Uchwała nr 88/89/VPobieranie 6.85 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.85 Kb.
Uchwała nr 88/89/V/2016

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26.01.2016 roku
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Formejster – zastępcy dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r.  poz. 1392 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.), Uchwały nr III/13/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2007r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Śląskie Centrum Przedsiębiorczości” z późn. zm., Porozumienia nr 115/RR/2007  z dnia 31 października 2007 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.), Porozumienia nr 8/RR/2015 z dnia 16 marca 2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), §75 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Zarząd Województwa Śląskiego

Uchwala
§ 1
Udziela się Pani Annie Formejster – zastępcy dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pełnomocnictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wojciech Saługa - Marszałek Województwa ……………...……..


2. Aleksandra Skowronek - Wicemarszałek Województwa …………………....
3. Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałek Województwa ……………...……..
4. Henryk Mercik - Członek Zarządu Województwa ……………...……..
5. Kazimierz Karolczak - Członek Zarządu Województwa ……………...…….
: dokumenty -> 2016
dokumenty -> MIĘdzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Maj 2015”
dokumenty -> Uchwała (kogo) z dnia
dokumenty -> Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „klub gorliczan” za okres 2005-2009
dokumenty -> Konkurs matematyczny
dokumenty -> ZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury
2016 -> Uchwała Nr / /V/2016
2016 -> Xiv ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Etap regionalny – 9 stycznia 2016
2016 -> Uchwała nr 172/90/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02. 2016 r w sprawie zmiany składu Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
2016 -> Uchwała nr 357/96/V/2016
2016 -> Application form feature film category
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy