Strona główna

UchwałA nr 74/2012 rady wydziału elektrycznego politechniki białostockiej z dnia 20 września 2012 roku w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Wydziału Elektrycznego na okres od 01. 10. 2012 r do 30. 09. 2016 r


Pobieranie 26.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.18 Kb.
UCHWAŁA nr 74/2012
RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Wydziału Elektrycznego
na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.

Na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póżn. zm.) oraz §58 ust. 2 Statutu Politechniki Białostockiej, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej postanawia:


§1
Powołać stałe Komisje Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r. do spraw:

§2
Skład osobowy stałych Komisji Rady Wydziału Elektrycznego oraz ich przewodniczących określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zał. nr 1 do uchwały nr 74/2012 Rady WE PB z dnia 20.09.2012 r.


Stałe Komisje Rady Wydziału Elektrycznego  1. Komisja ds. Organizacji i Zarządzania, Budżetu i Finansów
Lp.

Imię i nazwisko
1.

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. w PB

przewodniczący

2.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. nzw. w PB

członek

3.

Prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. nzw. w PB

członek

4.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. nzw. w PB

członek

5.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. w PB

członek

6.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. zw. w PB

członek
  1. Komisja ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr
Lp.

Imię i nazwisko
1.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. zw. w PB

przewodniczący

2.

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. zw. w PB

członek

3.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. nzw. w PB

członek

4.

Prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. nzw. w PB

członek

5.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. w PB

członek

6.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. zw. w PB

członek
  1. Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki
Lp.

Imię i nazwisko
1.

Dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. nzw. w PB

przewodniczący

2.

Dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. w PB

członek

3.

Dr inż. Dariusz Jańczak

członek

4.

Dr inż. Sławomir Kwiećkowski

członek

5.

Dr inż. Jacek Kusznier

członek

6.

Dr inż. Jarosław Makal

członek

7.

Dr inż. Walenty Owieczko

członek

8.

Patryk Sadowski – przedstawiciel studentów

członek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość