Strona główna

Uchwała Nr 314/2008 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2008r w sprawie ustalenia listy stypendystów oraz wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny


Pobieranie 210.21 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar210.21 Kb.
Uchwała Nr 314/2008

Zarządu Powiatu w Świdnicy

z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie ustalenia listy stypendystów oraz wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uchwala się, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2007/2008 ustala się wysokości stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, według kryteriów określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W roku szkolnym 2007/2008 ustala się listę uczniów, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Świdnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu w Świdnicy

Zygmunt Worsa……………………………………


Ryszard Wawryniewicz……………………………
Sabina Cebula……………………………………...
Roman Etel…………………………………………
Jacek Krzaczek …………………………………….
Uzasadnienie do Uchwały Nr 314/2008

Zarządu Powiatu w Świdnicy

z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie ustalenia listy stypendystów oraz wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

na rok szkolny 2007/2008
Konieczność podjęcia uchwały wynika z § 5 i § 7 Uchwały Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Środki finansowe na realizację zadania są zaplanowane w budżecie powiatu.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 314/2008 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2008r.
Kryterium przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2007/2008


Kryterium


Kwota

Nagroda Starosty Świdnickiego dla dwóch najlepszych uczniów z danej szkoły (zespole szkół), którzy w roku szkolnym 2007/2008 uzyskali wynik z matury przekraczający 66,5% punktów z egzaminu maturalnego


500 zł.

Dla uczestnika konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim

500 zł.


Zdobycie tytułu laureata i finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz tytułu laureata i finalisty konkursów i olimpiad w dowolnej dziecinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim

300 zł.

Zdobycie tytułów mistrzowskich w zawodach sportowych

500 zł.

Za promocję powiatu na szczeblu międzynarodowym

500 zł.

Za osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu międzywojewódzkim

300 zł.


Za osiągnięcia w finałach wojewódzkich konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wyróżnienia i nagrody w konkursach w dowolnej dziecinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim

200 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314/2008 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2008r.
Nazwa Szkoły

Imię i Nazwisko

Średni % punktów z egzaminu maturalnego

Kwota

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy

1. Katarzyna Szetela

80,40%

500

2. Mateusz Kutyba

78,00%

500

Zespół Szkół Nr 3 w Świdnicy

1. Weronika Dąbek

80,00%

500

2. Dawid Fiołek

72,00%

500

Zespół Szkół Budowlano- Elektrycznych w Świdnicy

1. Maciej Woźniak

77,80%

500

2. Marek Maćkała

73,80%

500

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy

1. Szymon Płaczaszek

81,40%

500

2. Tomasz Zabielski

78,20%

500

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

1. Krzysztof Domiński

88,00%

500

2. Anna Pałkoń

73,00%

500

Zespół Szkół w Żarowie

1. Wiktor Chołody

86,80%

500

2. Tomasz Zięba

81,60%

500

Zespół Szkół w Strzegomiu

1. Joanna Malicka

75,80%

500

2. Anna Horoszczak

68,80%

500

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

1. Maciej Frankowicz

86,66%

500

2. Magdalena Ciborowska

82,20%

500

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy

1. Małgorzata Kaczor

96,70%

500

2. Katarzyna Anklewicz

92,13%

500

Zespół Szkół Ogólnokształcących NR III w Świdnicy

1. Magdalena Jarecka

80,00%

500

2. Zuzanna Zaręba

84,00%

500

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach

1. Marcin Rychlicki

82,60%

500

3. Krzysztof Pancerz

80,33%

500

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu

1. Jarosław Salwiński

78,00%

500

2. Anna Dziemiańczuk

78,80%

500

osób: 24

12000

Nazwa Szkoły

Nazwisko ucznia

Nazwa konkursu

Kwota

Zespół Szkół Nr1 w Świdnicy

1. Grzegorz Marciniak

1. XIII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz - Nagroda Specjalna Wojewody Dolnośląskiego

500

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy

1. Paulina Frymus

1. Udział w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Olimpiada Wiedzy o Hotelarstwie"

500

2. Honorata Jadowska

1. Udział w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Olimpiada Wiedzy o Hotelarstwie"

500

3. Marek Mazurek

1. Udział w Finale Olimpiady Młodych Barmanów

500

2. Udział w Międzynarodowych Zawodach w Powożeniu w Austrii

4. Aleksandra Duda

1. VIII miejsce w Ogólnopolskiej Grze Giełdowej Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw

300

5. Marta Lewandowska

1. VIII miejsce w Ogólnopolskiej Grze Giełdowej Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw

300

6. Sylwia Rojek

1. VIII miejsce w Ogólnopolskiej Grze Giełdowej Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw

300

7. Małgorzata Homenda

1. VIII miejsce w Ogólnopolskiej Grze Giełdowej Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw

300

Zespół Szkół Nr 3 w Świdnicy

1. Monika Andrejczuk

1. II miejsce w etapie wojewódzkim w kategorii dziewcząt w XXXI Olimpiadzie "Sprawni jak żołnierze"

200

2. III miejsce w VI Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Przedmedycznej organizowanym przez Stowarzyszenie Maltańskiej Służby Medycznej

2. Milena Okrasa

1. II miejsce w etapie wojewódzkim w kategorii dziewcząt w XXXI Olimpiadzie "Sprawni jak żołnierze"

200

3. Martyna Rachwał

1. II miejsce w etapie wojewódzkim w kategorii dziewcząt w XXXI Olimpiadzie "Sprawni jak żołnierze"

200

4. Magdalena Pachura

1. II miejsce w etapie wojewódzkim w kategorii dziewcząt w XXXI Olimpiadzie "Sprawni jak żołnierze"

200

2. III miejsce w VI Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Przedmedycznej organizowanym przez Stowarzyszenie Maltańskiej Służby Medycznej

5. Dorian Tarnowski

1. III miejsce w VI Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Przedmedycznej organizowanym przez Stowarzyszenie Maltańskiej Służby Medycznej

200

6. Nikola Mliczek

1. III miejsce w VI Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Przedmedycznej organizowanym przez Stowarzyszenie Maltańskiej Służby Medycznej

200

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy

1. Dawid Lenczowski

1. Członek Orkiestry Dętej w Świdnicy –reprezentacja Powiatu na forum Ogólnopolskim

300


Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

1. Marcin Kaczmar

1. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej

500

2. Agnieszka Poziemska

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Finale Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa "Produkcik 2008" za prowadzenie Miniprzedsiębiorstwa "Bastard"

200

3. Agnieszka Raczyńska

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Finale Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa "Produkcik 2008" za prowadzenie Miniprzedsiębiorstwa "Bastard"

200

4. Krystian Nowak

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Finale Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa "Produkcik 2008" za prowadzenie Miniprzedsiębiorstwa "Bastard"

200

5. Paweł Mielczarek

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Finale Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa "Produkcik 2008" za prowadzenie Miniprzedsiębiorstwa "Bastard"

200

6. Łukasz Kowalski

1. V miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Rachunkowości

300

7. Krzysztof Domiński

1. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Dziennikarzy Yungpress

500

2. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Twoja Europa- szukamy wizjonerów"

3. Laureat Międzywojewódzkiego Konkursu Literackiego "Europa 2020"

4. Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młode Talenty

5. II miejsce w IV Dolnośląskim Konkursie Literacko-Dziennikarskim "Moja mała ojczyzna"

11. Ewelina Czapczyńska

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Historycznym "Krąg"

200

12. Anna Pałkoń

1. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Historycznego "Losy Polaków na wschodzie w latach 1939-1956"

500

13. Dorota Dolata

1. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Historycznego "Losy Polaków na wschodzie w latach 1939-1956"

500

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy

1. Mateusz Pyc

1. II miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego organizowanego pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

200

2. Jarosław Myśliwski

1. II miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego organizowanego pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

200

3. Mateusz Rześniewicz

1. II miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego organizowanego pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

200

4. Dariusz Wilk

1. Reprezentowanie Powiatu Świdnickiego w VII Powiatowych Targach Nauki i Kultury 2008 w Kartuzach- wykład, prezentacja

300

2. Działalność w Bractwie Rycerskim Zakonu Św. Jana Chrzciciela

3. VI miejsce w Mistrzostwach Polski Mechaników Rowerowych

Zespół Szkół w Świebodzicach

1. Ewelina Janczewska

1. Finalistka II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach "Kredyt Bankowy"

300

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

1. Krzysztof Dix

1. Finalista szczebla centralnego Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki)

500

2. Krzysztof Ogrodnik

1. Finalista szczebla centralnego Olimpiady o Żywieniu

500

2. Finalista etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej

3. Bartosz Czarnotta

1. Finalista szczebla centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

500

2. I miejsce w Konkursie Historycznym "Świdnica moje miasto", czynne uczestnictwo w życiu literackim Świdnicy

4. Bartłomiej Buczko

1. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Morskiej

300

5. Szymon Kopciuch

1. Finalista okręgowej Olimpiady Historycznej

300

6. Maciej Frankowicz

1. Finalista okręgowej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

300

7. Leszek Karaszewski

1. Finalista okręgowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

300

8. Liliana Lasocka

1. Finalistka okręgowej Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki), liczne wystawy prac malarskich

300

2. I miejsce w Konkursach Plastycznych: "Mój Skrzydlaty Sąsiad", "Góry Moja Pasja", Zobaczyć Piękno"

3. Nagroda w XXXI Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Wałbrzychu (IV miejsce, 2008)

9. Michał Strzyżowski

1. Finalista okręgowej Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki, II miejsce)

300

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy

1. Mateusz Witkowski

1. Finalista XXXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

500

2. Paweł Wróbel

1. Finalista LI Olimpiady Astronomicznej

500

3. Urszula Szubert

1. Finalistka VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki

500

4. Daria Urbańczyk

1. XV miejsce w finale krajowym "Młodzież zapobiega pożarom"

300

5. Joanna Bożek

1. Finalistka XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

500

6. Mariusz Kropidłowski

1. Finalista II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach

300

7. Grzegorz Bury

1. Finalista II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach

300

8. Radosław Tomaszewski

1. I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Matematycznym

300

9. Artur Kołakowski

VIII miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters

500

10. Michał Szczelina

500

11. Krzysztof Maziarz

500

12. Adam Czarnecki

500

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy

1. Paulina Lewandowska

1. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Przyroda w kolorach"

300

2. Dagmara Klusik

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Przyroda w kolorach"

200

3. Justyna Bujnicka

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Przyroda w kolorach"

200

4. Maciej Trojan

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym "Słowem, piórkiem i węglem"

200

5. Magdalena Półtorak

1. Posłanka na XIV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży - wyróżnienie w konkursie "Twoje wystąpienie poselskie w sprawie dla Ciebie najważniejszej."

200

6. Radosław Bartosiński

1. II miejsce zespołowo w Ogólnopolskich Zawodach "Polska Marynarka Wojenna, a historia wybrzeża Polskiego"

300

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach

1. Anna Skowron

1. Udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej

300

2. Paulina Frydlewicz

1. Udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej

300

3. Gustaw Grochowski

1. Udział w etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

300

2. I i II nagroda oraz wyróżnienie w Konkursie na Recenzję Teatralną organizowanym przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

4. Łukasz Apołenis

1. Udział w etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

200

2. Udział w etapie wojewódzkim IV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

5. Paweł Paprota

1. Udział w etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

200

2. Udział w etapie wojewódzkim IV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

6. Konrad Stanowicz

1. Udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Świecie Współczesnym

200

2. I miejsce w województwie dolnośląskim oraz udział w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Sejm Dzieci i Młodzieży"

7. Magdalena Nowaczyk

1. Udział w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Sejm Dzieci i Młodzieży"

200

8. Ewa Bąk

1. Udział w etapie wojewódzkim IV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

200

9. Małgorzata Mikołajczyk

1. Udział w etapie wojewódzkim IV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

200

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu

1. Marcin Chwała

1. I miejsce w XXIV Ogólnopolskim Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym

500

2. Paweł Grynienko

1. Laureat XV Olimpiady Informatycznej

500

2. Nagroda I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008 (ogólnopolski).

3. Półfinalista krajowy XXII Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych

4. Certyfikat Studium Talent Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyka

3. Marcin Stopyra

1. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bp. Jana Chrapka - Zdobył indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego

300

4. Paweł Lenio

1. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bp. Jana Chrapka - Zdobył indeks Uniwersytetu Warszawskiego

300

5. Kamila Kucharska

1. Zdobyła mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży

200

6. Agnieszka Matyszkiewicz

1. Laureatka konkursu Europa 2020 ( zasięg dolnośląski i opolski)

200

7. Mariusz Kożuszek

1. Półfinalista krajowy XXII Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych

500

2. Nagroda I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008 (zasięg dolnośląski i opolski).

3. Certyfikat Studium Talent Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyka

8. Maciej Demkiewicz

1. Nagroda I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008 (ogólnopolski).

500

2. Certyfikat Studium Talent Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyka

9. Grzegorz Chajduga

1. Nagroda I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008 (ogólnopolski).

500

2. Certyfikat Studium Talent Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyka

Razem

24 700

Osiągnięcia sportowe

Nazwa Szkoły

Nazwisko ucznia

Nazwa konkursu

Kwota

Zespół Szkół Nr 3 w Świdnicy

1. Daniel Nowicki

1. II miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

300

2. Maksymilian Wojewoda

1. I miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

500

3. Damian Gan

1. II miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

300

4. Robert Orzeszko

1. I miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

500

5. Damian Sadolewski

1. I miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

500

6. Dawid Miękina

1.III miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

300

7. Tomasz Świątek

1.III miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

300

8. Grzegorz Zawojak

1.III miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

300

9. Mariusz Satoła

1. II miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

300

10. Łukasz Baran

1. II miejsce w Mistrzostwach Polski Modern Ju-jitsu

300

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy

1. Dawid Nowak

1. II miejsce w biegu na 100m w pierwszej Międzynarodowej ONKO-OLIMPIADZIE - wrzesień 2007 pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Marii Kaczyńskiej

300

2. Paweł Fajdek

1. Rekordzista Polski w rzucie młotem w kategorii juniorów, uczestnik mistrzostw świata juniorów w lekkiej atletyce w Bydgoszczy

500

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

1. Michał Symonowicz

1. Reprezentacja Powiatu na szczeblu międzynarodowym w konkursie tańca w Zacatekas w Meksyku

500

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy  

1. Marek Reczkowski

1. I miejsce w Półfinale Strefy Wałbrzyskiej piłki ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych

300

2. II miejsce w Finale Strefy Wałbrzyskiej piłki ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych

3. XV miejsce w Ogólnopolskim Biegu Solidarności we Wrocławiu

4. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Świdnickiego w biegach przełajowych

5. II miejsce w Strefowych Mistrzostwach LZS w biegach przełajowych

6. II miejsce w Ogólnopolskim Memoriale im. Stefana Mielczarka w Jaworze

7. XV miejsce w Międzynarodowym Biegu Sylwestrowym w Trzebnicy

8. VI miejsce w Biegu Noworocznym w Świdnicy

9. III miejsce w Biegu Wielkanocnym w Wałbrzychu

10. II miejsce w Finale Dolnośląskim LZS w biegach przełajowych

11. I miejsce w Biegu Pamięci Gross Rosen

12. VI miejsce w Biegu Sztafetowym Szlakiem Polskiej Miedzi

2. Mateusz Kuriata

1. I miejsce w Półfinale Strefy Wałbrzyskiej piłki ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych

300

2. II miejsce w Finale Strefy Wałbrzyskiej piłki ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych

3. I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów Młodszych w piłce ręcznej

4. I miejsce w ćwiećfinałach Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej

5. Uczestnik półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej-IX miejsce w Polsce

3. Michał Rzepecki

1. I miejsce w Półfinale Strefy Wałbrzyskiej piłki ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych

300

2. II miejsce w Finale Strefy Wałbrzyskiej piłki ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych

3. I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów Młodszych w piłce ręcznej

4. I miejsce w ćwiećfinałach Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej

5. Uczestnik półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej-IX miejsce w Polsce

Zespół Szkół w Świebodzicach

1. Jarosław Zagajewski

1. II miejsce w walce ciągłej na TAEKWON-DO POLISCH OPEN

300

2. I miejsce w Mistrzostwach Dolnośląskiego Okręgowego Związku Sportu BUDO ALL STYLE KARATE "Light-contcact".

Zespół Szkół w Żarowie

1. Marta Sułek

1. IV miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski na Rowerach Górskich Kielce 2008

500

2. VII miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Polski na Rowerach Górskich- Kielce 2008

3. II miejsce w Międzynarodowych Zawodach na Rowerach Górskich "Wjazd pod Śnieżkę"

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

1. Marta Wudniak

1. Reprezentacja Powiatu na szczeblu międzynarodowym w konkursie tańca w Zacatekas w Meksyku

500

2. Rafał Gref

1. IV miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w LA (800m)

500

2. III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w LA (800m)

3. Jakub Pawiłojć

1. VI miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w LA (300m)

300

4. Marek Piguła

1. III miejsce I szachownicy w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Szachach

300

2. VI miejsce drużynowo w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Szachach

5. Piotr Chyliński

1. VI miejsce drużynowo w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Szachach

300

6. Andrzej Słabicki

300

7. Piotr Kaśków

300

8. Ewelina Dominik

300

9. Mateusz Pudłowski

1. II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w TEAKWON-DO (w wadze do 78 kg)

300

10. Mikołaj Koczur

1. VII miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Strzelectwie "Złoty Muszkiet" i "Złota krucica"

300

2. VI miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK (Kraków 2008)

11. Tomasz Jaszewski

1. Tancerz zrzeszony w Polskim Towarzystwie Tanecznym , I miejsce w V Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych (zdobycie klasy A , 2008),

300

2. II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar przewodniczącego Gminy Św. Katarzyna(2008)

3. I miejsce w XIX Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Krapkowicach (2007)

12. Emilia Goldwasser

1. II miejsce w grze pojedynczej w Krajowym Turnieju Juniorów w Badmintonie (2007)

300

2. II miejsce w grze pojedynczej w Krajowym Turnieju w Słupsku,

3. Powołanie do Kadry Krajowej Juniorów woj. Dolnośląskiego w sezonie 2007/2008

4. Grand Prix Dolnego Śląska w kategorii Open

13. Maciej Mazurek

1. Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami

500

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy

1. Marcin Jeziorek

1. Reprezentacja Powiatu na szczeblu międzynarodowym w konkursie tańca w Zacatekas w Meksyku

500

2. Agata Skiślewicz

1. Reprezentacja Powiatu na szczeblu międzynarodowym w konkursie tańca w Zacatekas w Meksyku

500

3. Tomasz Pałamarz

1. I miejsce w I rundzie Pucharu Polski w Strzelaninach Kulowych i Pneumatycznych

300

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy

1. Anna Malina

1. Mistrzostwa Polski Kadetek w Piłce Siatkowej -ćwiećfinał Sosnowiec 2008

300

2. Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej -Jawor 2008

2. Katarzyna Missa

1. Mistrzostwa Polski Kadetek w Piłce Siatkowej -ćwiećfinał Sosnowiec 2008

300

3. Michał Łysoń

1. III miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Lekkoatletyce

300

4. Angelika Janasz

1. III miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek w TAEKWON-DO- Zawiercie 2007

500

2. III miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek w TAEKWON-DO- Opole

3. I miejsce w kategorii juniorek w Mistrzostwach Polski w TEAKWON-DO (walki ciągłe)

4. III miejsce w kategorii juniorek w Mistrzostwach Polski w TEAKWON-DO (walki przerywane)

5. Aleksander Pankiewicz

1. II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej, Bielsko-Biała 2007

500

2. I miejsce w Międzynarodowym Turnieju im. Henryka Chmielewskiego Akrobatyka Sportowa -Świdnica 2007

3. I miejsce w Pucharze Polski w Akrobatyce Sportowej -Gorzów Wielkopolski 2007

4. III miejsce w Mistrzostwach Europy w Akrobatyce Sportowej -Holandia 2007

5. II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej, Poznań 2008

6. Kamil Fieniuk

1. Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej w kategorii juniorów i w kategorii seniorów, Poznań 2008

300

7. Daniel Woźniak

1. II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate KYOKUSHIN w kat. Juniorów Wrocław 2007

300

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach

1. Paweł Rychlik

1. Reprezentacja Powiatu na szczeblu międzynarodowym w konkursie tańca w Zacatekas w Meksyku

500

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu

1. Małgorzata Ostrowska

1. Mistrzyni Polski w Armwrestlingu (siłowanie na rękę) (zasięg ogólnopolski)

500

2. Adam Kulas

2. VI miejsce na Mistrzostwach Polski we wspinaczce sportowej

300

Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Bystrzycy Dolnej

1. Sebastian Markowski

1. I miejsce w Mistrzostwach Polski w Warcabach "Sprawni Razem"

300

2. I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski w Warcabach "Sprawni Razem"

2. Paweł Uran

1. III miejsce w Mistrzostwach Polski w Warcabach "Sprawni Razem"

300

2. I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski w Warcabach "Sprawni Razem"

3. Grzegorz Szczepaniak

1. XIV miejsce w Mistrzostwach Polski w Warcabach "Sprawni Razem"

300

2. I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski w Warcabach "Sprawni Razem"

4. Joanna Nóżka

1. II miejsce w Mistrzostwach Polski w Pływaniu "Sprawni Razem" na 50m stylem grzbietowym

300

2. III miejsce w Mistrzostwach Polski w Pływaniu "Sprawni Razem" na 50m stylem dowolnym

5. Kamil Szczęsny

1. VIII miejsce w Mistrzostwach Polski w Pływaniu "Sprawni Razem" na 50m stylem klasycznym

300

Razem

17700


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość