Strona główna

Uchwała nr 957/vip/2014 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych


Pobieranie 17.32 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.32 Kb.

Uchwała nr 957/VIP/2014

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174,
poz. 1039 ze zm.) oraz uchwały nr 3/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych pod numerem: 00002/D/01324

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

2) Adres zamieszkania lub siedziby:

ul. Leona Wyczółkowskiego 17A, 80-147 Gdańsk

3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:

583-20-97-490

4) Forma organizacyjno-prawna:

jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych

5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:

kurs dokształcający Biznes w pielęgniarstwie

6) Program przeznaczony dla:

pielęgniarek i położnych

7) System kształcenia:

niestacjonarny

8) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- Zajęcia teoretyczne:

- Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

- „Copernicus” Podmiot leczniczy Sp. z o.o. – Szpital, 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 1-6

- Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz-Kosko, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Powstańców Warszawy 15, 81-718 Sopot

- Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku, 80-210 Gdańsk,
ul. M Skłodowskiej-Curie 2 (budynek A), 80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 31/32 (budynek B)

- VII Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ im. kontradmirała prof. W. Łasińskiego w Gdańsku, 80-305 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 117

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul. Leona Wyczółkowskiego 17A, 80-147 Gdańsk

- Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ im. dr Aleksandra Majkowskiego, ul. F. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy

- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, 83-400, ul. Piechowskiego 36

- Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, 89-600 Chojnice,
ul. Leśna 10

- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. J. Obodzińskiej-Król, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork

- Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Dr J. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański

- Szpitale Tczewskie SA, ul. 30 stycznia 57/58, 83-110 Tczew

- Szpital Specjalistyczny w Prabutach, Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty


- Zajęcia praktyczne:

- nie dotyczy

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 3 marca 2014 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu dokształcającego „Biznes w pielęgniarstwie”, dla pielęgniarek i położnych, spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.


o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.).

Pouczenie


Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiPJoanna Walewander Grażyna Rogala-Pawelczyk


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość