Strona główna

Uchwały Rady Naukowej Instytutu Archeologii. 2013/2014 rok. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 16. 10. 2013 r w sprawie konkursu na stanowisko asystenta


Pobieranie 53.69 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar53.69 Kb.
Uchwały Rady Naukowej Instytutu Archeologii.

2013/2014 rok.
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 16.10.2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła jednomyślnie wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta, w Zakładzie Paleolitu i Mezolitu Instytutu Archeologii UW.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski,

Dr hab. prof. UW Tomasz Derda,

Dr hab. prof. UW Karol Szymczak.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 16.10.2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła jednomyślnie wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta, w Zakładu Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Dr hab. Joanna Kalaga,

Dr hab. Mirosław Barwik,

Prof. dr hab. Adam Łajtar,

Dr hab. Dorota Ławecka.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 16.10.2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła jednomyślnie wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta, w Zakładu Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski,

Dr hab. Dorota Ławecka.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 16.10.2013 r. w sprawie rozszerzenia Kolegium Redakcyjnego Światowita.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła do Kolegium Redakcyjnego Światowita dr hab. Joannę Kalagę.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 16.10.2013 r. w sprawie recenzowania prac magisterskich.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraziła zgodę na recenzowanie prac magisterskich przez zagranicznych recenzentów.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 20.11.2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła jednomyślnie wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta (na okres 3 lat, na 3/4 etatu), w Zakładzie Kontaktów Świata Antycznego z Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Etat finansowany ze środków NCN.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. UW Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska,

Prof. dr hab. Tomasz Sarnowski,

Dr hab. Bartosz Kontny,

Prof. dr hab. Aleksander Bursche.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 20.11.2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła jednomyślnie wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta (na okres 5 lat), w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. UW Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Aleksander Bursche,

Dr hab. prof. UW Tomasz Derda,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 20.11.2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła jednomyślnie wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta (na okres 4 lat), w Zakładzie Archeologii Europy Starożytnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. UW Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Aleksander Bursche,

Prof. dr hab. Adam Rajtar,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Dr hab. Bartosz Kontny.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 19.02.2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta z habilitacją.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła jednomyślnie wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta z habilitacją (na okres 5 lat), w Zakładzie Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii Uniwersytetu.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Dr hab. Bartosz Kontny,

Dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak,

Prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 19.02.2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła jednomyślnie wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta (na okres 5 lat), w Zakładzie Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Dr hab. Bartosz Kontny,

Dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak,

Prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 19.02.2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek (przy 1 osobie się wstrzymującej) w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta z habilitacją (na okres 5 lat), w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Aleksander Bursche,

Dr hab. prof. UW Tomasz Derda,

Prof. dr hab. Tomasz Sarnowski,

Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 19.02.2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta (na okres 2 lat, w Zakładzie Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska,

Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski,

Dr hab. Bartosz Kontny.Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 19.02.2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta (na okres 5 lat), w Zakładzie Archeologii Europy Starożytnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska,

Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski,

Dr hab. Bartosz Kontny.Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zamknięcia studiów podyplomowych.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek (przy 1 głosie się wstrzymującym) w sprawie zamknięcia studiów podyplomowych " Archeologia wojny w Europie barbarzyńskiej i Śródziemnomorzu od prehistorii do średniowiecza'.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii z dnia 19.02.2014 r. w sprawie ilości kadencji dyrektora instytutu.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała się -większością głosów - za dwu kadencyjnością funkcji dyrektora InstytutuUchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystent (na okres 1 roku), w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Prof. dr hab. Jerzy Miziołek,

Dr hab. Dorota Ławecka.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek,w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta w wymiarze ½ etatu (na okres 5 lat), w Zakładzie Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Prof. dr hab. Jerzy Miziołek,

Dr hab. Dorota Ławecka.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta (na okres 1 roku), w Zakładzie Archeologii Europy Starożytnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Dr Anna Gryzak,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski,

Dr hab. prof. UW Karol Szymczak.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta (na okres 5 lat), w Zakładzie Archeologii Paleolitu i Mezolitu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Dr Anna Gryzak,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski,

Dr hab. prof. UW Karol Szymczak.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta (na okres 2 lat), w Zakładzie Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: , Dr Anna Gryzak,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski,

Dr hab. prof. UW Karol Szymczak.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta (na okres 2 lat), w Zakładzie Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin zatrudnienia od 1 października 2014 r. .

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Dr Anna Gryzak,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski,

Dr hab. prof. UW Karol Szymczak.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta (na okres 1 roku), w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Dr Anna Gryzak,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski,

Dr hab. prof. UW Karol Szymczak.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta (na okres 1 roku), w Zakładzie Bioarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Dr Anna Gryzak,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski,

Dr hab. prof. UW Karol Szymczak.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta (na okres 5 lat), w Zakładzie Bioarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Dr Anna Gryzak,

Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski,

Dr hab. prof. UW Karol Szymczak.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.03.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta (na okres 1 roku), w Zakładzie Tradycji Antyku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Prof. dr hab. Jerzy Miziołek,

Dr hab. Dorota Ławecka.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10.06.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta z habilitacją.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta z habilitacją (na okres 5 lat), w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Prof. dr hab. Adam Rajtar,

Prof. dr hab. Piotr Bieliński.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10.06.2014 roku, w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta.

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poparła wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta (na okres 4 lat), w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowany skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,

Członkowie: Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,Prof. dr hab. Adam Rajtar,

Prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość