Strona główna

UchwałA nr 10/2012 rady wydziału elektrycznego politechniki białostockiej z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Wydziału Elektrycznego na kadencję 2008-2012


Pobieranie 36.04 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar36.04 Kb.
UCHWAŁA nr 10/2012
RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie: zmian w składach osobowych stałych Komisji
Rady Wydziału Elektrycznego na kadencję 2008-2012

Na podstawie §58 ust. 2 Statutu Politechniki Białostockiej, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej postanawia:


§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr 91/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Dydaktyki - stałej Komisji Rady Wydziału Elektrycznego na kadencję 2008-2012, wprowadzić następujące zmiany:  1. do Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Dydaktyki powołuje się dr inż. Piotra Barmutę, dr inż. Zofię Daszutę, oraz w miejsce inż. Renaty Leszczuk powołuje się Magdalenę Jarmoc - przedstawiciela studentów,

  2. w Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr w miejsce prof. dr inż. Stanisława Bolkowskiego powołuje się prof. dr. hab. inż. Jerzego Gołębiowskiego,

  3. do Wydziałowej Komisji Akredytacyjnej w miejsce inż. Adama Kraśko powołuje się Damiana Kruszewskiego – przedstawiciela studentów.

§ 2


Aktualny skład osobowy stałych Komisji Rady Wydziału Elektrycznego określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3


Traci moc załącznik nr 1 do Uchwały nr 91/2010 Rady WE z dnia 25 listopada 2010 r.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zał. nr 1 do uchwały nr 10/2012 Rady WE PB z dnia 12.01.2012 r.


Stałe Komisje Rady Wydziału Elektrycznego

na kadencję 2008-2012


  1. Komisja ds. Organizacji i Zarządzania, Budżetu i Finansów
Lp.

Imię i nazwisko
1.

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. zw. w PB

przewodniczący

2.

Prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. zw. w PB

członek

3.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. nzw. w PB

członek

4.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. nzw. w PB

członek

5.

Dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. nzw. w PB

członek

6.

Dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. w PB

członek
  1. Komisja ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr
Lp.

Imię i nazwisko
1.

Prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. zw. w PB

przewodniczący

2.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. zw. w PB

członek

3.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. nzw. w PB

członek

4.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. nzw. w PB

członek

5.

Dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. nzw. w PB

członek

6.

Dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. nzw. w PB

członek

7.

Dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. w PB

członek
  1. Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki
Lp.

Imię i nazwisko
1.

Dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. nzw. w PB

przewodniczący

2.

Dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. w PB

członek

3.

Dr inż. Piotr Barmuta

członek

4.

Dr inż. Zofia Daszuta

członek

5.

Dr inż. Jarosław Werdoni

członek

6.

Dr inż. Jarosław Makal

członek

7.

Dr inż. Walenty Owieczko

członek

8.

Magdalena Jarmoc – przedstawiciel studentów

członek
  1. Wydziałowa Komisja Akredytacyjna
Lp.

Imię i nazwisko

1.

Dr hab. inż. Irena Fryc

przewodnicząca

2.

Dr inż. Bogusław Butryło

sekretarz

3.

Dr inż. Sławomir Kwiećkowski

prodziekan

4.

Dr inż. Jerzy Kołłątaj

członek

5.

Dr inż. Jarosław Werdoni

członek

6.

Damian Kruszewski – przedstawiciel studentów

członek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość