Strona główna

Uniwersytet gdański katedra Skandynawistyki


Pobieranie 21.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.45 Kb.

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Katedra Skandynawistyki

ul. Wita Stwosza 55, 80-955 GDAŃSK

tel. +48 58 552 91 22, tel/fax +48 58 346 15 66


The year 2005 is the worldwide Hans Christian Andersen year, celebrating the famous writer’s bicentenary. On May 20-21 the Scandinavian Department at University of Gdańsk and the European Project Department of the City Hall of Gdańsk will host the conference:


Hans Christian Andersen – 200 years

Hans Christian Andersen’s Fairytales in Europe

and Europe in Hans Christian Andersen’s Fairytales
The first aim of the conference is to broaden the knowledge of Hans Christian Andersen’s works and to focus on the fact that he also wrote for an adult audience. The second aim of the conference is to study the impact of Hans Christian Andersen on the tradition of literature in Scandinavia and Poland, and to examine his relevance today.
Lectures:

 • Told for Children (but to be read by adults!) On the narration in Hans Christian Andersen's Fairy Tales, by Associate Prof., PhD Per Krogh Hansen, University of Southern Denmark.

 • Secularization as a Threat to the Fairy Tale: Reflections on a Theme in Hans Christian Andersen's Works, by Prof. Lars-Åke Skalin, Örebro University, Sweden.

 • Archetype, Narration and Transformation in Hans Christian Andersen's "The Snow Queen" and "The Shadow", by Prof. PhD Jørgen Veisland, University of Gdańsk, Poland

 • Life and Death in "The Little Mermaid", by Lecturer Elisabeth Oxfeldt, University of Oslo, Norway.

 • Through the Prism of Translation. An Implicit Reader in Polish Translations of Hans Christian Andersen's Tales, by MA. Hanna Dymel-Trzebiatowska, University of Gdańsk, Poland

 • The Reception of Hans Christian Andersen's Fairy Tales in Poland, by Prof. dr. hab. Gertruda Skotnicka, University of Gdańsk, Poland

 • Initiation in Hans Christian Andersen's Fairy Tales, by Dr. hab. Monika Pomirska, University of Gdańsk, Poland


The following guests will also give lectures at the conference:

 • Prof. dr. phil. et lic. phil. Peer E. Sørensen, University of Aarhus, Denmark

 • Director Bogusława Sochańska, Danish Cultural Institute, Warszawa/Poznan, Poland

 • Head of department, dr. hab. Hieronim Chojnacki, University of Gdańsk, Poland
Source: Odense City MuseumsFurthermore, there are plans regarding new translations to Polish of some of the less known fairytales. Together with one or more theatrical productions of fairytales, these translations will involve Polish students from the University of Gdańsk, as well as extend the target group to a broader Polish public. The main language of the conference will be English.
The conference is arranged under the patronage of the Danish ambassador, Michael Metz Mørch. We are furthermore collaborating with the Danish Cultural Institute, the Scandinavian Days, Gazeta Wyborcza and The Baltic Sea Culture Centre.


The conference is financially supported by:

Ministry of Science, Technology and Innovation, Denmark and Swedish Institute, Sweden, Ministry of Foreign Affairs, Norway. Sponsor is Flügger.


Contact person: Danish lecturer, Cand.mag. Ida E. Mørch, E-mail: ida_e_morch@hotmail.com
Rok 2005 poświęcony jest obchodom dwusetnej rocznicy urodzin światowej sławy pisarza Hansa Christiana Andersena. Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku w dniach 20. – 21. maja będzie gospodarzem konferencji:
Baśnie Hansa Christiana Andersena w Europie

- Europa w baśniach Hansa Christiana Andersena
Pierwszym celem konferencji jest spopularyzowanie dzieł Hansa Christiana Andersena oraz zwrócenie uwagi na twórczość poświęconą dorosłym czytelnikom. Drugim celem jest dokonanie analizy wpływu Andersena na tradycje literackie w Skandynawii i w Polsce oraz zbadanie obecnej roli autora w literaturze.
Prelegenci:

 • Opowiadane dzieciom (ale czytane przez dorosłych!) Narracja w baśniach Hansa Christiana Andersena, prof. dr Per Krogh Hansen, Uniwersytet Południowej Danii.

 • Sekularyzacja jako zagrożenie dla baśni: Analiza tematu w dziełach Hansa Christiana Andersena, prof. Lars-Åke Skalin, Uniwersytet Örebro, Szwecja.

 • Archetyp, narracja i transformacja w twórczości Hansa Christiana Andersena na przykładzie baśni "Królowa Śniegu" oraz „Cień”, prof. dr Jørgen Veisland, Uniwersytet Gdański.

 • Życie i śmierć w baśni "Mała Syrenka", wykładowca Elisabeth Oxfeldt, Uniwersytet Oslo, Norwegia.

 • Przez pryzmat przekładu. Odbiorca w polskich przekładach Hansa Christiana Andersena, mgr Hanna Dymel-Trzebiatowska, Uniwersytet Gdański

 • Recepcja baśni Andersena w Polsce, prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, Uniwersytet Gdański

 • Inicjacja w baśniach Andersena, dr hab. Monika Pomirska, Uniwersytet Gdański


Na konferencji wykłady wygłoszą również następujący goście:

 • prof. dr Peer E. Sørensen, Uniwersytet Aarhus, Dania

 • Bogusława Sochańska, dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury, Warszawa / Poznań

 • Kierownik Katedry Skandynawistyka, dr hab. Hieronim Chojnacki, Uniwersytet GdańskiMuzeum Miasta OdensePonadto planujemy niektóre mniej znane polskiemu czytelnikowi baśnie przełożyć na język polski. Dzięki tym przekładom oraz jednej lub kilku inscenizacji baśni Andersena pragniemy zaangażować studentów Uniwersytetu Gdańskiego jak również trafić do jak najszerszego grona czytelników. Głównym językiem konferencji będzie język angielski.
Patronem konferencji jest ambasador Królestwa Danii, Michael Metz Mørch. Ponadto współpracujemy z Duńskim Instytutem Kultury, Gazetą Wyborczą, Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz agencją reklamy Abakart - organizatorem Dni Skandynawskich.Konferencję wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki, Technologi i Innowacji, Dania

Instytut Szwedzki, Szwecja

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii

Flügger.
Kontakt:

Lektor języka duńskiego, mgr Ida E. Mørch, E-mail: ida_e_morch@hotmail.com
This pamphlet was printed at the Saint Albert Foundation for homeless people in Gdańsk
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

KOŁO GDAŃSKIE
Sponsored by:©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość