Strona główna

Uchwała Nr 204 /2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 17 września 2013 r w sprawie przyjęcia raportu o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich


Pobieranie 12.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.24 Kb.

Ad. 9hUchwała Nr 204 /2013

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia raportu o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracy

nauczycieli akademickich

Na podstawie § 181 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Śląskiego Rada Wydziału stanowi:§ 1
Przyjąć raport o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich.
§2
Raport o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

DZIEKAN

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. prof. UŚ Czesław Martysz

Katowice, 9 września 2013 r.PROTOKÓŁ

z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. oceny pracy nauczycieli akademickich

Wydziału Prawa i Administracji

Powołana w związku z okresową oceną pracy nauczycieli akademickich przez Radę Wydziału Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich w składzie:


1. Dziekan Wydziału: dr hab. prof. UŚ Czesław Martysz

2. Członkowie: prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan

prof. zw. dr hab. Ryszard Mikosz

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

3. oraz zaproszeni na posiedzenie Komisji Kierownicy Katedr
działając na podstawie art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie  wyższym oraz zgodnie z rozdziałem XXVII Statutu Uniwersytetu Śląskiego, na posiedzeniach w dniach  3 i 9 lipca oraz 1 i 27 sierpnia br. dokonała okresowej oceny pracy pracowników naukowych  zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji.
Ocenie poddano 12 profesorów U.Śl., 20 dr. habilitowanych, 52 doktorów, 13 asystentów oraz 7 starszych wykładowców. Wydziałowa Komisja odstąpiła od oceny w stosunku do Dziekana Wydziału dra hab. prof. UŚ Czesława Martysza, 14 profesorów tytularnych, 2 profesor wizytujących oraz 1 pracownika nowoprzyjętego. Komisja na podstawie informacji złożonych przez ocenianych nauczycieli akademickich w zakresie prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej a także organizacyjnej na rzecz Wydziału i Uniwersytetu oraz biorąc pod uwagę opinie przełożonych (Kierowników Katedr) uczestniczących w pracach Komisji, pozytywnie oceniła 99 pracowników i negatywnie jednego pracownika – dra Rafała Stasikowskiego. W stosunku do 4 nauczycieli akademickich: dr Kariny Chodań, dra Andrzeja Drogonia, dra Mariusza Frasa, dra Andrzeja Pokory, Komisja zaleciła ponowną ocenę za rok, tj. do dnia 30 września 2014r.

Podpisy członków komisji:
1. Dziekan Wydziału: dr hab. prof. UŚ Czesław Martysz …………………
2. Członkowie: prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan …………………

prof. zw. dr hab. Ryszard Mikosz …………………prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki …………………


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość