

64

3,5 – I stopnia


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość