Ul. Świętosława 272A 39-200 DębicaPobieranie 9.91 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar9.91 Kb.


ul. Świętosława 272A

39-200 Dębica.

tel./fax 14 - 682 76 14

www.aksil.pl aksil@aksil.pl


Miejscowość , data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

AKSIL sp. z o.o.

ul. Świetosława 272 A

39-200 Dębica
Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej w sklepie internetowym aksil.pl
Oświadczam , że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 )
Odstępuję od umowy sprzedaży ……………………..

Zawartej dnia ………………… w ………………………..........................................

Proszę o zwrot kwoty ……….. zł ( słownie : ……………………………………….)

Na rachunek bankowy nr …………………………………………………………(*)

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy internauty przypisany do karty płatniczej przy użyciu , której była dokonywana płatność za zamówienie . Internauta otrzyma również odsetki ustawowe od wpłaconej kwoty , liczone od daty dokonania przedpłaty do daty zwrotu .

Jednocześnie oświadczam , że zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 ) zobowiązuję się ponieść koszty zwrotu rzeczy do Aksil sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy .


Zwracam ……………………………………………………w stanie niezmienionym
……………………………….

Podpis Konsumenta
(*) W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy internauty przypisany do karty płatniczej przy użyciu , której była dokonywana płatność za zamówienie . Internauta otrzyma również odsetki ustawowe od wpłaconej kwoty , liczone od daty dokonania przedpłaty do daty zwrotu .

Numer KRS 0000319629 Sąd Rejonowy w Rzeszowie

NIP 8722336742 Regon 180382298Kapitał zakładowy 50 000 zł©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy