Uchwała Rady Pedagogicznej Ośrodka z dnia 6 czerwca 2013rPobieranie 71.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar71.51 Kb.
Uchwała Rady Pedagogicznej Ośrodka

z dnia 6 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów i podręczników.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991r. o Systemie Oświaty

( Dz. U. z 2004r. Nr 256 z późn. zm.)
§ 1
1. Zatwierdza się szkolny zestaw programów obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014Przedmiot

Nazwa programu, autorzy, numer

SZKOŁA PODSTAWOWA - kl.IV-VI (lekka niepełnosprawność)

Język polski

Anna Kosińska, Anna Polak. DKW-4014-20/00

Język angielski

Program nauczania dla drugiego etapu edukacyjnego – dla klas IV –VI Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska. Wyd.Longman

Historia i społeczeństwo

„Wehikuł czasu” – program nauczania historii i społeczeństwa dla II etapu edukacyjnego – Robert Tocha, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Maria Pietracha DKW-4014-137/00Plastyka

Jolanta Huras DKW-4014-138/00

Muzyka

Grzegorz Papalski DKW-4014-138/00

Matematyka

Helena Siwek DKW-4014-302/99

Informatyka

Jerzy Pietrzak DKW-4014-21/00

Przyroda

Mirosława Wiechowska DKW-4014-54/00

Technika

Wanda Jankowska-Kogut DKW-4014-30/00

Wychowanie komunikacyjne

Anna Wysokińska-Obacz, Bogumiła Bogacka – Osińska, Ewa Królicka DKW-4014-29/00

Wychowanie fizyczne

Danuta Wiejcka DKW-4014-31/99

Religia

Program Ogólnopolski nr AZ-2-01/1 z 20 IX 2001 „Wezwani przez Boga”

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4014-253 A/99

GIMNAZJUM - kl. I-III ( lekka niepełnosprawność)

Język polski

Program nauczania języka polskiego dla III etapu edukacyjnego

( klasa I-III gimnazjum). „Między nami” – Agnieszka Łuczak, Ewa PrylińskaJęzyk angielski

Program nauczania – III etap edukacyjny, poziom początkujący, nowa podstawa programowa- Ewa Lewandowska, Barbara Maliszewska, Barbara Czarnecka-Cicha. Wyd.Longman

Historia

Program nauczania historii w gimnazjum „Bliżej historii”- Anita Plumińska – Mieloch, Katarzyna Błachowska.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie – program nauczania dla gimnazjum – Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara.

Plastyka

Program nauczania plastyki w gimnazjum – M.Kwiecień Wyd.Grupa Edukacyjna (MAC)

Muzyka

Program nauczania muzyki w gimnazjum – T.Wójcik Wyd.Grupa Edukacyjna (MAC)

Technika

Program nauczania techniki w gimnazjum – W.Czyżewski Wyd. Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki dla klas I-III gimnazjum – M.Gaik, K.Madej. Wyd. OPERON. Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego -„Matematyka z plusem”- M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech.

Informatyka

Program nauczania dla gimnazjum – M.Kołodziej. Wyd. OPERON

Chemia

Program nauczania chemii „Chemia w gimnazjum”. Anna Kandia, Zofia Kluz, Krystyna Łopata, Ewa Odrowąż, Michał M.Późniczek.

Biologia

Program nauczania biologii w gimnazjum „Ciekawa biologia”. Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec.

Geografia

Program nauczania geografii w gimnazjum „Bliżej geografii”. Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz

Fizyka i astronomia

Program nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum „Ciekawa fizyka”.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego- Nowa podstawa programowa w gimnazjum dla klas I -III

Zajęcia artystyczne

Program nauczania z zajęć artystycznych w gimnazjum. J.Sztejnbis-Zdrzyb

Zajęcia techniczne

Moduł „O żywności i żywieniu” Maria Boniecka, Danuta Łazarkiewicz

Moduł „ O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej” Bogumiła Bogacka –Osińska, Ewa Królicka.Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klas I-III gimnazjum – Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król

Religia

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/1 z 20 IX 2001 „Wierzyć Jezusowi”

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program „Edukacji dla bezpieczeństwa” zgodnie z nowa podstawa programową.

Edukacja dla bezpieczeństwa program nauczania dla gimnazjum linia 1. Autor Anna Nowak-Kowal.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – klasa I-III ( lekka niepełnosprawność)

Język polski

DKOS-4015-214/02

Odkrywamy na nowo. Język Polski. IV etap edukacyjny. Autor Aleksandra Adamiak.Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego – dla uczniów nie przygotowujących się do egzaminu maturalnego – Maria Kłos, Anna Sikorzyńska Wyd.Longman

Program nauczania jezyka angielskiego dla ZSZ IV etap edukacyjny, zgodny z nowa podstawa programowa. Autor Milada Rajewska ( Macnilla)Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

DKOS-4015-160/02

Odkrywamy na nowo. Geografia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. IV etap edukacyjny. Autor Małgorzata Kaczmarek.Fizyka i astronomia

DKOS-5002-7/03

Odkrywamy na nowo. Fizyka. IV etap edukacyjny. Autor Grzegorz F.WojewodaWychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

Historia i wiedza o społeczeństwie

DKOS-4015-122/02 Poznać przeszłość. Wiek XX Historia. IV etap edukacyjny. Autor Marek Jekel.

Matematyka

DKW-4015-203/02

Matematyka. Program nauczania dla ZSZ seria. Odkrywamy na nowo. IV etap edukacyjny. Autor A.Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, B.Kijańska.Przysposobienie obronne

DKOS-5002-97/03

Informatyka

DKW-307/99 z internetem

DKOS-5002/14/03 z internetemWychowanie fizyczne

DKF-4015-158/2

Program nauczania wychowania fizycznego dla ZSZ zgodny z nową podstawa programową. IV etap edukacyjny Autor Stanisław Łukaszewicz, Aleksandra Orysiak.Technologia informacyjna

Program nauczania technologii informacyjnej dla szkól ponadgimnazjalnych – G.Koba wyd. MIGRA

Informatyka – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Technologia informatyczna. IV etap edukacyjny. Praca zbiorowa.Religia

Program nauczania religii dla uczniów z upośledzeniem lekkim (zespól kierowany przez Z. Brzezinkę) – AZ-5h-04/10 z 27 VII 2004

Technologia prac obiektach hotelarskich

Podstawy programowe kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913 [01]

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej

Podstawy programowe kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913 [01]

Podstawy przedsiębiorczości

DKW – 4014-10/00

Edukacja dla bezpieczeństwa

Seria Odkrywamy na nowo. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. IV etap edukacyjny rok szkolny 2012/2013 Autor Anna W. Nowak-Kowal.

Biologia

Odkrywamy na nowo. Biologia Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. IV etap edukacyjny. Autor Beta Jakubik, Renata Szymańska.

Chemia

Odkrywamy na nowo. Chemia. Program nauczania dla szkól ponadgimnazjalnych. IV etap edukacyjny Autor Beta Pytlarczyk.

Otoczenie Obiektu Hotelarskiego

Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Klasa I ZSZ. Autor Barbara Cymańska-Garbowska, Barbara ławicka-Stasiak, Andrzej Regiez

Podstawy Hotelarstwa

Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Klasa I ZSZ Autor Barbara Cymańska-Garbowska, Barbara Lewicka-Stasiak, Andrzej Regiel

Podstawy gastronomi.

Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Klasa I ZSZ Autor Barbara Cymańska-Garbowska, Barbara Lewicka-Stasiak, Andrzej Regiel


ZESPOŁY TERAPEUTYCZNE

Szkoła Podstawowa

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach

( Dz. U. z 2009r.nr 4poz.17 zał. nr 4 z późn. zm.)Religia

Program religii ( AX-1i-03/5 z 7 IV 2003) dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z pomocami dydaktycznymi nr AX-10i – 03/5-0

Program religii (AX – 2i-03/5 z 7 IV 2003) dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z pomocami dydaktycznymi nr AX – 20i – 03/5-0Gimnazjum

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ( Dz. U. z 2009r.nr 4poz.17 zał. nr 4 z późn. zm.)

Religia

Program religii (AZ-3i-03/5 z 7 IV 2003) dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0

Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla szkól specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. – Roz. MEN z dnia 23.12.2009r. ( Dz.U. z 2009r. nr 4 poz. 17 zał. 7 z późn. zm.).

Religia

Program religii (Gn-5i-07/2) dla oddziałów przysposabiających do pracy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu miarkowanym i znacznym w szkołach zawodowych.


§ 2
Zatwierdza się szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014


Przedmiot

Nazwa podręczników, autorzy, klasa, wydawnictwo.

SZKOŁA PODSTAWOWA - kl.I-III ( lekka niepełnosprawność)

Edukacja wczesnoszkolna

Będę czytać. WSiP Wiesława Sokołowska, Halina Koperkiewicz

Będę czytać, pisać, liczyć – ćwiczenia WSiP Wiesława Sokołowska, Halina Koperkiewicz

Umiem czytać. WSiP Wiesława Sokołowska, Halina Koperkiewicz

Czytaam, piszę, liczę – ćwiczenia WSiP Wiesława Sokołowska, Halina KoperkiewiczSZKOŁA PODSTAWOWA - kl.IV-VI ( lekka niepełnosprawność)

Język polski

„Język polski” klasa 4 - podręcznik + ćwiczenia - Anna Kosińska

„Język polski” klasa 5 - podręcznik + ćwiczenia – Anna Polak

„Język polski” klasa 6 – podręcznik + ćwiczenia – Maria, Krzysztof Pietracha


Historia i społeczeństwo

„Historia i społeczeństwo” – podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej - Tomasz Małkowski

Język angielski

Podręczniki do nauki języka angielskiego : Look I, Look II, Look III – Stewe Elsworth. Jim Rose, Małgorzata Tetimka. Wyd.Longman

Matematyka

„Matematyka 4” część 1i 2 Barbara Gacek, Elżbieta Jaskowska

„Matematyka 5: część 1 i 2 Helena Siwek

„Matematyka 6” część 1 i 2 Helena Siwek


Przyroda

„Przyroda 4” część 1 i 2 Krzysztof Kowalczyk, Marianna Kolbarczyk

„Przyroda 4” część 1 i 2 Krzysztof Kowalczyk, Marianna KolbarczykWychowanie komunikacyjne

„Wychowanie komunikacyjne 5” – ćwiczenia B.Bogacka – Osińska, E.Królicka, A.Wysokińska-Obacz

Wychowanie komunikacyjne 6” – ćwiczenia B.Bogacka – Osińska, E.Królicka, A.Wysokińska-ObaczInformatyka

„Informatyka dla klas 4-6”- Podręcznik z ćwiczeniami dla szkoły podstawowej specjalnej – E.Kukiełka, B.Łazęcka

Muzyka

„Muzyczny świat” Podręcznik do nauczania muzyki w klasie 4, 6- Teresa Wójcik Wyd. MAC

Plastyka

„Pomaluj swój świat” Podręcznik do nauczania plastyki w klasie 4, 6 – Agnieszka Gacek Wyd. MAC

Technika

„Technika wokół Ciebie” Podręcznik do nauczania techniki w klasie 4,6 – E.Kaczmarek, H. Józefowicz Wyd. Nowa Era

GIMNAZJUM - kl. I-III ( lekka niepełnosprawność)

Język polski

„Język polski w gimnazjum” klasy I, II,III „Między nami Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska. Gdańskie Wyd.Oświatowe.

Język angielski

New Snapshot 1, 2,3 – Brion Abbs, Chris Barker, Ingrid Freetarin Wyd.Longnam

Matematyka

Matematyka 1, 2, 3 – Agnieszka I Witold Urbańczyk. Wyd.OPERON

Matematyka 1, 2, 3 – H.Siwek. Wyd.WSiPHistoria

„Bliżej historii” 1, 2, 3 – Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska – Mieloch, Piotr Kroll, Katarzyna Błachowska Wyd. WSiP

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie część I i II – Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara Wyd. OPERON

Muzyka

„Muzyczny świat” -T.Wójcik Wyd. Mac

Plastyka

„Sztuka w zasięgu ręki” – D.Stępień, W.Gygut. Wyd. Mac

Zajęcia techniczne

„Zajęcia techniczne. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne. Zajęcia elektryczno-elektroniczne” – W.Czyżewski Wyd.Nowa Era

Zajęcia artystyczne

„Chór.Łączy nas śpiew” – J.Sztejnbis - Zdryb

Informatyka

„Poznajemy informatykę” klas 1, 2, 3 – A. Brehmer, H Słowik. Wyd.VIDEOGRAF

Religia

„Słowo Boże jest blisko Ciebie” klasa I ks. Jan Szpet, Danuta Jachwiak Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha

„Wolni przez miłość” klasa II ks. Jan Szpet, Danuta Jachwiak Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha

„Żyjąć z innymi dla innych” klasa III ks. Jan Szpet, Danuta Jachwiak Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha


Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” klasy 1, 2, 3 – Teresa Król, Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz. Wyd. Rubikon

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum” – Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow. Wyd. WSiP

Chemia

„Chemia w gimnazjum” klasy 1, 2, 3 – Anna Kandia, Zofia Kluz, Krystyna Łopata, Ewa Odrowąż, Michał M.Poźniczek Wyd. WSiP

Biologia

„Ciekawa biologia” klasy 1, 2, 3 – Ewa Klos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan – Jakubiec Wyd. WSiP

Geografia

„Bliżej geografii” klasa 1, 2, 3 – Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz Wyd.WSiP

Fizyka i astronomia

„Ciekawa fizyka” – Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska Wyd. WSiP

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – klasa I-III ( lekka niepełnosprawność)

Język polski

Język polski klasa I zsz – M.Nowacka, D. Nowacki

Język polski klasa II i III zsz – G.Solarska

Język polski klasa II i III zsz G.Szczurek

Język Polski. Podręcznik dla ZSZ. Część 1 seria odkrywamy na nowo – I ZSZ Opracowanie zbiorowe. Wyd. OperonJęzyk angielski

New Opportunities I Beginner – Michał Harris, Dawid Mower Wyd.Longman

New Opportunities II Elementary – Michał Harris, Dawid Mower Wyd.Longman

New Opportunities III Trc-Intermediare – Michał Harris, Dawid Mower Wyd.Longman

Open Mind 1 – Michey Rogars, Joanna Taylore-Unasles, Doroty Zemach – wyd. MacmillanHistoria

Historia część I i II – T.Glubiński

Poznać przeszłość. Wiek XX IV etap edukacyjny klasa I ZSZ. Autor Stanisław Roszek. Jarosław Kłaczkow. Wyd. Nowa EraMatematyka

Matematyka klasa I zsz- A.Zborowski

Matematyka klasa II zsz – K.Szymańska

Matematyka klasa III zsz – J.Skowron

Matematyka 1 seria Odkrywamy na nowo – IV etap edukacyjny Autor Bożena Kijańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pajak. Wyd. Operon.Chemia

Chemia Podręcznik seria odkrywamy na nowo – IV/I ZSZ, praca zbiorowa. Wyd. Operon

Biologia

Biologia Podręcznik seria odkrywamy na nowo - IV/I ZSZ, praca zbiorowa. Wyd. Operon

Fizyka

Fizyka Podręcznik Seria odkrywamy na nowo – IV/I ZSZ, praca zbiorowa. Wyd. Operon

Geografia

Geografia Podręcznik Seria odkrywamy na nowo- IV/I ZSZ Praca zbiorowa. Wyd. Operon

Przysposobienie obronne

Przysposobienie obronne część I i II zsz – Mariusz Noniewicz, Anna Nowak, Zbigniew Smutek Wyd. OPERON

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych- G.Koba Wyd. MIGRA

Informatyka. Podręcznik dla szkół pponadgimnazjalnych. Seria odkrywamy na nowo. IV etap edukacyjny. Praca Zbiorowa. Wyd. OperonHotelarstwo

Hotelarstwo – S.Oparka

Technologia Prac w Obiektach Hotelarskich

Organizacja i Technika Pracy w Hotelarstwie – klasa I ZSZ- Marek Halama, Sylwia Oparka, Teresa Nowicka. Wyd. Własne 2012. Maria 2006


Technologia gastronomiczna z elementami bhp

Podstawy GastronomiiPraca zbiorowa

Prace Pomocnicze w Gastronomii Hotelowej.

Technologia Gastronomiczna klasa I ZSZ, Marek Halama, Danuta Magalska. Wyd. Własne. WSiP


Otoczenie Obiektu Hotelarskiego

Technologia Prac w Obiektach Hotelarskich,

Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zielonych cz. III klasa I ZSZ autor Marek Halama, E.Gadomska K.Gadomski

Wyd. Własne 2012, Hortpress 2005


Edukacja dla Bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa część 1 Pierwsza Pomoc, Część 2 Bezpieczeństwo na co dzień. Etap edukacyjny. Autor Mariusz Goniewicz, Anna W.Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek. Wyd. Operon

Edukacja dla Bezpieczeństwa seria odkrywamy na nowo. IV etap edukacyjny. Autor Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek. Wyd. Operon.: dokumenty
dokumenty -> Zespół redakcyjny: Marcin Gugulski Bartłomiej Misiewicz
dokumenty -> Magazynchemiczn y
dokumenty -> Uchwała Głównej Kwatery zhp nr 77/2003 z dnia 11 września 2003 r w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie odznak I oznak zuchowych, harcerskich I instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego”
dokumenty -> Wydarzeniaz ż yciaszko ł y dni Gminy Czernichów
dokumenty -> Wsz-nz-70/06/2007 ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 211 000 euro
dokumenty -> MIĘdzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Maj 2015”
dokumenty -> Uchwała (kogo) z dnia
dokumenty -> Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „klub gorliczan” za okres 2005-2009
dokumenty -> Konkurs matematyczny
dokumenty -> ZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy