Strona główna

Uchwała Nr xxxiii/296/07 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 kwietnia 2007 r w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji ds rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej


Pobieranie 5.31 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.31 Kb.
Uchwała Nr XXXIII/296/07

Zarządu Województwa Lubelskiego

z dnia 5 kwietnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji ds. rozpatrywania wniosków
o przyznanie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 4 załącznika Nr 1 do uchwały Nr LI/804/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 9 października 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz określenia wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej (Dz.Urz. Nr. 191 poz 3038 z dnia 15 grudnia 2006 roku) Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala co następuje:
§ 1
Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach środków finansowych określonych w budżecie Województwa Lubelskiego (dział 921, rozdział 92195 §) przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2007 roku przekazuje fundusze na stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz zatwierdza wyniki prac komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykaz osób, które otrzymały stypendium Województwa Lubelskiego w 2007 roku w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej wraz z wyszczególnieniem kwot oraz okresu otrzymywania stypendium podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego (http://www.lubelskie.pl) oraz na stronie internetowej BIP: www.bip.lublin.pl/um/indem.php.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek MarszałekWojewództwa Lubelskiego Województwa Lubelskiego

Andrzej Olborski Jarosław Zdrojkowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość